Odborári návrh obedov zadarmo vítajú, upozorňujú ale i na riziká

06.09.2018 14:47
Pavel Ondek
Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Autor: ,

Napriek pozitívne vnímanému návrhu o obedoch zadarmo pre žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl upozorňujú školskí odborári na niekoľko rizík, ktoré implementácia tohto opatrenia môže priniesť.

Skonkretizovali ich po štvrtkovom rokovaní celoslovenského výboru sekcie školských jedálni pri Združení základného školstva, ktoré sa uskutočnilo na úrade Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) v Bratislave.

Ešte pred zavedením opatrenia do praxe je potrebné zvýšiť personálne zabezpečenie prípravy a výdaja stravy vrátane nutnej evidencie pripravených a reálne vydaných obedov," tlmočil jeden zo záverov predseda OZPŠaV Pavel Ondek. Upozornil tiež na hygienické aspekty spojené so zvýšeným počtom stravníkov i zvýšenú náročnosť financovania spojenú s rozširovaním kapacít školských jedální, ich technologických zariadení a ostatného základného vybavenia. Takisto je potrebné vypracovanie jednotného metodického postupu a usmernenia pre všetky školské jedálne na Slovensku, ktorých sa to dotkne s dostatočným predstihom, podotkol Ondek o záveroch rokovania.

Obedy pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl zadarmo chce od 1. januára 2019 zaviesť vládna strana Smer-SD. Toto sociálne opatrenie sa týka skupiny detí, ktorá predstavuje zhruba 516.000 žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Líder Smeru-SD Robert Fico odôvodňuje návrh opatrenia okrem iného i nízkou účasťou detí na školskom stravovaní. „Najmä na druhom stupni škôl sa pohybuje na 50 až 60 percentách,“ povedal Fico.

Každé dieťa, ktorého sa opatrenie týka, by tak malo od štátu dostať 1,20 eura na deň na stravovanie. Za jeden školský rok je to pre jedno dieťa zhruba 120 eur. „Dokopy bude toto opatrenie stáť približne 117 miliónov eur,“ povedal Fico. V prípade, že sa obedy zadarmo v nasledujúcom roku osvedčia, strana bude uvažovať o zavedení tohto opatrenia aj pre stredoškolákov.

#Smer #odborári #obedy zadarmo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku