Prokuratúra vyzvala ministerstvo školstva na zastavenie registrácie SAV

Generálna prokuratúra konštatovala, že ministerstvo nezaregistrovalo SAV pre nedodržanie zákonom stanovených termínov zo strany SAV.

10.09.2018 11:48 , aktualizované: 14:16
Slovenská akadémia vied Foto: ,
Slovenská akadémia vied.
debata

Generálna prokuratúra vyzvala ministerstvo školstva na zastavenie registrácie Slovenskej akadémie vied (SAV). Prokuratúra zároveň potvrdila postup ministerstva pri registrácii organizácií akadémie a dala mu za pravdu v štyroch bodoch – ministerstvo školstva ako registračný orgán malo právo skúmať rozsah a obsah predkladaných dokumentov, nejde o evidenčné konanie, teda založenie papierov, ale o registračné konanie, ministerstvo školstva si v zákonnom termíne splnilo povinnosť požiadať SAV o doplnenie chýbajúcich údajov s tým, aby mohol byť zrealizovaný zápis do registra od 1. júla 2018 a SAV v zákonom stanovenej lehote požadované údaje nedoplnila a tieto postupne dopĺňala i v mesiacoch jún a júl. Agentúru SITA o tom informovala Ria Feik Achbergerová, poverená riadením kancelárie ministerky a riaditeľka odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Prokuratúra konštatovala, že ministerstvo nezaregistrovalo SAV pre nedodržanie zákonom stanovených termínov zo strany SAV. „Postoj ministerstva je od začiatku konzistentný, nemenný a striktne v súlade so zákonom. Generálna prokuratúra, na ktorú sa obrátila SAV, potvrdila správnosť postupu ministerstva a konštatovala, že nie je možné postupovať tak, ako to navrhuje SAV. V snahe vyjsť v ústrety SAV sme rokovali a hľadali riešenia, avšak prokuratúra nás upozornila, že konanie predlžujeme. Rešpektujeme upozornenie Generálnej prokuratúry SR a na jej návrh urýchlene registračné konanie zastavíme. Ďalší postup pre SAV určí NR SR,“ vyhlásila ministerka školstva Martina Lubyová. Vytvára sa tým priestor pre profesionálne zvládnutú transformáciu SAV na verejnú výskumnú inštitúciu. Na stretnutí ministerstva, SAV, vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a predsedu výboru pre vzdelávanie Ľubomíra Petráka sa 22. augusta zúčastnené strany dohodli, že obe strany, teda SAV aj ministerstvo školstva, budú rešpektovať rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR. Ďalšie vyvolávanie protestov zo strany SAV by bolo podľa rezortu školstva porušením tejto dohody a neprispelo by ku konštruktívnemu riešeniu situácie v NR SR.

Generálna prokuratúra potvrdila postup ministerstva školstva pri registrácii SAV a konštatovala, že ide o registračné konanie na návrh zakladateľa, teda SAV. Pokiaľ by teda malo prísť k ďalšej registrácii podľa platného zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, je potrebné, aby SAV dodala na odsúhlasenie ministerstvu financií súpis majetku štátu, ktorý chce sprivatizovať. Rezort školstva pre každý prípad k tomu vyzval SAV listom už 1. augusta. SAV tak zatiaľ neurobila.

Na najbližšej schôdzi NR SR. ktorá sa začína 11. septembra, sa bude opätovne prerokovávať prezidentom vrátený vysokoškolský zákon, ktorého súčasťou je aj poslanecká novela zákona o Slovenskej akadémii vied. Novela poskytuje garanciu právnej formy organizácií SAV do budúcej registrácie. „V žiadnom prípade nejde o ohrozenie existencie ani pracovných vzťahov v SAV, ktoré by v budúcnosti rozhodnutím zakladateľa v plnom rozsahu mali prejsť na budúce verejné výskumné inštitúcie," uzavrelo ministerstvo školstva.

„Rozhodnutie prokuratúry bolo pre nás šokujúce. V celom procese transformácie sme sa správali submisívne. Dodávali sme aj dokumenty, ktoré sme nemuseli a boli nad rámec zákona. Dodali sme aj vstupné súvahy či protokoly majetku, ktoré sme však mali dodať až po otvorení registra. Na strane orgánu štátnej správy nie je dobrá vôľa. Zaobchádzajú s nami, akoby sme boli inštitúciou v priamom riadení ministerstva školstva,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Podľa právnika Radovan Palu Generálna prokuratúra SR nemá právomoc rozhodovať o tom, ako má ministerstvo školstva presne postupovať pri registrácii SAV. „Preto nechápem informáciu z ministerstva, SAV nemá žiadne také rozhodnutie v rukách. Bolo by vhodné, aby ministerstvo školstva transparentne zverejnilo list v plnom rozsahu od prokuratúry. Výzvu o pozastavenie registrácie momentálne nevieme potvrdiť ani vyvrátiť. Domnievam sa, že prokuratúra sa zrejme žiadnym spôsobom nevyjadrila, či je možné registráciu vykonať spätne. Tým, že Generálna prokuratúra SR identifikovala prieťahy v konaní, potvrdila, že sa na proces vzťahujú princípy správneho konania,“ vysvetlil právnik.

„SAV nás obviňovala, že ich byrokraticky šikanujeme. Prokuratúra nám dala za pravdu, že je povinnosť registračného orgánu, aby dôkladne skúmala požadované dokumenty. Prokuratúra nás zároveň upozorňuje, že máme urýchlene konať. Snažili sme sa hľadať riešenie pre SAV, zároveň sme však vedeli, že sa obrátili na Generálnu prokuratúru SR a čakali sme na rozhodnutie, o ktoré by sme sa mohli oprieť,“ povedala ministerka školstva Martina Lubyová. Registrácia bola podľa Lubyovej zmarená nie zo strany ministerstva, ale zo strany SAV, ktorá si nesplnia podmienky stanovené zákonom a potrebné pre registráciu (SAV nedodala potrebné dokumenty v stanovených termínoch, pozn. SITA). „Registrácia sa momentálne robiť nebude,“ uzavrela šéfka rezortu školstva.

debata chyba
Viac na túto tému: #Generálna prokuratúra #SAV #registrácia