Kalavská predstavila riešenia pre starostlivosť o seniorov

25.10.2018 17:56

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa vo štvrtok pri príležitosti mesiaca úcty k starším stretla so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska a predstavila riešenia a plánované kroky v oblasti starostlivosti o dlhodobo chorých, domácej starostlivosti.

Zdôraznila aj nevyhnutnosť a význam prevencie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) o tom informovalo v tlačovej správe.

„Mojou víziou je, aby sa nám v budúcnosti podarilo zväčšiť počet lôžok pre dlhodobo chorých a nastaviť systém financovania tak, aby bol dlhodobo udržateľný,“ uviedla ministerka.

Chce tiež, aby ľudia mali adekvátnu liečbu aj v domácom prostredí aj vďaka Agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. MZ plánuje pracovať aj na tom, aby sa zlepšili podmienky pre ľudí, ktorí sa starajú o dlhodobo chorého člena rodiny v domácom prostredí.

„Rokujeme o možnosti uviesť do praxe ošetrovné v dlhodobej starostlivosti a ošetrovné v paliatívnej starostlivosti,“ dodal Jozef Šuvada, odborný garant MZ SR pre postupy výkonu prevencie, štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Podľa neho sa tak členovia rodiny budú môcť striedať pri poskytovaní starostlivosti v denných aktivitách o chorého bez toho, aby stratili prácu.

„Pracujeme aj na vývoji postupov pre výkon prevencie a v rámci nej aj na súbore skríningových programov. Definujú napríklad komplexné geriatrické hodnotenia pre pacientov či krehkosť u geriatrického pacienta,“ opísal Šuvada.

MZ myslí na seniorov aj v oblasti liekovej politiky. "Takmer polovica liekov z kategorizačného zoznamu je s doplatkom maximálne do jedného eura,“ uviedol generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR Peter Musil. S cieľom pomôcť najzraniteľnejším skupinám občanov ministerstvo upravilo legislatívu týkajúcu sa tzv. ochranného limitu na doplatky. "Od januára tohto roka sa ochranný limit týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,“ uzavrel Musil.

#seniori #ministerstvo zdravotníctva #Andrea Kalavská
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku