Počas pravidelnej údržby hrádze v Gabčíkove zistili jej poškodenie, stav riešia

Počas pravidelnej údržby a zabezpečenia kosenia ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Odštepný závod Bratislava zistili na starom koryte približne jeden kilometer od Hullám Csárdy smerom k Čunovu poškodenie hrádze. Technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) momentálne pracuje na jej rekonštrukcii.

29.10.2018 12:40
debata (1)

"Poverená organizácia TBD, ktorá vykonáva dozor nad bezpečnosťou a funkčnosťou vodných stavieb konštatovala, že ide o havarijný stav a je nevyhnutné pristúpiť k okamžitej rekonštrukcii ochrannej hrádze v danom úseku, pretože zistené poškodenie hrádze môže počas povodní a následnom vzdutí hladín v starom koryte Dunaja potenciálne spôsobiť zaplavenie časti malého Žitného ostrova, uviedol to hovorca SVP Marián Bocák. Dodal, že v rámci opatrení pristupujú k okamžitému stiahnutiu techniky za účelom vykonania bezpečnostných technických prác na poškodenej ľavostrannej hrádzi.

Pracovníci SVP pristúpili v rámci rekonštrukcie k okamžitému výkonu nutných opatrení smerujúcich k sanácii dotknutého úseku hrádze v rozsahu približne 100 metrov. V prvej fáze, ktorej ukončenie je naplánované ešte v tomto roku, pôjde o vytvorenie takzvaného bypassu, k stabilizácii hrádze a zabráneniu prípadných povodňových škôd. Druhá fáza opravy bude riešená v zmysle reklamácie u zhotoviteľa predmetnej ľavostrannej ochrannej hrádze, ktorá bola zrealizovaná v roku 2015.

SVP spravuje vodné toky v dĺžke 32.738 kilometrov, 287 vodných nádrží, 2811 kilometrov ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1812 kilometrov. Taktiež je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49.015 kilometrov štvorcových.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Gabčíkovo #Dunaj