Kiska nepodpísal novelu zákona o politických stranách ani o verejnom obstarávaní

Prezident SR Andrej Kiska nepodpísal novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach a vrátil ju s pripomienkami poslancom Národnej rady SR na opätovné prerokovanie. Ako informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, viaceré ustanovenia zákona podľa názoru prezidenta neprimerane a neodôvodnene zasahujú do ústavného práva občanov Slovenskej republiky zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. Prezident vetoval aj novelu zákona o verejnom obstarávaní.

, 31.10.2018 18:43, aktualizované: 19:13
parlament, prezident, prejav, stav republiky,... Foto: ,
Prezident Andrej Kiska je presvedčený, že viaceré otázky a problémy fungovania politických strán na Slovensku by mali byť podrobené dôkladnejšej diskusii.
debata (87)

„Ústava SR hovorí jednoznačne. Toto právo možno obmedziť len ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných. Iné dôvody ústava nepripúšťa,“ zdôraznil prezident Kiska. Zákonodarca neuviedol žiadne skutkové alebo právne okolnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že obmedzenia, ktoré schválený zákon zavádza, sú odôvodnené a primerané.

Prezident je presvedčený, že viaceré otázky a problémy fungovania politických strán na Slovensku by mali byť podrobené dôkladnejšej diskusii. Poznamenal však, že slobodná politická súťaž je základom demokracie. „Môžeme súhlasiť alebo nesúhlasiť s tým, ako sú strany a hnutia organizované, koľko majú členov, či sú postavené na jednom človeku alebo na tíme. Je však napokon na voličoch, aby si vybrali stranu, ktorú považujú za schopnú reprezentovať ich záujmy,“ dodala hlava štátu.

Zákon bol navrhnutý z iniciatívy poslancov parlamentu, neprešiel štandardným pripomienkovým konaním, chýbala mu širšia spoločenská diskusia. Podľa prezidenta by bolo žiaduce, aby prípadné zmeny boli výsledkom širšej politickej zhody po dostatočnom vyhodnotení možných rizík. To sa v prípade schváleného zákona nestalo.

Prezident v rozhodnutí pripomenul, že obmedzovanie diskusie o prijímaných zákonoch je na úkor kvality legislatívy. „Diskusia o vecnej podstate zmien, ich vplyvoch, možnosť vyjadriť sa a vypočuť si argumenty viacerých strán sú stavebnými kameňmi parlamentnej demokracie. Je ich potrebné chrániť a kultivovať,“ dodal prezident.

Prezident vetoval aj novelu zákona o verejnom obstarávaní

Prezident SR Andrej Kiska vetoval novelu zákona o verejnom obstarávaní. Navrhol, aby poslanci NR SR pri jej opätovnom prerokovaní schválili zákon s pripomienkami. Podľa stanoviska prezidenta neboli predložené žiadne analýzy, prečo by pravidlá verejného obstarávania mali obsahovať ďalšie obmedzenia hospodárskej súťaže.

Podľa schváleného zákona bude možné tovary a služby pri príprave a výkone predsedníctva v medzinárodnej organizácii alebo zoskupení, či príprave a zabezpečení medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta, predsedu NR SR alebo člena vlády nakupovať priamym zadaním. Podľa hlavy štátu na to nie je dôvod.

„Podujatia tohto typu sú známe s dostatočným predstihom, preto by dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb malo byť zabezpečené v rámci procesu verejného obstarávania,“ konštatuje vo svojom stanovisku. Účelom inštitútu výnimky je reagovať na mimoriadne situácie, ktoré nemožno vopred predvídať, čo však nie je tento prípad. „Platný zákon o verejnom obstarávaní je nepružný a pri jeho aplikácii v praxi sa vyskytujú problémy. Ustanovenie ďalších výnimiek však nie je vhodný prístup k riešeniu týchto systémových nedostatkov,“ doplnil Kiska.

Ústava podľa neho zaväzuje zákonodarcu chrániť a podporovať princípy hospodárskej súťaže. Jedným z nástrojom podpory a ochrany má byť aj zákon o verejnom obstarávaní. „Keďže nebol preukázaný verejný záujem, vznikajú pochybnosti, či zavádzanie ďalších výnimiek v zákone nie je v rozpore s pravidlami verejného obstarávania, ktoré upravuje príslušná smernica EÚ,“ dodal prezident.

87 debata chyba
Viac na túto tému: #verejné obstarávanie #Andrej Kiska #zákon o politických stranách
Flowers