Nezaradení poslanci chcú, aby rektori mohli odobrať tituly získané podvodom

Dnešná legislatíva neumožňuje absolventovi udelený akademický titul odobrať ani v prípade, že sa preukáže podvod pri jeho získaní. Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR združení okolo Miroslava Beblavého to chcú zmeniť návrhom zákona, ktorý dá podľa českého vzoru takúto možnosť rektorovi.

07.11.2018 13:15
debata (21)

Nezaradený poslanec Oto Žarnay hovorí, že potrebujeme zákon, ktorý bude chrániť hodnotu skutočného vzdelania. Podľa poslankyne NR SR Viery Dubačovej (nezaradená) možnosť kúpiť si titul beztrestne podporuje ďalšie podvody s titulmi. „Podvody pri získavaní akademických titulov sa doteraz oplácali, okrem hanby za ne nič nehrozí. Podvodníci si môžu po zložení štátnej skúšky vydýchnuť, titul majú navždy. My to chceme konečne zastaviť,“ poznamenala.

Odoberanie titulov by uskutočňoval rektor príslušnej vysokej školy, pričom toto konanie by začínal z vlastnej iniciatívy alebo na základe návrhu akademického senátu vysokej školy, akademického senátu príslušnej fakulty a návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Rektor bude mať pri neodôvodnenom podnete právo konanie zastaviť. Pri jeho rozhodovaní mu bude pomáhať sedemčlenná prieskumná komisia, zložená zo šiestich odborníkov menovaných rektorom, ako aj jedného študenta príslušnej vysokej školy,“ uviedli nezaradení poslanci. Odobrať by tak mohol všetky tituly, ktoré boli udelené na základe zloženia štátnej skúšky a obhájením dizertačnej práce.

Vyslovenie neplatnosti bude možné napadnúť žalobou s odkladným účinkom v správnom súdnictve. Lehoty pre vyslovenie neplatnosti navrhujú nezaradení poslanci stanoviť v dĺžke jedného roka od právoplatnosti rozsudku o úmyselnom trestnom čine a desiatich rokov v prípade hrubého a úmyselného porušenia predpisov upravujúcich ochranu duševného vlastníctva či dobrých mravov, čo umožní potrestanie napríklad za zjavné plagiátorstvo.

Návrh je podľa nezaradených poslancov inšpirovaný nielen českou právnou úpravou účinnou od 1. septembra 2016, ale aj legislatívnymi prácami dosiahnutými vládou Ivety Radičovej na ministerstve školstva, ktoré neboli dotiahnuté do úspešného konca z dôvodu jej predčasného skončenia.

21 debata chyba
Viac na túto tému: #odobratie #vysokoškolský titul