Vlk spustil ďalšiu petíciu za lepšiu ochranu slovenskej prírody

Lesoochranárske zoskupenie Vlk spustilo ďalšiu petíciu za lepšiu ochranu slovenskej prírody, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu petíciu Za zmenu zákona o ochrane prírody a krajiny.

09.11.2018 11:31
debata (5)

Tú podpísalo 50 446 občanov a na ministerstve životného prostredia (MŽP) ju odovzdali presne pred rokom. Petícia požadovala národné parky podľa medzinárodných kritérií, päť percent bezzásahových území z rozlohy Slovenska, zjednodušenie zákona o ochrane prírody a krajiny a voľný pohyb ľudí v chránených územiach. MŽP zapracovalo bod týkajúci sa národných parkov do Envirostratégie 2030. „Pre tlak lesohospodárskych skupín neboli do Envirostratégie zapracované dve kľúčové požiadavky, konkrétna rozloha bezzásahových území a voľný pohyb občanov v chránených územiach,“ uviedol Vlk na svojej internetovej stránke.

Miesta, kde petíciu môžete podpísať, nájdete TU.

Lesoochranárske zoskupenie sa preto rozhodlo spustiť ďalšiu petíciu za lepšiu ochranu slovenskej prírody, pod ktorú chce zozbierať 100-tisíc podpisov, aby sa ňou musela zaoberať Národná rada SR. Na MŽP má Vlk dve základné požiadavky. V prvom rade žiada zredukovať základné režimy ochrany v chránených územiach na dva, a to územia s prísnou ochranou, teda bezzásahové územia, a územia s aktívnou ochranou, teda manažované územia. Požaduje tiež umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach.

Cieľom ochrany v územiach s prísnou ochranou je ochrana prirodzených procesov. Tieto územia by mali tvoriť kostru sústavy chránených lokalít, nesmeli by sa v nich vykonávať žiadne aktivity s výnimkou voľného vstupu peších návštevníkov, neinvazívneho výskumu a činností nevyhnutných na odvrátenie priameho ohrozenia. „Výmeru prísne chránených území žiadame stanoviť na minimálne desať percent rozlohy Slovenska do roku 2030,“ uvádza Vlk v petícii.

Cieľom ochrany v územiach s aktívnou ochranou je zabezpečenie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov, udržanie charakteristickej krajinnej štruktúry a významných krajinných prvkov. V týchto lokalitách sa budú uplatňovať postupy stanovené manažmentovými plánmi za aktívnej účasti vlastníkov pozemkov a zainteresovanej verejnosti.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #petícia #ochrana prírody #Lesoochranárske zoskupenie VLK