Základné školy môžu získať príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu pre základné školy zameranú na podporu inklúzie. Peniaze môžu školy použiť na vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

12.11.2018 10:57
prváci, škola Foto:
Dôvodom odkladu môže byť podľa odborníkov oneskorený vývin reči, nezrelosť niektorých poznávacích schopností, ako je pamäť, reč či intelekt. (Ilustračné foto)
debata (4)

Na výzvu je vyčlenených 9,5 milióna eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Základné školy v menej rozvinutých regiónoch Slovenska si rozdelia deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského kraja ako viac rozvinutého regiónu.

Ako informuje rezort školstva, základné školy môžu vďaka finančnému príspevku vytvoriť nové pracovné miesta nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Na pozíciu pedagogického asistenta môže škola mesačne dostať 1 005 eur, na školského psychológa 1 235 eur, na špeciálneho pedagóga či sociálneho pedagóga 1 440 eur a na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 966 eur.

Štátne základné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad, majú 0 percentné spolufinancovanie projektu. Základné školy, ktorých zriaďovateľom je cirkev, obec či mesto alebo mimovládne neziskové organizácie, sa podieľajú na spolufinancovaní projektu vo výške päť percent. Súkromné základné školy majú spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 10 percent. Projekty sa budú schvaľovať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie výzvy. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predložiť do 17. januára, keď je stanovený termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok #vzdelávanie