SAV považuje plagiátorstvo za odsúdeniahodné konanie

19.11.2018 13:06
SAV, Slovenská akadémia vied
Slovenská akadémia vied Autor: ,

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) považuje plagiátorstvo za odsúdeniahodné konanie. "Nezáleží na tom, o aký druh práce pri tom ide, či v čase jej vzniku existovali jednoduché softwarové prostriedky na overovanie originality diela, či bolo ich použitie vyžadované zákonom, alebo inými predpismi, respektíve, či plagiátorstvo bolo v danom čase bežnou praxou na niektorých pracoviskách alebo nie. Plagiát bol, je a vždy bude podvodom," uvádza sa v stanovisku SAV.

Rada Učenej spoločnosti Slovenska pripomína, že plagiátorstvo je použitie výsledkov a myšlienok iných ľudí bez adekvátnej referencie na ich pôvod. „Je teda porušením práv pôvodného autora. Plagiátorstvo v akademickom svete je zo strany autora plagiátu neetický pokus o uplatnenie klamstva v svoj prospech podvodným predstieraním pôvodnosti výsledku na tému výskumnej, vedeckej alebo kvalifikačnej práce, alebo v navrhovaní a vykonávaní výskumu,“ zdôrazňuje Rada.

Dodáva, že získanie akademických titulov pomocou plagiátorstva v prípade politikov priamo podporuje nedôveru spoločnosti v štát. „Legislatíva by mala umožniť zrušiť/odobrať akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť získanú podvodom,“ píše ďalej vo svojom stanovisku Rada.

Zároveň sa pýta, ako je možné, že si vedúci, školiteľ, oponent a komisia nevšimnú, že ide o plagiát. „Je to preto, že to nie sú dostatoční odborníci, alebo preto, že napriek svojej odbornosti nemajú na riadne posúdenie práce čas, alebo preto, že k svojej práci pristupujú formálne. Jedno, druhé i tretie je jednoducho zlé,“ vysvetľuje Rada. Je podľa nej zásadné, aby všetci, ktorí sa zúčastňujú obhajobného procesu, k nemu pristupovali s potrebnou mierou odbornosti a zodpovedne posúdili originalitu práce.

#SAV #plagiátorstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku