Patakyová navrhuje riešenie k nezákonným sterilizáciám rómskych žien

Problematika nezákonných sterilizácií rómskych žien na Slovensku stále nenašla efektívne riešenie. Máme viacero súdnych konaní, ktoré sa skončili konštatáciou, že boli porušené práva žien tým, že boli nezákonne sterilizované. Uvádza sa v stanovisku, ktoré verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vypracovala na základe podania podnetu Poradne pre občianske a ľudské práva.

21.11.2018 14:02
mária patakyová Foto: ,
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.
debata

„Viaceré konania boli pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu a po vyhodnotení všetkých odporúčaní, ktoré sa k tejto problematike vzťahujú aj zo strany medzinárodných organizácií, zastávam názor, že Slovensko by sa malo vysporiadať so záťažou z minulosti a malo by vytvoriť nezávislý orgán, ktorý by sa venoval zmapovaniu situácie v oblasti nezákonných sterilizácií rómskych žien. Ten by mal navrhnúť postupy, ako sa s touto situáciou vo vzťahu k tým porušeniam práv postaviť a aké odškodnenie v materiálnej aj nemateriálnej podobe poskytnúť ženám, ktoré tým procesom museli prejsť,“ podotkla Patakyová.

V stanovisku navrhuje prijať osobitnú právnu úpravu, ktorá by poškodeným ženám zabezpečila nápravu a primerané odškodnenie. Verejná ochrankyňa práv upozorňuje aj ministra spravodlivosti Gábora Gála na závažný zásah do základných práv a slobôd rómskych žien, ktoré podstúpili nezákonnú sterilizáciu a doteraz neboli odškodnené.

Aj keď v posledných rokoch došlo v legislatívnej rovine k posunu vo vzťahu k predchádzaniu protiprávnym sterilizáciám, ombudsmanka upozorňuje, že faktom naďalej zostáva, že súčasný vnútroštátny právny rámec neumožňuje poškodeným ženám dosiahnuť účinnú nápravu. Jediná možnosť je podanie občianskoprávnej žaloby, čo by však v mnohých prípadoch bolo pre tieto ženy, ktoré utrpeli ujmu na svojich právach, len obtiažne využiteľné. Podľa nej právnu úpravu by zákonodarca musel zvážiť tak, aby zodpovedala odporúčaniam medzinárodnej organizácie. "Takéto riešenie sa v praxi ukázalo ako najvhodnejšie aj vo viacerých obdobných prípadoch, keď bolo potrebné určitým skupinám osôb zabezpečiť, resp. zlepšiť možnosti nápravy za spôsobenú ujmu alebo krivdu,“ napísala ombudsmanka v liste ministrovi spravodlivosti.

Poradňa pre občianske a ľudské práva v minulosti zdokumentovala prípady nelegálnej sterilizácie, ktoré vydali v správe Telo a duša pred 15 rokmi. „Asi 140 žien na východe Slovenska zdieľalo s nami svoju skúsenosť, zhruba stovka z nich uviedla, že nedali súhlas so sterilizáciou. Desať prípadov sme zastupovali pred slovenskými súdmi a následne niektoré aj pred Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý konštatoval, že v týchto prípadoch došlo k nezákonnej sterilizácie a vtedy platných predpisov,“ informovala na tlačovej besede zástupkyňa mimovládnej organizácie – Poradne pre občianske a ľudské práva Vanda Durbáková. Podotkla, že problematika nezákonnej sterilizácie by mala byť predmetom širšej odbornej diskusie a riešenie vidí aj v skúsenostiach zo zahraničia.

debata chyba
Viac na túto tému: #Mária Patakyová #sterilizácia rómskych žien