VIDEO: Opustia Rakúsko tisíce Slovákov?

Desaťtisíce Slovákov pracujúcich v Rakúsku zasiahne kontroverzný zákon. Našincom, ktorých deti žijú v domovskej krajine, uberú Rakúšania od januára zhruba tretinu z detských prídavkov.

23.11.2018 06:00
debata (249)
Video

Takzvaná indexácia dávok, ktorej cieľom je „prispôsobiť“ ich sumy cenovým hladinám v jednotlivých členských či pridružených štátoch Európskej únie, veľmi negatívne zasiahne celý bývalý východný blok. Naopak, pracovníci, ktorí do Rakúska prišli z bohatého Švédska či zo Švajčiarska, si na deťoch ešte prilepšia.

Nová vnútrorakúska legislatívna úprava má mnoho odporcov aj v Bruseli. Európska komisia už analyzuje jej zlučiteľnosť s právom EÚ. Napriek tomu sa v utorok Rakúsko spoločne s Nemeckom a Dánskom pokúsili presadiť radikálnu indexáciu aj na pôde Európskeho parlamentu ako celoúniové opatrenie. V parlamentnom výbore pre zamestnanosť zatiaľ neuspeli.

Diskutujú aj v Rakúsku

O opodstatnenosti prijatej novely sa stále intenzívne debatuje aj v samotnom Rakúsku. „Vnímame to ako politickú záležitosť. Požiadavka indexácie rodinných prídavkov vyplácaných do zahraničia bola totiž jednou z kľúčových volebných tém vládnych FPÖ aj ÖVP,“ zdôraznil pre Pravdu Emil Grula, rakúsky právnik so slovenskými koreňmi, ktorý pracuje pre Rakúsky odborový zväz zamestnancov súkromného sektora (GPA-djp), najväčší svojho druhu v krajine. Na Slovensku zatiaľ koordinuje činnosť s dvoma partnermi, Energeticko-chemickým odborovým zväzom a odborovou organizáciou uniJA. Spoločnou stratégiou sa teraz chystajú účinne pomáhať slovenským zamestnancom, ktorých indexácia poškodí.

Keď Rakúsko uvedie indexáciu do praxe, zahraničným pracovníkom sa dávky budú pomerne znižovať či zvyšovať, podľa kúpyschopnosti obyvateľstva v štáte, kde im vyrastajú deti.

Pri schvaľovaní legislatívy operovalo Rakúsko s indexom pre Slovensko na úrovni 0,633, vypočítaným na základe štatistík Eurostatu za rok 2016. V januári sa preto táto hodnota môže ešte mierne upraviť. Približne na tejto báze by sa však mali slovenským pracovníkom krátiť jednotlivé zložky celkovej dávky na deti, odvíjajúce sa od ich veku, zdravotného stavu a ďalších kritérií. Čiže z tohtoročnej sumy dostanú Slováci po novom necelé dve tretiny. Pre Česko sa predbežne uvažuje s indexom 0,601, pre Maďarsko 0,543, pre Poľsko 0,520 a pre Rumunsko dokonca 0,493, čo dávky Rumunom zrazí až pod polovicu súčasných.

Až 16-tisíc Slovákov zvažuje odchod

Podľa dostupných údajov pracuje v Rakúsku aktuálne asi 40-tisíc slovenských žien v pozíciách opatrovateliek alebo zdravotných sestier. Prieskumy naznačili, že v prípade zníženia prídavkov by až okolo 16-tisíc z nich zvažovalo odchod z krajiny, čo by mohlo mať nedozerné následky pre rakúsky systém starostlivosti o starých a chorých. „Veru rozmýšľam, že sa vrátim domov. Mám dve malé deti, pre prácu v Rakúsku som často od nich odlúčená, celkovo to škodí našej rodine. Zatiaľ prevažovali financie, onedlho však už zrejme nebudú také zaujímavé“ hovorí 31-ročná Viera, opatrovateľka z Považskej Bystrice.

Ministri práce krajín V4 minulý týždeň počas... Foto: TASR, Jaroslav Novák
V4, ministri práce, schôdzka, Richter Ministri práce krajín V4 minulý týždeň počas stretnutia v Bratislave proti rakúskej novele opäť dôrazne protestovali. Na snímke sú zľava minister práce Ján Richter, štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí ČR Petr Hůrka, ministerka, zodpovedná za politiku rodiny a mládeže Maďarska Katalin Novák a štátny tajomník ministerstva pre rodinu, prácu a sociálnu politiku Poľska Stanislaw Szwed.

Ministri práce krajín V4 minulý týždeň proti novele opäť dôrazne protestovali. „Pokiaľ mobilní pracovníci náležite platia všetky príspevky a dane, majú mať pre seba a svoje rodiny nárok na rovnaké dávky, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Akýkoľvek iný prístup je nielen v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania, ale vytvára tiež občanov dvoch kategórií, vychádzajúc z miesta ich pobytu,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré vzišlo zo stretnutia šéfov sociálnych rezortov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska 15. novembra v Bratislave. Spoločne ho adresovali európskej komisárke pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen.

„Indexácia rodinných dávok bude mať v drvivej väčšine prípadov negatívny dosah na situáciu mobilných pracovníkov a ich rodiny a zároveň odradí pracovníkov od voľného pohybu. V praxi iba prehĺbi existujúce rozdiely v EÚ, čo je v rozpore s jedným z našich spoločných cieľov,“ doplnil k stanovisku slovenský minister práce Ján Richter.

Podľa Grulu rakúsko-slovenské odborové združenie už v najbližšom čase zriadi internetovú stránku, kde na tému indexácie poskytne praktické rady. „Sme napríklad ochotní záujemcom navrhnúť, akým spôsobom majú napadnúť rozhodnutie o krátení dávok, ktoré môžu začiatkom roka očakávať,“ spresnil. Kontaktovať sa s odborármi možno na e-mailovej adrese info@unija.sk.

Eurostat uvádza, že len v roku 2016 bolo z Rakúska do iných členských štátov EÚ, pridružených krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska na dávky pre deti vyplatených 273 miliónov eur, z čoho 63 miliónov dostali deti žijúce na Slovensku. „Slovensko bolo druhým najväčším prijímateľom rodinných prídavkov z Rakúska, hneď po Maďarsku s 80 miliónmi,“ spresnil Grula.

Ušetria mizivú sumu

Terajšia rakúska vláda si od schválenej indexácie sľubuje úsporu 100 miliónov eur ročne. Podľa rakúskeho právnika je to však dosť mizivá suma, najmä pri zohľadnení faktu, že len predvlani Rakúsko celkovo na detské prídavky, pri zohľadnení všetkých nákladov vrátane daňového bonusu, vydalo až 4,77 miliardy eur.

Hoci zástupca odborového združenia pripúšťa, že rakúsky zákon rodinné prídavky definuje ako „platby, ktoré majú vyrovnávať náklady spojené so starostlivosťou a výchovou detí“, schválenú úpravu považuje za neprípustnú. „Nariadenie EÚ, ktoré upravuje koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, až na explicitne stanovené výnimky jasne prikazuje rovnosť zaobchádzania aj upustenie od pravidiel bydliska,“ pripomína.

Podľa Grulu snahy „optimalizovať“ náklady na sociálne zabezpečenie ľudí dochádzajúcich za prácou do iného členského štátu neprispievajú k užšej integrácii a spolupráci v rámci únie. Ako dodáva, nevie si ani predstaviť, že by sa rovnako intenzívne debatovalo napríklad aj o obmedzovaní vyplácania dividend v rámci európskych nadnárodných firiem.

Aktuálna výška detských prídavkov v Rakúsku

vek dieťaťa (v rokoch) suma dávky (v eurách mesačne na každé dieťa)
0 – 3 114,00
3 – 10 121,90
10 – 19 141,50
nad 19 165,10
  • mimoriadne rodinné prídavky vyplácané v septembri (k začiatku školského roka): 100 eur pre deti od 6. do 15. roku veku
  • príplatok za postihnuté dieťa: 155,90 eura mesačne
  • bonus: 58,40 eura mesačne na každé dieťa
  • príplatok za viac detí (mesačne na každé dieťa): pri dvoch deťoch 7,10, pri troch 17,40, pri štyroch 26,50, pri piatich 32,00, pri šiestich 35,70 a pri siedmich 52 eur
  • nový „Familienbonus“ sa zavádza od 1. januára 2019, je to nezdaniteľná položka na dieťa, môže byť až do 1 500 eur na dieťa za rok, (minimálne však 250eur/rok – ak rodič nemá príjem, z ktorého platí daň)
Indexy, ktorými sa výšky rakúskych dávok upravia pre niektoré európske štáty
Bulharsko 0,443
Nemecko 0,948
Rumunsko 0,493
Slovensko 0,663
Poľsko 0,520
Maďarsko 0,543
Slovinsko 0,759
Španielsko 0,857
Česko 0,601
Malta 0,765

Pozn.: Tieto hodnoty indexov sa uvádzali pri schvaľovaní rakúskej novely, stanovené boli na základe údajov z roku 2016, od januára môžu byť mierne upravené.

© Autorské práva vyhradené

249 debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #V4 #detské prídavky