Orgány činné v trestnom konaní by mali napokon skúmať aj anonymy

06.12.2018 20:48

Polícia, prokuratúra či súdy zrejme napokon budú musieť vybavovať aj anonymné podania, a to vtedy, ak z nich vyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu Radovana Baláža (SNS), ktorý v závere siedmeho rokovacieho dňa predložil ku koaličnej novele Trestného poriadku.

Ak takéto dôvodné podozrenie nebude, orgán činný v trestnom konaní nemá byť povinný ho vybavovať. Zároveň však bude musieť takéto podanie posunúť na prešetrenie inému z orgánu, ak z neho vyplynie, že patrí do jeho pôsobnosti. O postupe s anonymným podaním sa bude musieť vyhotovovať záznam.

Za anonymné podanie sa má podľa definície považovať také, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa, alebo sú tieto údaje nepravdivé. To isté platí aj pre trestné oznámenie.

Pôvodný koaličný návrh novely Trestného poriadku, o ktorom sa bude definitívne hlasovať v piatok (7.12.), kritizoval aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Pôvodná novela totiž hovorila, že orgány činné v trestnom konaní a súdy nebudú musieť vybavovať aj anonymné podania a také, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa. Týkať sa to malo aj anonymných trestných oznámení.

Gál: Musíte chrániť aj samých seba

„To, ako je novela navrhnutá, nie je pre mňa akceptovateľné. Jednak to nerieši problém, ktorý tu máme, na druhej strane musíme mať prístup aj k takým oznámeniam, ktoré sa možno nezakladajú na pravde, ale vedeli by sme ich využiť v rámci kriminálneho pátrania, alebo v konaniach, ktoré predchádzajú trestnému konaniu,“ vysvetlil Gál svoje výhrady.

„Musíte chrániť aj samých seba. Keď sa niekto schová za anonym, je to krivé obvinenie, nemáte sa ako brániť. Na druhej strane, nie je možné, že niekto napíše anonym a polícia s tým nič neurobí,“ povedal Gál. Za ideálne označil, keby sa anonymné podania nepovažovali za také trestné oznámenia, pri ktorých by sa musel otvoriť spis. „Aby mala polícia možnosť to preveriť nie v rámci trestného oznámenia,“ dodal.

Poslanci vo štvrtok vyčerpali takmer celý program tohtoročnej schôdze. Ostali im už len dva návrhy ministra práce Jána Richtera (Smer). Zasadnutie pléna sa skončí po 11. hodine hlasovaním o všetkých prerokovaných bodoch.

#anonymné podanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku