Ako nanútiť obciam majetok?

Prípadov, keď samosprávy odmietajú prevziať do majetku štátom vybudované stavby, pribúda. Ide o mosty, podchody či nadjazdy, ktoré sú časťou veľkých projektov ako výstavba diaľnic alebo modernizácia železníc. Obce dôvodia, že nemajú peniaze na ich udržiavanie.

31.12.2018 12:00
lavka podchod hričov Foto: ,
Obec Horný Hričov odmieta prevziať nový podchod aj lávku ponad železničnú trať.
debata (11)

Prvý spor už skončil na súde. Ministerstvo dopravy, ktoré takéto projekty zastrešuje, tvrdí, že samosprávy mali myslieť na to ešte v čase, keď sa stavby projektovali. Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Milan Muška však upozorňuje, že bez korektných zmlúv nemožno nikomu vnucovať vlastníctvo.

V polovici decembra rozhodol Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou, že most pri Dolných Našticiach, ktorý spája dve poľné cesty, musí zostať Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Tá ho vybudovala v rámci výstavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice. Po kolaudácii ho mali prevziať Dolné Naštice, pretože bude slúžiť pre potreby obyvateľov obce. Obec síce najprv súhlasila a podpísala zmluvu o predbežnej zmluve, ktorá však nebola zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Preto nevošla od platnosti. Vedenie samosprávy si to nakoniec rozmyslelo s tým, že most nechce. NDS dala na obec žalobu, zatiaľ neuspela.

To, či sa spoločnosť proti verdiktu prvostupňového bánovského súdu odvolá, nie je jasné. „Čo sa týka rozhodnutia súdu v Bánovciach nad Bebravou, máme za to, že sa okresný súd pri rozhodovaní nevysporiadal so zásadnou vecou, ktorou je zákonná úprava vlastníctva a správy vybudovanej vyvolanej investície. V súčasnosti zvažujeme ďalší postup,“ vyjadrila sa hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Takéto stavby samosprávy zo zákona musia po dokončení a kolaudácii prijať.

Právna zástupkyňa obce Mária Gbelská potvrdila, že ak by na súdnom pojednávaní NDS predložila dôkaz o zverejnení zmluvy, všetko sa mohlo skončiť inak. „Bolo by to bývalo ťažké. Nemôžem prejudikovať, ako by v takomto prípade súd rozhodol, ale jednoznačne by mali lepšiu dôkaznú situáciu ako my. Pretože je pravda, že zverejnením sa zmluva stáva účinná a v zmluve sa obec skutočne zaviazala, že prevezme stavbu,“ doplnila Gbelská.

„Ide o zákonnú povinnosť v zmysle cestného zákona, ktorú NDS splnila a predmetným mostom zabezpečila prístup na stavbou rozdelené pozemky. Návrh mosta bol v roku 2011 prerokovaný aj za účasti obce a v tomto istom roku bolo toto technické riešenie odsúhlasené,“ objasnila Michalová. Hovorkyňa diaľničnej spoločnosti priznala, že Naštice nie sú jediným, s čím sa musia vysporiadať. „Evidujeme jeden prípad. Ide o ešte neskolaudovanú stavbu. Nakoľko prebiehajú medzi NDS a obcou rokovania o podmienkach zmluvy, bližšie informácie nebudeme poskytovať,“ uzavrela Michalová.

Podobný spor vedú aj Železnice SR, ten ešte neskončil na súde. Horný Hričov nechce dve stavby súvisiace s modernizáciou vlakovej trate. Ide o podchod a lávku ponad trať. Obec tvrdí, že sú zbytočným megalomanským dielom s množstvom nedostatkov, o ktoré sa nemôže starať, pretože by ju to položilo na kolená. Železnice pristúpili k prvému opatreniu, v októbri zablokovali podchod aj lávku, aby nimi ľudia nemohli prechádzať.

„Železnice Slovenskej republiky sa stretli s nezáujmom, respektíve neochotou prevziať takzvané stavebné objekty vyvolaných investícií. V prípade obce Horný Hričov ide o najvýraznejší prejav samosprávy spočívajúci v odmietnutí prevziať tieto stavebné objekty do samosprávy a údržby s odvolaním sa na rozhodnutia obecného zastupiteľstva,“ reagovala hovorkyňa Železníc Ivana Popluhárová.

Vedenie Horného Hričova vyhlásilo, že situáciu chce riešiť. Plánuje však osloviť iné mestá a dediny, ktoré sa ocitli v takejto situácii, aby si dohodli spoločný postup.

Podľa Popluhárovej s podobným prístupom sa stretli aj v Trenčíne. Zmena tam nastala len pred pár dňami. „Od ukončenia modernizácie železničnej trate na území Trenčína sme viaceré stavby neprebrali, lebo sme požadovali odstrániť nedostatky. Až v decembri 2018 došlo k náprave a tak sa mohlo začať kolaudačné konanie ku všetkým doteraz neprebratým objektom,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Trenčína Erika Ságová.

Denník Pravda sa opýtal ministerstva dopravy, čo hovorí na neochotu malých obcí prijímať stavby do majetku. A či by riešením nebolo, ak by ich odkúpil štát. „Jednotlivé mestá a obce sa už pri vydávaní stavebných povolení majú možnosť sa k nim vyjadriť a robiť obštrukcie po dokončení celej výstavby považuje ministerstvo dopravy za nesystémový krok, ktorý nepomôže zdynamizovať výstavbu,“ odpovedalo stručne komunikačné oddelenie rezortu.

Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí, hovorí, že vo všeobecnosti je to určite najmä otázka zmluvných vzťahov, ktoré boli v konkrétnom prípade dohodnuté a uzavreté. „Ak neexistujú právoplatné zmluvy (v prípade miest a obcí musia byť schválené zastupiteľstvom, podpísané štatutárom a riadne zverejnené), potom nemožno ani vymáhať ich plnenie. Posudzovať sa musí aj otázka kompetenčných vzťahov, teda napr. či majetok má slúžiť plneniu originálnych kompetencií miest a obcí a pod., alebo je to investícia, ktorá je súčasťou diela, ktorého prevádzka kompetenčne prislúcha príslušnej štátnej spoločnosti,“ vysvetlil Muška.

Spomínané prípady podľa neho znamenajú varovanie pre samosprávy, aby sa k veľkým investičným projektom vyjadrovali s pozornosťou aj s vedomím ich prípadnej budúcej správy a s prihliadnutím na vlastné rozpočtové možnosti. „V súlade minimálne s princípmi dobrých mravov by malo platiť, že nemožno nikomu, ani samospráve, vnucovať vlastníctvo či prevádzku investícií bez zodpovedajúcich zmluvných vzťahov,“ uzavrel Muška.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #NDS #samosprávy #Pravotice