Vysoké školy budú môcť odobrať akademické tituly

Zákon o vysokých školách, ktorý sa týka odoberania akademických titulov, prejde zmenami, vláda ho na stredajšom rokovaní schválila. Návrh novely zveruje rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy vzhľadom na princíp "kto udeľuje, ten odníma", pričom za vysokú školu má konať rektor na návrh poradnej komisie.

09.01.2019 12:45 , aktualizované: 16:28
debata (14)

Rezort školstva sa pri tvorbe novely inšpiroval zákonom v Českej republike, kde má poradná komisia sedem členov – šesť členov menuje rektor spomedzi profesorov, docentov či ďalších odborníkov, siedmeho člena komisie menuje rektor z radov študentov vysokej školy. Ministerstvo školstva SR navrhuje vymeniť jedného akademika za právnika. Upravené sú aj dôvody pre odňatie tak, aby išlo o konkrétnejšie dôvody, na rozdiel od pomerne všeobecnej českej úpravy.

Problematika odnímania titulov je podľa ministerstva školstva témou, ktorá dlhodobo rezonuje vo verejnosti. V tejto oblasti je preto podľa rezortu potrebné sa vysporiadať s niekoľkými otázkami, najmä čo odnímať, za akých okolností odnímať, kto má rozhodovať v prvom stupni aj v druhom stupni, do akého času od absolvovania štúdia/udelenia titulu je možné rozhodovať a aké majú byť následky rozhodnutia.

Titul bude možné odobrať napríklad v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený v súvislosti so záverečnou vysokoškolskou prácou za trestný čin vydierania, nátlaku, porušenia autorských práv či falšovanie. Dôvodom môže byť aj to, ak bola práca vypracovaná inou osobou. Titul bude možné odobrať do desiatich rokov odo dňa riadneho skončenia štúdia. Dňom doručenia písomného oznámenia ministerstvu školstva dotknutá osoba stráca príslušný titul.

Lubyová: Akceptovali sme aj možnosť vzdania sa titulu

„Odobratím akademického titulu bude možné zneplatniť časť vzdelania, prípadne aj celé získané vzdelanie,“ priblížila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Ako uviedla po rokovaní vlády, ide o nástroj mimoriadnej korekcie, keď všetky ostatné systémy zlyhajú. „Mali by sa báť všetci tí, ktorí získali titul buď v dôsledku úmyselného trestného činu, alebo v dôsledku toho, že im prácu napísal niekto iný,“ priblížila ministerka. Pripomenula, že v prvom stupni pri odnímaní titulov bude rozhodovať akademická komunita, ktorá titul udelila. „Akademická komunita navrhla, aby sme zaviedli aj možnosť vzdania sa titulu, čo sme akceptovali,“ dodala šéfka rezortu školstva.

14 debata chyba
Viac na túto tému: #NR SR #odoberanie titulov