VIDEO: Komisia UMB konštatuje pri Dankovej 'rigorózke' porušenie pravidiel

Účelová komisia Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, vytvorená na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB, na zasadnutí AS konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov".

11.01.2019 10:18 , aktualizované: 20:50
debata (572)
Video

Komisia sa sústredila na prácu predsedu NR SR Andreja Danka a na rigorózku, ktorá mala taký istý názov ako Dankova a jej autor Daniel Pisák ju obhájil o rok neskôr.

„Mal by vyvodiť osobnú zodpovednosť. Netuším, ako rozmýšľa pán predseda Národnej rady, čo pre neho znamená osobná zodpovednosť. To je možno otázka pre niekoho iného.“ Reagoval predseda Akademického senátu UMB prof. Miroslav Krystoň na fakt, že 63 zo 72 strán rigorózky vykazovalo zhodu s cudzími textami.

Predseda Účelovej komisie profesor Vladimír Janiš z Fakulty prírodných vied UMB oznámil, že „na základe analýzy vybranej vzorky môžeme konštatovať, že vo viacerých prípadoch sme na Právnickej fakulte UMB identifikovali nedostatky, ktoré považujeme za porušenie akademických pravidiel (napr. v podobe nesprávnych citácií a rozsahu ich použitia, či ich úplnej absencie)“.

Pri medializovanej dvojici prác (Dankovej a Pisákovej) komisia konštatuje, že „obe práce obsahujú časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov. Obe rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, pričom citácie, ktoré v prácach možno nájsť, nie sú utvorené správne, a to ani ako parafrázy. V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali“.

zväčšiť Správa Účelovej komisie AS UMB na preskúmanie... Foto: Eva Štenclová, Pravda
dav Správa Účelovej komisie AS UMB na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite.
zväčšiť Správa Účelovej komisie AS UMB na preskúmanie... Foto: Eva Štenclová, Pravda
dav Správa Účelovej komisie AS UMB na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite.

Komisia podľa podpredsedu AS UMB Miroslava Hužvára nepoužíva pojmy, ktoré slovenský právny systém nepozná, preto neuvádza, či ide o plagiát alebo kompilát. „Všetky podrobné informácie sú uvedené v správe účelovej komisie, ktorá bude verejnosti sprístupnená hneď po skončení zasadnutia,“ dodal v diskusii podpredseda.

Politológ: Danko neodstúpi

Politologička Viera Žuborová si myslí, že komisia diplomaticky skonštatovala, že Dankova práca je skopírovaná. Na začiatku posudku síce podľa Žuborovej komisia uviedla, že našla chyby v citácii, v závere už hovorí o kopírovaní, naznačila politologička. „Fakulty si samy stanovia, aká je únosná miera preberania z literatúry. V zásade je to od 30 do 50 percent z celkového rozsahu práce, pričom 50 percent zvyčajne umožňujú práve právnické fakulty,“ priblížila Žuborová. V prípade Dankovej práce však podľa nej došlo presahu povolenej miery. „Komisia jednoznačne zhodnotila, že nejde ani len o parafrázy, že sú to jednoducho odpísané celé texty,“ zhrnula politologička.

„Aby sa vyhli používaniu slova, ktoré nemá právny základ, tak to opísali takým spôsobom, že je úplne jasné, že práca plagiátom je. V bežnom slovníku, ktorému rozumie každý človek pracujúci v akademickom prostredí, je toto, čo opísala komisia, nazývané plagiátom a aj bolo to tak nazývané v čase, keď Danko rigorózku písal,“ konštatoval politológ Tomáš Koziak, ktorý neočakáva, že Danko sa vzdá svojej funkcie.

Špeciálna komisia UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zriadila účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite v novembri 2018, pričom sa zaoberala aj Dankovou rigoróznou prácou. Komisiu tvorí deväť členov akademickej obce UMB, dvaja z nich sú študenti. Každá fakulta UMB je v komisii zastúpená aspoň jedným členom. Všetci členovia komisie majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas práce v komisii.

Akademický senát UMB schválil štyri uznesenia. Zobral na vedomie vyhlásenie a správu komisie a s poľutovaním konštatoval, že v danom skúmanom období došlo k takýmto prípadom, ktoré považuje za zlyhanie jednotlivcov. V ďalšom uznesení senát žiada vedenie UMB, vedenie Právnickej fakulty UMB, aby dôsledne preverili účinnosť platných zásad pri akademickom publikovaní. Tretie uznesenie sa venuje odporúčaniam pre vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov v oblasti vedenia študentov. Posledné uznesenie smeruje k iniciatíve smerujúcej k odoberaniu titulov, aby „o odňatí titulu mohla rozhodovať výlučne vysoká škola, ktorá ho udelila“.

Správa Účelovej komisie AS UMB na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite je verejnosti sprístupnená na internetovej stránke. Súhrnom správy je určitý súbor odporúčaní a záverov komisie, ktorá podrobne študovala nielen samotné práce, ale aj jednotlivé rigorózne konania. „V závere komisia formuluje nielen závery, čo sa týka týchto dvoch rigoróznych konaní, ale aj všeobecné odporúčania do budúcnosti, ktoré majú prispieť ku skvalitneniu nielen písania záverečných prác, ale možno aj ku skvalitneniu vysokého školstva ako celku,“ uviedol dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Turošík.

VIDEO: Diskusia počas zasadnutia komisie, ktorá skúmala záverečné práce – a medzi nimi aj rigorózku Andreja Danka (SNS), bola búrlivá. Možno prácu, ktorú niekto opísal, označiť slovom plagiát?

Video

Odoberanie titulov

Vláda 9. januára schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá sa týka odoberania akademických titulov. Podľa Lubyovej by sa mali báť jedine tí, ktorí získali titul v dôsledku úmyselného trestného činu alebo im prácu napísal niekto iný.

„Tieto dve veci sa tam riešia. To, že ide o trestný čín, môže skonštatovať jedine súd. Ak trestný čin súvisel so štúdiom, tak potom sa bude rozhodovať o odoberaní titulu. Orgán, ktorý titul udelil, tak ho aj odníma," vysvetlila šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (SNS).

© Autorské práva vyhradené

572 debata chyba
Viac na túto tému: #rigorózna práca Andreja Danka