Vrátiť povinnú maturitu z matematiky?

Úvahy o povinnej maturite z matematiky sa vracajú. Oživili ich výsledky testu digitálnych zručností žiakov. Ten ukázal, že žiaci základných a stredných škôl majú problém s kritickým hodnotením, prácou s dátami a analyzovaním textu. Pomôcť by im mohlo, ak by matematika získala vo vyučovaní väčšiu dôležitosť, napríklad aj ako povinný maturitný predmet. Ministerstvo školstva takéto opatrenie zatiaľ v pláne nemá.

13.01.2019 19:00
debata (179)

„Dáta získané z IT Fitness Testu musia pedagógovia správne uchopiť a nastaviť podľa nich vzdelávací proces nielen v informatických predmetoch, ale napríklad aj v matematike, ktorá je základom pre analytické a praktické uvažovanie," zhodnotil výsledky skúšania prvý viceprezident IT Asociácie Mário Lelovský. On sám v tejto súvislosti odporúča zaviesť povinnú maturitu z matematiky.

Rezort školstva sa k téme zatiaľ nechce bližšie vyjadrovať. Argumentuje tým, že problematike sa venuje špeciálna komisia zriadená pri Štátnom pedagogickom ústave. Na jej odporúčanie sa stále čaká.

Dnes je maturita povinná len zo slovenského jazyka a z jedného cudzieho jazyka podľa výberu žiaka. Žiaci si ďalšie dva maturitné predmety volia. Do matematiky sa však veľmi nehrnú. V roku 2018 si ju vybralo ako súčasť svojej záverečnej skúšky len necelých 13 percent stredoškolákov. Väčšinou išlo o študentov gymnázií. Priemerná úspešnosť maturantov v matematike bola v uplynulom roku na úrovni 57 percent.

Povinná maturita z matematiky bola u nás zrušená v roku 1990. O jej návrate sa však v podstate nepretržite diskutuje. Za znovuzavedenie matematiky ako povinného maturitného predmetu dlhodobo bojuje Slovenská matematická spoločnosť. „Povinná maturita z matematiky je jedným z nástrojov na zlepšenie predpokladov pre štúdium na vysokých školách a na uplatnenie sa na trhu práce," vyjadril sa podpredseda spoločnosti Dušan Šveda.

Stredoškolákom robia problémy aj základné matematické úkony

Iniciatívu podporujú aj viacerí predstavitelia univerzít a zamestnávatelia. Podľa nich je úroveň vedomostí absolventov stredných škôl nedostatočná, problémy im robia aj základné matematické úkony, ako je trojčlenka či počítanie so zlomkami. „Povinná maturita z matematiky by prispela k vzdelaniu stredoškolských študentov. Dlhodobo pozorujeme nedostatok odborníkov v technologických a prírodovedných odboroch, ktorý by mohlo zmeniť dôkladnejšie vyučovanie matematiky na stredných školách," pripomenul Jozef Masarik, dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Stredné školy majú rôzne názory. „V súčasnosti sa orientujeme predovšetkým na podporu nadania detí, aby čo najskôr zistili, akým smerom sa chcú uberať. Nepovažujem preto za šťastné riešenie zavedenie ďalšieho povinného predmetu, ktorý zužuje ich výber," vysvetlil Peter Kuľha, riaditeľ Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove.

Riaditeľ SOŠ technickej v Humennom Stanislav Onderišin snahy o povinnú maturitu podporuje: „Sme za, matematika je základným vzdelaním, ktoré by mali ovládať všetci." Onderišin však zároveň upozornil, že úroveň náročnosti maturity by mala byť odstupňovaná s ohľadom na zameranie strednej školy.

Pomohla by dvojúrovňová maturita?

Slovenská matematická spoločnosť navrhuje zavedenie dvojúrovňovej maturity. Ťažšia verzia, ktorá by sa skladala z testu aj ústnej časti, by bola povinná pre tých, ktorí plánujú pokračovať v ďalšom štúdiu v ekonomických, technických, informatických alebo prírodovedných odboroch. Ostatní by mali povinnosť absolvovať skúšku vo forme testu nižšej náročnosti.

„Matematika má nezastupiteľné miesto v rozvíjaní sa spoločnosti, v technologickom pokroku a aktuálne v informatizácii spoločnosti. Vedie k logicky presnému vyjadrovaniu, učí postupy a stratégie riešenia problémov, vytvára presvedčenie, že je súčasťou každodennej činnosti človeka – napríklad vo forme finančnej gramotnosti, je predpokladom pre celoživotné vzdelávanie," objasnil význam matematiky ako vedy podpredseda spoločnosti Šveda.

Z matematiky sa v súčasnosti povinne maturuje takmer vo všetkých okolitých krajinách – v Poľsku, Maďarsku aj Rakúsku. Od roku 2021 sa tejto povinnosti nevyhnú už ani českí stredoškoláci. V horizonte niekoľkých rokov tak podľa Švedu naši susedia môžu získať výraznú strategickú výhodu. „Tieto krajiny už teraz dosahujú lepšie výsledky v ostatných medzinárodných meraniach, a rozdiel sa zvyšuje," varuje Šveda.

© Autorské práva vyhradené

179 debata chyba
Viac na túto tému: #stredná škola #matematika #maturitné skúšky