ÚVO má výhrady k podmienkam súťaže a zmluvy na nájom Národného futbalového štadióna

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) má výhrady k návrhu základných podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave. Úrad na čele s predsedom Miroslavom Hlivákom upozorňuje, že môže ísť o prípad vyžadujúci aplikáciu pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko predmet zmluvy môže, napríklad, napĺňať znaky koncesie.

20.01.2019 15:52
Národný futbalový štadión Foto: ,
Na archívnej snímke Národný futbalový štadión počas kontrolného dňa 12. decembra 2018.
debata (2)

Materiál podľa úradu neobsahuje dostatočné množstvo údajov a informácií, na základe ktorých je možné prijať jednoznačný záver, že nie je potrebné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

O uvedenom materiáli po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania má rozhodnúť vláda ako o určitom záväznom podklade pre ďalší postup v zmluvných vzťahoch medzi spoločnosťou Ivana Kmotríka NFŠ, a. s., ako predávajúcim, a štátom, ako kupujúcim, a to na základe ich zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. NFŠ ako prijímateľ dotácie podľa dodatku zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu je podľa ÚVO povinný zabezpečiť, aby akákoľvek koncesia, alebo iné zverenie modernizácie či prevádzky štadióna tretej strane boli pridelené otvorene, transparentne a nediskriminačne pri riadnom zohľadnení uplatniteľného obstarávania.

„Pokiaľ by v tomto prípade išlo o nadlimitnú koncesiu, platí tak, napríklad, povinnosť aplikovať postup podľa zákona o verejnom obstarávaní. V rámci predmetu opisu predmetu súťaže (zmluvy) materiál vytvára priestor, aby v konečnom dôsledku neboli jeho súčasťou priestory nákupnej pasáže,“ uviedol ÚVO v pripomienke. To má podľa úradu nepochybný vplyv na budúce príjmy nájomcu, s ktorými treba kalkulovať aj v súvislosti s navrhovanými kritériami na vyhodnotenie ponúk. „Na základe toho je vhodné, aby predkladaný materiál jednoznačne stanovoval, či predmetná pasáž bude predmetom nájmu alebo nie,“ poukázal úrad.

Návrh zmluvných podmienok podľa úradu ponecháva priestor na bližšie vymedzenie čísel skyboxov, ktoré budú nájomcovi odovzdané ako holopriestory. „Nie je však zrejmé, či pôjde o všetky skyboxy nachádzajúce sa na štadióne, alebo niektoré z nich budú odovzdané ako zariadené, prípadne niektoré z nich ani nebudú predmetom nájmu. Odporúčame, aby sa materiál vysporiadal aj s touto skutočnosťou,“ dodal ÚVO.

Ministerstvo financií SR vznieslo k materiálu, ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS), viaceré zásadné pripomienky a žiadalo ho prepracovať. Napríklad, nie je zrejmé, ako budú upravené právne aspekty možného využitia nehnuteľnosti nájomcom a treťou stranou. Rezort financií tiež chcel vedieť, kto je, resp. bude vlastníkom nájmu v čase vykonania verejnej súťaže, či uzatvorenia zmluvy o nájme štadióna. Zaujímal sa tiež o parametre návrhu doby nájmu štadióna na štyri roky s opciou na ďalšie tri roky.

V materiáli podľa ministerstva financií chýba aj zdôvodnenie výšky fixnej zložky nájomného vo výške 1 mil. eur ročne a tiež podielu fixnej zložky nájmu (70 %) a variabilnej zložky (30 %) v hodnotiacom kritériu. Nie je jasné ani to, akým spôsobom budú hodnotené ponuky pri variabilnej zložke. Rozhodnúť má podľa materiálu ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe fixnej a variabilnej zložky nájmu. Ministerstvo financií tiež požadovalo zdôvodniť výšku poistného krytia nájomcom do výšky 10 mil. eur a doplniť termín prevodu vlastníctva predmetu nájmu na budúceho kupujúceho, teda na SR.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Národný futbalový štadión