Vláda schválila prelet bezpilotných lietadiel NATO vzdušným priestorom Slovenska

Vláda v stredu odsúhlasila prelety bezpilotných lietadiel NATO vzdušným priestorom Slovenska. Cieľom preletov lietadiel RQ-4B Global Hawk Block 40 je získať informácie potrebné pre rozhodovanie na politickej a vojenskej úrovni. Využívajú sa na zabezpečenie úloh systému pozemného pozorovania NATO - Alliance Ground Surveillance (AGS).

23.01.2019 13:19
debata (74)

„Slovenská republika sa podieľa na systéme AGS od roku 2009, keď sa na úrovni ministerstiev obrany participujúcich štátov uzatvorilo programové memorandum. Na prevádzke tohto systému sa podieľa 26 krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy,“ ozrejmilo Ministerstvo obrany (MO) SR v predkladaných materiáloch.

Úlohou systému AGS je podľa rezortu obrany vykonávať prieskum a poskytovať informácie o pozemnej situácii na určenom teritóriu v reálnom, respektíve takmer reálnom čase. Súhlas vlády s preletmi v prípadoch vymedzených organizačným rámcom pre operácie a podporu AGS sa vyžaduje s cieľom realizácie spolupráce v systéme AGS.

SR sa zapojí do cvičenia NATO CMX 2019

Vláda v stredu tiež schválila materiál predložený MO SR, ktorého účelom je zabezpečiť organizačné, personálne a technické podmienky splnenia cieľov a úloh Slovenska v rámci cvičenia NATO CMX 2019. Cieľom cvičenia je precvičiť aliančné konzultácie a kolektívne prijímanie rozhodnutí, ale aj demonštrovať pripravenosť spoločne a efektívne reagovať na krízové situácie.

„Cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2019 je najkomplexnejšie politicko-vojenské cvičenie strategickej úrovne vychádzajúce z fiktívneho, ale realistického scenára. Prebiehať bude v dvoch fázach reflektujúcich vývoj a eskaláciu krízovej situácie,“ ozrejmil rezort s tým, že prebiehať budú od 9. apríla do 15. mája.

Schválený materiál špecifikuje spôsob zapojenia Slovenska do cvičenia, stanovuje mandát a úlohy pre koordinátora prípravy cvičenia. Tým má byť minister obrany SR. Materiál rovnako stanovuje úlohy aj pre účastníkov cvičenia, aj z ostatných ústredných orgánov štátnej správy a Slovenskej informačnej služby.

74 debata chyba
Viac na túto tému: #NATO #vojenské cvičenie #bezpilotné lietadlá