ÚS vyhlásil za neplatné voľby poslancov v obci Lipovec

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR na dnešnom neverejnom zasadaní prerokoval ďalšie volebné sťažnosti. Za neplatné vyhlásilo voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Lipovec, okres Rimavská Sobota, konané 10. novembra 2018. Informuje o tom tlačová správa ÚS.

23.01.2019 19:12
debata (1)

Ústavný súd vyhovel sťažnosti politickej strany SPOLU – občianska demokracia, za účasti J. S. a Strany maďarskej komunity, ktorou namietala neústavnosť a nezákonnosť volieb a výsledok volieb poslancov obecného zastupiteľstva obce Lipovec. Sťažovatelia napadli voľby poslancov, lebo u dvoch zvolených „existuje dôvodné podozrenie, že boli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin, pričom odsúdenie nebolo zahladené“. Toto dôvodné podozrenie sa opiera o informácie poskytnuté obyvateľmi obce Lipovec, ktorá má len 102 obyvateľov, a informácie takéhoto charakteru sa medzi obyvateľmi šíria v rámci medziľudských kontaktov.

Plénum ÚS vyhovelo aj sťažnosti D. L. proti výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva obce Bunkovce konaných 10. novembra 2018 za účasti M. B. Výsledok volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Bunkovce v časti týkajúcej sa zvolenia M. B. za poslanca zrušilo. Občan D. L. podal sťažnosť na ústavný súd, lebo komisia nekonala správne podľa volebného zákona. Sťažovateľ dostal rovnaký počet hlasov ako M. B., ktorého komisia vyhlásila za zvoleného poslanca len preto, že na kandidačnej listine mal poradové číslo nad sťažovateľom.

Prerokovalo aj sťažnosti A. Z., ktorou namietala neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Stará Myjava konaných 10. novembra 2018. Plénum zrušilo rozhodnutie miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v časti týkajúcej sa poslanca Š. N. a vyhlasuje A. Z. za riadne zvolenú poslankyňu. Sťažovateľka namietal, že miestna volebná komisia v Starej Myjave rovnosť hlasov posledného zvoleného poslanca obecného zastupiteľstva a sťažovateľky vyriešila tak, že pri rovnosti hlasov dvoch kandidátov na poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Stará Myjava vyhlásila kandidáta podľa abecedného poradia, čím bezprecedentne poprela ustanovenie zákona o podmienkach výkonu volebného zákona. V rozpore so zákonom miestna volebná komisia pri rovnosti platných hlasov nezávislého kandidáta a kandidáta politickej strany neurčila poslanca obecného zastupiteľstva žrebom.

Ústavný súd na dnešnom neverejnom zasadaní zastavil konanie o volebnej sťažnosti Ľ. H., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu v obci Lozorno. Odmietol volebnú sťažnosť M. D., ktorou napadol voľby starostu v obci Zombor. Zamietol sťažnosti R. D., ktorý namietal voľby starostu, a Strany maďarskej komunity, miestnej organizácie, ktorou namietala neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Brzotín. Rovnako zamietol volebnú sťažnosť M. O., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Diviaky nad Nitricou.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Ústavný súd SR #komunálne voľby 2018