V spore o pozemky pod Pečnianskym lesom opäť rozhoduje okresný súd

V spore o pozemky pod bratislavským Pečnianskym lesom opäť rozhoduje Okresný súd Bratislava II. Krajský súd v Bratislave totiž ešte minulý rok na jeseň zrušil rozsudok okresného súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V utorok sa uskutočnilo v tejto veci pojednávanie, pre procesné návrhy ho sudkyňa odročila na apríl. Obe strany trvajú na svojich doterajších stanoviskách, a tak spor pokračuje ďalej.

12.03.2019 11:24
debata

Právna zástupkyňa štátneho podniku Lesy SR uviedla, že trvajú na podanej žalobe. Podľa nej je nepochybné, že hodnoty pozemkov vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve žalovaného občianskeho združenia (OZ) Človek a strom nespĺňajú podmienku zo zákona o lesoch. Ak súd podľa jej slov nepovažuje na základe dokazovania, že hodnota zamieňaných pozemkov štátu je nepomerne vyššia oproti zamieňaným pozemkom OZ Človek a strom, navrhuje, aby súd doplnil dokazovanie vypracovaním znaleckého posudku. Právna zástupkyňa uviedla, že podľa nej nemôže dôjsť k prevodu vlastníckeho práva, keďže v tejto veci absentuje súhlas ministerstva. „Lesy SR podpísali zámennú zmluvu skôr, ako ministerstvo udelilo súhlas. Aj táto skutočnosť spôsobuje neplatnosť zámennej zmluvy, pre rozpor s ustanovením zákona o lesoch,“ spresnila. Prokurátor na pojednávaní taktiež navrhol doplniť dokazovanie na určenie hodnoty lesných pozemkov a porastov ku dňu uzavretia zámennej zmluvy.

Právna zástupkyňa OZ Človek a strom uviedla, že trvajú na svojom doterajšom stanovisku a žalobu považujú za neodôvodenú. Zmluva podľa nej bola uzatvorená v súlade s platnými právnymi predpismi. Ako tvrdí, na platnosť kontraktu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva a ten podľa nej udelený bol. Znalecké posudky ako listinné dôkazy podľa jej slov nie sú spôsobilé hodnoverne preukázať hodnotu zamieňaných pozemkov. „Navrhujeme žalobu v celom rozsahu zamietnuť,“ vyhlásila.

Okresný súd Bratislava II v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke, okres Lučenec, medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom. V prípade padli odvolania a Krajský súd v Bratislave minulý rok prípad vrátil naspäť na okresný súd na ďalšie konanie.

OZ Človek a strom vzniklo v máji 2008. Následne v júni požiadalo Lesy SR o zámenu 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom za približne rovnako veľké pozemky v Šiatorskej Bukovinke. Uvedené pozemky pod Pečnianskym lesom sa nachádzajú na petržalskom brehu Dunaja, rovno oproti parlamentu a Bratislavskému hradu. Združenie pôvodne vyhlasovalo, že cieľom je vytvoriť relaxačnú zónu pre Bratislavčanov, akýsi „Central park“.

Požadovanú výmenu odobrilo ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Ladislava Chovana. Súhlas na zámenu nielen týchto lesných pozemkov následne zrušil ďalší šéf rezortu Zsolt Simon. Výmena sa nepozdávala ani lučeneckému katastru. Ten bol presvedčený, že s výmennou zmluvou nebolo všetko v poriadku a odmietol zapísať nových vlastníkov. Prípad sa nakoniec dostal až na Najvyšší súd SR, ktorý odobril predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici o zrušení rozhodnutia katastra.

Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #pečniansky les