Bašternák vo väzení: Bude z neho holič alebo kurič?

Návšteva raz, telefonát dvakrát do mesiaca, nákup vo väzenskom bufete raz do týždňa. To sú podmienky, na ktoré si musí zvykať podnikateľ Ladislav Bašternák, ktorého bratislavský krajský súd odsúdil na päť rokov v ústave s najnižším stupňom stráženia. Bašternák si 15. marca neprišiel vypočuť odsudzujúci verdikt v kauze dvojmiliónovej vratky DPH, ale na druhý deň dobrovoľne nastúpil do väzenia. V utorok ho z bratislavského Justičného paláca previezli do väznice v Dubnici nad Váhom.

26.03.2019 12:06 , aktualizované: 19:10
bašternák Foto: ,
Ladislav Bašternák.
debata (4)

„O tom, do ktorého ústavu sa odsúdený umiestni, rozhoduje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, podľa stupňa stráženia, dĺžky trestu, závažnosti trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania, kvalifikácie a psychologického vyšetrenia osobnosti,“ vysvetľuje riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa zboru Adrián Baláž. Dodáva, že ak sú splnené zákonné podmienky, je možné aj počas ďalšieho výkonu trestu premiestniť odsúdeného do iného ústavu, či už natrvalo, alebo prechodne.

V Dubnici by mal byť Bašternák ubytovaný v izbe. Blok je od budíčka do večierky neuzamknutý, odsúdení sa môžu pohybovať do vymedzených priestoroch. Bašternák by mohol byť zaradený aj do práce mimo ústavu.

Návštevy, pošta aj nákupy

Odsúdení majú právo prijímať návštevu blízkych osôb najmenej raz za kalendárny mesiac, trvať môže dve hodiny. Povolený je dvadsaťminútový telefonát na vlastné náklady dvakrát za mesiac. Ak nebude mať Bašternák na krku žiadne disciplinárne tresty, môže dostať maximálne päťkilogramový balík. Raz v týždni bude mať dovolený nákup potravín a vecí osobnej potreby v predajni priamo vo väznici. Raz do dňa sa dostane na hodinovú vychádzku. „Počas vychádzky môže odsúdený podľa podmienok v ústave športovať,“ dodal Baláž.

„Raz za tri mesiace, mladiství raz do mesiaca, môžu prijať balík s vecami osobnej potreby s fotografiami, knihami, časopismi a podobne,“ zhrnul Baláž. Všetky veci osobnej potreby musia byť povolené riaditeľom ústavu, balík nesmie byť ťažší ako dve kilá.

Za dobré správanie finančná odmena

Odsúdení môžu získať disciplinárnu pochvalu. Udeľuje sa za dlhodobé pozitívne výsledky. Väzni musia plniť pracovné povinnosti, prospešné práce mimo väzenia, či plniť činnosti súvisiace so všeobecným rozvojom osobnosti, vyratúva Baláž. „Za dobré správanie môžu získať ako najvyššiu formu odmeny mimoriadne voľno na opustenie ústavu,“ pokračuje. Na mimoriadne voľno môžu zabudnúť väzni v maximálnom stupni stráženia.

Zodpovednosť za disciplinárne previnenie nesie každý väzeň rovnako. „Disciplinárnym previnením je nesplnenie, ale aj porušenie povinnosti alebo zákazu. Taktiež ním je aj konanie, ktoré má náznaky priestupku,“ vysvetľuje Baláž. Za nedodržanie disciplíny väzni dostávajú tresty. Môže im byť zakázané telefonovanie až na tri mesiace, nakupovanie, alebo dostanú pokarhanie. „Pri vážnejšom porušení disciplíny môže byť väzeň umiestnený do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase až na dvadsať dní, do uzavretého oddielu až na štrnásť dní, alebo môže byť presunutý na samotku na štrnásť dní,“ objasnil Baláž.

Takmer ako v tábore

Odsúdení vykonávajú prácu buď priamo v ústave, alebo mimo neho, a to na pracoviskách vnútornej prevádzky ústavov, ktoré zabezpečujú chod samotnej väznice. Ide o pozície ako holič, upratovač, kuchár, pomocník v kuchyni, elektrikár, murár, automechanik, kurič, či záhradník. „V strediskách hospodárstva sa vykonávajú práce formou vlastnej výroby, môže to byť napríklad pekáreň, výroba väzenského nábytku, rastlinná a živočíšna výroba, šitie odevov pre väzňov a podobne,“ doplnil Baláž.

Z hrubého zárobku odsúdených sa vykonávajú riadne odvody v zmysle osobitných predpisov. „Zvyšok je ich čistá pracovná odmena, z ktorej sa vykonávajú zrážky na úhradu výživného, trov výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a ďalších pohľadávok,“ zhrnul.

Ústav v Dubnici nad Váhom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ako napríklad prístavba podlaží, rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia, vybudovanie viacúčelovej sály, kde sa môžu väzni stravovať či využívať sálu ako kino. Komplex obsahuje aj školské stredisko.

Od roku 1993 zabezpečuje výkon odňatia slobody pre prvú nápravnovýchovnú skupinu odsúdených, s minimálnym stupňom ostrahy. Momentálne tvorí ústav šesť ubytovacích objektov s kapacitou izieb od 2 do 19 lôžok, pri celkovej kapacite 704 odsúdených. Odsúdení majú k dispozícii knihy, aj cudzojazyčnú literatúru. Môžu sa prihlásiť na športový, záhradkársky, čitateľský, šachový, hudobný či žurnalistický krúžok. Zdravotnú starostlivosť im poskytuje kvalifikovaný personál. V ústave sa nachádzajú dve všeobecné ambulancie, zubár, psychiater a na diabetikov dohliada diabetológ. Veriaci môžu navštevovať kaplnku, pod vedením väzenského kaplána a ďalších predstaviteľov registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev.


VIDEO: Odvolací Krajský súd v Bratislave odsúdil (14.3.2019) podnikateľa Ladislava Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Obhajca Bašternáka povedal, že odsúdený sa nebude vyhýbať trestu.
Video

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Ladislav Bašternák