Lubyová: Učitelia neprídu o žiadne peniaze

Zásadná zmena, ktorá sa dotkne príplatkov učiteľov. Starý kreditový systém, ktorý u nás funguje 10 rokov, nahradí nový. Učitelia sa obávajú, že ich pripraví o peniaze. "Nikto nič nestráca a nikto o nič nepríde," tvrdí ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).

27.03.2019 17:00
debata (7)

Reformu vo vzdelávaní učiteľov prináša novela zákona o pedagogických zamestnancoch, o ktorej by mal parlament hlasovať budúci utorok. Jej najväčší kritik, Slovenská komora učiteľov vyzvala pedagógov na protest. Vo štvrtok na Deň učiteľov by mali prísť na vyučovanie v čiernom oblečení a na poludnie minútou ticha vyjadriť svoju nespokojnosť so stavom školstva. Komora žiada novelu úplne stiahnuť z rokovania parlamentu. Ministerka pripomína, že pri príprave legislatívy chcela s komorou rokovať, tá to však odmietla.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
lubyova Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS).

Odborné organizácie v školstve spísali petíciu za úplné stiahnutie vašej rezortnej novely. Podľa nich nerieši potreby praxe, nemá dostatočné finančné krytie a je dokonca diskriminačná voči niektorým zamestnancom. Ako vnímate takýto postoj?

Som prekvapená, že v tomto štádiu, keď je novela už v druhom čítaní v parlamente, prichádzajú s petičnou aktivitou. Zákon prešiel riadnym legislatívnym procesom s predĺženými lehotami, o ktoré nás požiadal školský odborový zväz, ako aj ďalšie partnerské profesijné združenia a asociácie. Školské odbory sú pritom najreprezenta­tívnejšia organizácia. Väčší priestor na pripomienkovanie bol však vytvorený pre ostatné organizácie, vrátane Slovenskej komory učiteľov. Ďalej sa však rokuje o zlepšení odmeňovania pracovníkov v rámci príplatkov za vzdelávanie. Oproti pôvodnému návrhu odbory požadujú príplatky za inovačné vzdelávanie. Chcú tiež odstránenie povinnosti špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšenie príplatku za jazykovú skúšku na 12 percent a iné. Všetky tieto dodatočné zmeny vyrokované odborármi sme podporili, pretože sú v prospech učiteľov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme. S petíciou prišla Slovenská komora učiteľov. Tá minulý rok v júli, ešte v čase, keď prebiehali rokovania o novele, organizovala protest pred ministerstvom školstva. Vtedy som ich pozvala na rokovanie a poskytla som im priestor, aby mi vysvetlili, aké majú požiadavky. Dostala som však od nich odpoveď, že oni neprišli rokovať, ale protestovať a nereagovali ani na ďalšie pozvania. Zákon je už v súčasnosti v rukách poslancov parlamentu. Je v prospech pedagogických a odborných zamestnancov, preto nie je zodpovedné teraz prísť s návrhom, aby sme ho stiahli.

Najväčšie obavy u učiteľov vzbudzuje nahradenie doterajších kreditov systémom profesijného vzdelávania. Obávajú sa, že prídu o peniaze a príplatky. Hrozí to?

Chcela by som všetkých učiteľov ubezpečiť, že neprídu o žiadne peniaze ani o príplatky. Historicky systém príplatkov za vzdelávanie, teda kredity, vznikol v situácii, keď nebola politická vôľa, aby sa učiteľom navýšili otvoreným spôsobom celoplošne platy. A preto zavedením kreditového systému dostali pedagógovia možnosť, ako si zvýšiť plat. Teraz sme však v situácii, keď máme politickú vôľu aj možnosť výrazne zvyšovať platy, a to pre všetkých prostredníctvom navýšenia taríf a cez tabuľky. Od septembra 2016 do januára 2020 navyšujeme platy o 33 percent. Preto vznikli diskusie, či je potrebný systém kreditových príplatkov za vzdelávanie, ktorý často kritizovali aj učitelia, že je nepraktický a odtrhnutý od reality. Tvrdili, že je ponižujúce, že kvôli tomu, aby si zvýšili plat, si musia robiť kurzy. Pôvodný návrh zákona starý vzdelávací kreditový systém odstránil s tým, že platy sa navyšujú o 33 percent aj bez kurzov. Počas tvorby zákona ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním nás však školskí odborári požiadali, aby sme zachovali systém celoživotného vzdelávania s tým, že by sa mal prepracovať a zlepšiť.

Aký bude nový platový model pre učiteľov?

Do nového zákona sme zaradili systém vzdelávania v profesijnom rozvoji. Ponechali sme možnosť získania príplatkov, aby si učitelia k zvýšenému tabuľkovému platu mohli svoj plat ešte navýšiť o 12 percent. Toto vzdelávanie však nebude len o príplatkoch. Nové možnosti budú viac priblížené k individuálnym potrebám samotného učiteľa a školy. Je tam tiež tlak na zvyšovanie kvality výkonu učiteľov, keďže možnosti vzdelávania sa rozširujú. Podstatné však je, že každý učiteľ má možnosť poskladať si navyše 12 percent aj v novom systéme tak, ako bol zvyknutý v starom kreditovom systéme.

Budú aj iné zmeny?

Mali by sa odstrániť veci, ktoré pedagógom prekážali. Napríklad povinnosť mať špecializované vzdelávanie sto hodín pre triednictvo. Široká učiteľská verejnosť to pokladala za predimenzované. Keďže sa však snažíme aj o kvalitu, toto vzdelávanie by malo ostať ako možnosť a odporúčame ho najmä začínajúcim učiteľom, ktorí budú prvýkrát triednymi. Je to jedna zo zmien, ktoré by mali byť podporené teraz v rámci poslaneckých zmien v parlamente aj na základe rokovaní školských odborárov s poslancami. Tiež by sa mala rozšíriť možnosť príplatkov za inovačné vzdelávanie. Práve toto inovačné vzdelávanie by malo byť hnacím motorom pri zlepšovaní kvality. Učitelia sa naučia, ako inovatívne pristupovať k vzdelávaniu, načerpajú inšpirácie, ako učiť iným spôsobom a ako pristupovať k žiakom. Treba tiež zdôrazniť, že nový systém vzdelávania by mal začať platiť od roku 2026, čiže učitelia sa nemusia obávať, že prídu zo dňa na deň o svoje príplatky a kredity. Zároveň príplatky v novom systéme budú platiť sedem rokov, rovnako, ako to bolo pri platnosti kreditov. Zdôrazňujem, že oproti pôvodnému kreditovému systému nikto nič nestráca, nikto o nič nepríde a zlepší sa kvalita a štruktúra vzdelávacích kurzov.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #reforma školstva #Martina Lubyová #Slovenská komora učiteľov