Členky a členovia rady vlády: Nie Istanbulskému dohovoru nie je len technický krok

28.03.2019 12:44

Členovia a členky Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a mimovládnych organizácií sa obracajú v svojom stanovisku k poslancom Národnej rady SR, ktorí budú rokovať o návrhu uznesenia SNS k Istanbulskému dohovoru.

V stanovisku uvádzajú: „Dnes máte možnosť rokovať o tom, či sa Slovensko pridá k európskym krajinám, ktoré sa spoločne aktívne usilujú skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulského dohovoru), prípadne odstúpenie od jeho podpísania by neznamenalo len technický krok v politickom procese. Znamenalo by ohrozenie života a zdravia tisícok žien a dievčat. Znamenalo by ohrozenie rodín, ktoré domáce násilie dlhodobo ničí. A znamenalo by aj odmietnutie proeurópskeho a demokratického smerovania našej krajiny.“

Istanbulský dohovor je najkomplexnejšou medzinárodnou dohodou v oblasti boja proti násiliu na ženách. Rada Európy ho prijala v roku 2011, do platnosti vstúpil v auguste 2014 a Európska únia ho podpísala v júni 2017.

Z údajov Európskej komisie vyplýva, že každá tretia žena bola od svojich 15 rokov v EÚ obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia. Viac ako polovica žien v EÚ zažila sexuálne obťažovanie a každá dvadsiata žena bola znásilnená.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Istanbulský dohovor #Rada vlády pre ľudské práva #národnostné menšiny a rodovú rovnosť a mimovládnych organizácií
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku