Poslanci by mali voliť kandidátov na ústavných sudcov 21. mája podvečer

, 02.05.2019 11:52, aktualizované: 17:37

Národná rada SR by mala voliť ďalších kandidátov na ústavných sudcov 21. mája podvečer. Vyplýva to z návrhu programu májovej schôdze. Rokovanie o voľbe má byť v ten istý deň dopoludnia.

O post ústavného sudcu sa v poradí v tretej voľbe uchádzalo pôvodne 25 kandidátov. Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) však informoval, že uchádzačka Eva Fulcová odvolala svoj súhlas s kandidatúrou a tak kandiduje 24 uchádzačov, ktorých dnes a v piatok vypočúva parlamentný ústavnoprávny vý­bor.

Eva Kováčechová: Ľudia musia rozumieť rozhodnutiam súdov, aby im dôverovali

Na to, aby mohli občania dôverovať rozhodnutiam súdov, musia im rozumieť, myslí si uchádzačka o post ústavnej sudkyne Eva Kováčechová. Do voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sa prihlásila opätovne. Navrhla ju verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Vypočutím Kováčechovej sa ukončil štvrtkový verejný híring kandidátov na sudcov ÚS SR.

Rozhodnutia súdov sú podľa Kováčechovej často zbytočne obsiahle, nie je dôvod na to, aby obsahovali celý spis. „Na úkor zmysluplnosti obsahu sa zbytočne používa jazyk, ktorému ľudia nerozumejú. Ak mu nerozumejú, nemôžu také rozhodnutie akceptovať,“ vyhlásila uchádzačka s tým, že rozhodnutia by mali byť vydávané dostatočne včas, mali by byť písané jazykom, ktorý je zrozumiteľný, a sudcovia by o nich mali viac komunikovať.

Kováčechová bola do februára riaditeľkou Centra právnej pomoci, ktoré je súčasťou Ministerstva spravodlivosti SR. Členov výboru zaujímalo, ako by mohlo centrum pomôcť ľuďom v exekúciách, ktorí chcú požiadať o osobný bankrot. Podľa Kováčechovej bolo po zavedení novej právnej úpravy ťažké odhadnúť, koľko ľudí bude mať o osobný bankrot záujem. Riešiť situácie sa v centre podľa jej slov snažili okrem iného zvýšením počtu zamestnancov, otvorili tiež nové kancelárie v najvyťaženejších lokalitách.

Uchádzačka o post ústavnej sudkyne poukázala na to, že parlament dopustil situáciu, keď Ústavný súd nie je už niekoľko mesiacov plne obsadený. Pripomenula, že Ústavný súd nepatrí poslancom. „Patrí občianskej spoločnosti, patrí nám všetkým,“ doplnila.

Monika Jurčová: Podieľala som sa na viacerých právnych projektoch

Jurčová sa chce podľa vlastných slov uchádzať o post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, hoci je o nej známe, že nie je ústavným právnikom. Dodala, že sa podieľala na viacerých právnych projektoch a všetky skúsenosti jej poskytujú základ na vykonávanie funkcie ústavnej sudkyne. Na tento post ju navrhla Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Otázku registrovaných partnerstiev rovnakého pohlavia majú podľa Jurčovej posúdiť odborníci na rodinné právo či psychológovia. Tvrdí, že na túto problematiku nemá vykryštalizova­ný názor.

Vieroslav Júda: Otázka morálky a etiky je základom toho, aby mohol sudca presadzovať všeobecné dobro

„Otázka morálky a etiky je základom toho, aby mohol sudca presadzovať všeobecné dobro,“ uviedol Júda s tým, že bol vychovaný v kresťanskom duchu, ale aj k tolerancii k iným názorom. Do funkcie ústavného sudcu ho nominovala Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí.

Júda si myslí, že vo všeobecnosti je potrebné rešpektovať rozhodnutia Ústavného súdu SR z hľadiska právnej istoty, ich prípadné verejné spochybňovanie by podľa neho prinášalo neistotu. „Pokiaľ ide o previerky Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), domnievam sa, že hlavným dôvodom, prečo ústavný súd rozhodol tak ako rozhodol, bola právna retroaktivita, pretože previerky sa týkali tak sudcov, ktorí boli ustanovení sudcami pred dátumom novely ústavy, ako aj po tomto dátume,“ reagoval na otázku týkajúcu sa rozhodnutia ÚS SR o tom, že plošné preverovanie sudcov NBÚ je v rozpore s ústavou.

Manželstvo je podľa ústavy jedinečným zväzkom muža a ženy, problematike manželstiev osôb rovnakého pohlavia by podľa Júdu mala predchádzať široká spoločenská diskusia, ktorá by mohla vyústiť do referenda. Pokiaľ by k nemu došlo, Júda bude rešpektovať výsledky hlasovania občanov.

Martina Jánošíková: Moje poznatky a skúsenosti by mohli byť prospešné

„Moje poznatky a skúsenosti by mohli byť prospešné v prípadnom pôsobení na Ústavnom súde SR,“ povedala na úvod Jánošíková. Poslancov zaujímal jej názor na prelomové rozhodnutie košického súdu z konca januára tohto roka, keď rozhodol o neústavnosti ústavného zákona o sudcovských bezpečnostných previerkach. Podľa Jánošíkovej mal Ústavný súd SR v tomto prípade hľadať iné možnosti ochrany nezávislosti súdnej moci. „V tom rozhodnutí zaniká otázka nezávislosti súdnej moci, pretože Ústavný súd SR tak rozhodol vôbec po prvýkrát. Otázka je tiež, či neexistovala iná možnosť riešenia tohto problému. V tomto prípade má ísť o úplne poslednú možnosť zo všetkých,“ priblížila Jánošíková.

Boris Gerbery: Myslím si, že právo a spravodlivosť sú na prvom mieste v rámci hodnôt

Gerbery odpovedal na otázky, ktoré sa týkajú exekúcií. Podľa jeho slov je príčinou vysokého počtu exekúcií na Slovensku nízka finančná gramotnosť občanov. „Ide o to, že ľudia ako keby podľahli materiálnemu svetu a kupujú si veci, ktoré si reálne nemôžu dovoliť. Reálne je na Slovensku nízka miera informovanosti o tom, čo komu hrozí v prípade, že niečo nezplatí včas,“ povedal Gerbery. „Myslím si, že právo a spravodlivosť sú u mňa na prvom mieste v rámci hodnôt. Vždy sa snažím neprekročiť svoje morálne hranice,“ dodal. Sám by mohol podľa vlastných slov ústavnému súdu pomôcť svojimi praktickými poznatkami.

Libor Duľa: tajnou voľbou by sa predišlo konfliktom záujmov

Šéf trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR Libor Duľa poďakoval inštitúciám za opakované nominácie a na otázku, akú voľbu by osobne preferoval v pléne Národnej rady SR v prípade ústavných sudcov odpovedal, že tajnú, aby sa predišlo možným budúcim konfliktom záujmov. Sám vidí svoje doterajšie pôsobenie ako nezávislé.

Trestný sudca odpovedal aj na otázky, či podľa neho môže sudca prezentovať svoje osobné politické preferencie či názory.

„Niet sporu o tom, že sudca má byť nestranný a to nielen v rámci svojej rozhodovacej činnosti, ale aj v spoločenskom a osobnom živote,“ odpovedal Duľa.

Poslancov zaujímal aj jeho vzťah k Štefanovi Harabinovi. „Pokiaľ ide o aktuálny stav, že by som bol spolupracovník alebo sympatizant pána Harabina, tak to určite nie,“ dodal sudca. Na Ústavnom súde SR chce zúročiť v prípade zvolenia svoje praktické skúsenosti.

Michal Duriš: rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti je limitovaný

Michal Ďuriš je v súčasnosti členom predstavenstva štátnej zdravotnej poisťovne. Kanceláriu prezidenta zaujímala téma zákazu zisku poisťovní. "Ústava SR pripúšťa, že rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti je limitovaný a preto ho štát môže určiť zákonom.

Sú to zložité a zaujímavé otázky, na ktoré sa nedá jednoznačne odpovedať," povedal Ďuriš. „Myslím si, že je táto otázka skôr politická a ak zákonodarcovia usúdia, že legislatíva nie je dostatočná, môžu zaviesť zmeny. Myslím si, že by bolo vhodné v tomto smere jasne stanoviť, čo je bezplatná zdravotná starostlivosť a čo všetko do nej patrí,“ odpovedal Ďuriš.

Dagmar Fillová: v prípade individuálnych milostí prezidenta nie sú jasne stanovené pravidlá

Dagmar Fillová rovnako ako jej kolegovia najskôr poďakovala za nomináciu. „Chcela by som poďakovať za prejavenú dôveru a za opakované navrhnutie,“ povedala. Poslancov zaujímal napríklad Fillovej postup v prípade individuálnych milostí prezidenta.

Povedala, že v tejto otázke nie sú jasne stanovené pravidlá a tak si ich prakticky určuje prezident sám. „V tejto veci je potrebné sa pozrieť na platnú legislatívu. Podmienky nie sú stanovené zákonom a pán prezident má v súčasnosti teda možnosť určiť si ich sám. Ak by bol záujem tento faktor limitovať, musela by sa zmeniť legislatíva,“ odpovedala.

Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sú Pavol Boroň, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Monika Jurčová, Vieroslav Júda, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Patrik Palša, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Robert Šorl, Marek Tomašovič a Martin Vernarský. Jurčová, Júda a Palša sú novými kandidátmi, ostatní sa uchádzajú o post ústavného sudcu opätovne.

Kandidátov volili poslanci už dvakrát, stále však nevybrali dostatok uchádzačov, preto bude ďalšia voľba.

V prvom hlasovaní nezvolili nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov. Prezident z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana.

Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Koalícia zatiaľ neoznámila dohodu na voľbe. Strany však pripúšťajú, že by mohli zvoliť všetkých desiatich chýbajúcich kandidátov.

#Slovensko #voľba ústavných sudcov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku