VšZP uisťuje, že napriek vykázanej strate si svoje záväzky plní

29.05.2019 13:37

Za prvé štyri mesiace tohto roka vykázala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) stratu 19 miliónov eur. Predstavitelia štátnej poisťovne to uviedli na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

Nútená správa však podľa nich nehrozí, deklarujú, že poisťovňa je ekonomicky stabilná.

Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková uistila, že schopnosť poisťovne uhrádzať záväzky je zachovaná a pacienti poistení vo VšZP nie sú ohrození. „Všetky naše povinnosti smerom k nim si budeme plniť. Je to naša prvoradá úloha. Našou úlohou je však aj zodpovedne hospodáriť s verejnými zdrojmi a k tomu sa tiež hrdo hlásime, zdôraznila. S tým podľa jej slov súvisí aj prístup poisťovne k riešeniu situácie, ktorá je dôsledkom legislatívnych úprav týkajúcich sa miezd i sociálnych balíčkov. "Nie je to len o žiadosti o dofinancovanie smerom k štátu, prijali sme implementačný plán zameraný na využívanie disponibilných zdrojov. Nejde o opatrenia v zmysle škrtov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale voči nám,“ uviedla Hlinková.

Riaditeľ sekcie ekonomiky a financií VšZP Vladimír Turček spresnil, že opatrenia majú charakter okamžitých krokov, napríklad revízie kontraktačnej politiky, ale aj strategických rozhodnutí v zmysle Hodnoty za peniaze týkajúcich sa revízie výdavkov a zefektívnenia interných procesov.

Zdôraznil, že napriek vykázanej strate nútená správa poisťovni nehrozí. K dnešnému dňu je VšZP ekonomicky zdravá z pohľadu platobnej schopnosti i kapitálovej vybavenosti, uviedol. „Vlastné imanie máme nad požadovaný minimálny limit 16,6 milióna eur, ku koncu apríla to bolo viac ako 40 miliónov eur, záväzky hradíme načas,“ dodal.

V roku 2018 skončila VšZP s prebytkom 90 miliónov eur. Použitý bol na zníženie straty z minulých období.

#VšZP #strata
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku