Žiaci dosiahli v Testovaní 9 priemerne z matematiky 63%, zo slovenčiny 62%

Deviataci, ktorí 3. a 4. apríla absolvovali celoslovenské Testovanie 9, ale aj žiaci štvrtého ročníka (kvarty) na osemročných gymnáziách dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemerne 62,3-percentnú úspešnosť. V matematike vyplnili žiaci testy v priemere na 63,1 percenta. V oboch prípadoch platí, že úspešnejší boli žiaci osemročných gymnázií.

29.05.2019 16:10
testovanie, škola, zs kalinciakova, deviatak, 9 Foto: ,
Celoslovenské Testovanie 9.
debata (8)

Vyplýva to z výsledkov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktoré v stredu odprezentovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

Test z matematiky riešilo 40 452 žiakov. „Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 63,1 percenta. Test z matematiky na základných školách písalo 37 296 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,7 percenta. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo test 2956 žiakov s priemernou úspešnosťou 80,8 percenta,“ uviedla Lubyová. Žiaci osemročných gymnázií dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s úspešnosťou žiakov základných škôl. Rozdiel medzi nimi je viac než 19 percentuálnych bodov. To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o šesť úloh viac ako žiaci základných škôl.

Zo slovenského jazyka a literatúry písalo test 38 058 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 percenta. „Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 34 999 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,1 percenta. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 2858 žiakov s priemernou úspešnosťou 77,4 percenta,“ uviedla Lubyová. Z výsledkov testovania vyplýva, že žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl, rozdiel predstavuje 16 percentuálnych bodov. To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o päť úloh viac ako žiaci základných škôl.

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 466 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,2 percenta. Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo test 2 462 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,1 percenta. Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 21 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,4 percenta.

Testovanie sprevádzalo niekoľko zmien

Celoslovenské testovanie žiakov sa uskutočnilo na 1 569 školách, z nich bolo 1 446 základných školách, prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a desiatich stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom. Zo všetkých škôl bolo 1 422 s vyučovacím jazykom slovenským, 131 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Lubyová uviedla, že Testovanie 9 sprevádzalo niekoľko zmien. Podľa nej otvorené úlohy sa objavili aj v testoch z vyučovacích jazykov, zvýšili sa počty úloh, ako aj testovací čas, súčasťou testovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry bola časť počúvania s porozumením, obsahujúca zvukové nahrávky. Testy písalo spolu 40 529 žiakov. Z uvedeného počtu malo 38 038 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 470 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 21 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo aj 3 584 žiakov so zdravotným znevýhodnením, 811 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 116 cudzincov.

Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 percent, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania. Z testovanej populácie bolo takto úspešných 2 542 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským to bolo 88 žiakov.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #núcem #Testovanie 9