Deti by mali byť zohľadňované, tvrdí ombudsmanka Patakyová

Deti by mali byť zohľadňované pri všetkých ich rozhodnutiach a činnostiach, ktoré sa ich týkajú. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí to uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

01.06.2019 09:47
debata (2)

„Treba si uvedomiť, že dieťa primerane svojmu veku, rozumovej, vôľovej a citovej vyspelosti je nám partnerom, aj ako rodičom, aj ako učiteľom. Takým spôsobom by sme ho aj mali zvládať, teda dialógom, ktorý je primeraný jeho úrovni,“ podotkla ombudsmanka. Podľa nej by sa práve takýmto spôsobom mali viesť deti, aby vyrástli na rozhľadené osobnosti, ktoré budú vedieť rozvíjať demokratický základ spoločnosti. „A to je veľmi dôležité, myslím si, že pre každého,“ dodala. Omudsmanka takisto podotkla, že Dohovor o právach dieťaťa má 30 rokov, napriek tomu však mnohé jeho ustanovenia a články sa len veľmi postupne dostávajú do života.

Dohovor o právach dieťaťa bol prijatý 20. novembra 1989 v New Yorku. V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 30. septembra 1990. Od jeho prijatia už deti nemajú len povinnosť poslúchať dospelých. Naopak, majú svoje práva, ktoré musia rešpektovať ich rovesníci, dospelí aj celá spoločnosť. Dohovor priniesol aj účasť detí na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich týkajú, napríklad pri adopcii či v súdnych konaniach, ochranu detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im mohli ublížiť a porušiť ich práva a zabezpečenie ochrany práv detí pred ich porušeniami. Dohovor takisto rešpektuje a zabezpečuje práva všetkých detí bez akejkoľvek diskriminácie, či už podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu, postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Na Slovensku nie je dovolená žiadna diskriminácia detí. Je to uvedené v Ústave Slovenskej republiky, ale aj v ďalších právnych predpisoch.

Okrem toho, že zaručuje určité práva, dohovor chráni pred detskou prácou (hospodárskym vykorisťovaním, vykonávaním práce nebezpečnej alebo brániacej zdraviu, vzdelávaniu alebo rozvoju dieťaťa), konzumáciou drog, sexuálnym zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie. Takisto poskytuje ochranu pred predajom, únosmi a obchodovaním s deťmi, mučením a zbavením slobody, krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a trestami či ozbrojenými konfliktmi.

Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. V roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj viaceré medzinárodné organizácie. Hoci nie je úplne jasné, prečo bol pre tento deň vybraný práve 1. jún, tento dátum je na svete najobľúbenejší a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta. Úplne po prvýkrát vo svete Deň detí oslavovali v San Franciscu v roku 1925, na Slovensku sa slávi od roku 1952.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Deň detí