Odborníci opäť diskutovali o ochrane detí v trestnom konaní

Odborníci na problematiku detských obetí násilia v trestnom konaní sa v utorok 11. júna opäť stretli so zástupcami ministerstiev a iných kompetentných orgánov a inštitúcií. Spoločne hľadali návrhy možnosti zjednotenia, koordinácie pravidiel spolupráce a naformulovali odporúčané či záväzné postupy v problematike.

12.06.2019 11:31
Olympiáda ľudských práv, mária patakyová, omšenie Foto: ,
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.
debata

Orgány činné v trestnom konaní a subjekty zaoberajúce sa sociálnoprávnou ochranou detí majú mať jasne vymedzené kompetencie. Nad diskusiou prevzala záštitu verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová.

Kancelária VOP uviedla, že jedným z najzávažnejších problémov je podľa nej nedostatok špeciálnych výsluchových miestností pre deti. „Problém sa týka veľkého množstva detských obetí. V minulom roku Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zaevidovalo takmer 1300 prípadov týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí,“ tvrdí ombudsmanka. „Násilie na deťoch je však skrytý jav a toto číslo zrejme predstavuje len zlomok z reálneho počtu obetí. Zabezpečiť špeciálne miestnosti, vyškoliť vyšetrovateľov a zabezpečiť ďalšie štandardizované postupy musíme preto čo najskôr,“ vyhlásila Patakyová.

Tieto miestnosti sú podľa nej potrebné predovšetkým na to, aby boli deti vypočúvané spôsobom primeraným ich veku. Zároveň musia byť zrozumiteľne informované o možných výsledkoch konania, ktoré majú vplyv na ich život. Na Slovensku sú iba štyri špeciálne miestnosti, ktoré poskytujú mimovládne organizácie, a jedna školiaca, ktorá patrí štátu. „Podľa najnovších informácií má byť na Slovensku v horizonte troch až štyroch rokov vybudovaných 22 takýchto miestností,“ uvádza Kancelária VOP.

Štyri špeciálne výsluchové miestnosti vybudovali mimovládne organizácie Náruč Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko. „Napriek tomu, že Náruč disponuje vypočúvacími miestnosťami, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy zodpovedajúce potrebám detí aj vyšetrovateľov, realizuje sa tu len minimum výsluchov,“ povedal Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč Pomoc deťom v kríze.

Z predchádzajúcich diskusií za okrúhlym stolom podľa odborníkov vyplynulo, že prekážok spôsobujúcich nedostatočné využívanie vypočúvacích miestností je viacero. Nedostatočné využívanie tejto miestnosti by sa dalo napraviť nariadením prokuratúry, aby ju vyšetrovatelia všeobecne uprednostňovali. Problémom však ostáva, že nie je úplne jasné, kto má na vypočúvanie obeť odviezť a sprevádzať ju.

Diskusia o potrebe špecializácie v rámci Policajného zboru sa konala v súvislosti s plnením úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Jej gestorom je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), ktoré je organizačným útvarom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. O aktualizácii Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím bude NKS hovoriť 18. júna na výbore pre deti a mládež.

K problematike detských obetí násilia v trestnom konaní zorganizovalo občianske združenie Náruč Pomoc deťom v kríze stretnutia už v októbri 2018 a v apríli.

debata chyba
Viac na túto tému: #násilie #ochrana detí