Šufliarsky: Kočner ma cez chat oslovil deväťkrát

O Petrovi Šufliarskom sa hovorilo ako o nástupcovi Jaromíra Čižnára na stoličke generálneho prokurátora. Po tom, čo líder opozičného OĽaNO Igor Matovič zverejnil časť z viac ako 400 správ, ktoré si Šufliarsky vymenil s podnikateľom Marianom Kočnerom obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, sa funkcie prvého námestníka Generálnej prokuratúry od tohto apríla vzdal. „Keby v tej komunikácii bolo niečo toxické, boli by proti mne prijaté opatrenia,“ tvrdí Peter Šufliarsky, ktorý podal trestné oznámenie z krivého obvinenia, ohovárania a ohrozenia telekomunikačného tajomstva. Na koho, to povedať nechcel.

, 14.06.2019 06:00
debata (26)
Video: Prokurátor Peter Šufliarsky ponúkol nové vysvetlenia svojej komunikácie s podnikateľom Marianom Kočnerom. (TV Pravda, 12. 6. 2019)
Video

Podali ste viacero trestných oznámení a podnet na revíziu výkonu advokácie Romana Kvasnicu, zástupcu rodiny Martiny Kušnírovej. Môžete spresniť, čoho sa trestné oznámenia aj podnet týkajú?

Vzhľadom na to, akým spôsobom bola vo vzťahu ku komunikácii medzi osobou Mariana K. a mnou voči mne vedená kampaň zo strany viacerých politikov a spomínaného advokáta, rozhodol som sa, že právo na ochranu môjho dobrého mena a profesionálnej cti budem uskutočňovať tým, že urobím určité podania. Podal som 2. apríla na policajnom prezídiu trestné oznámenie. Podal som ho proti konkrétnej osobe pre viaceré skutky a trestné činy. V ten istý deň som tiež podal trestné oznámenie na úrad inšpekčnej služby proti neznámym páchateľom pre konkrétny skutok. Takisto som dal podnet na revíznu komisiu Slovenskej advokátskej komory voči konkrétnej osobe, ktorý som odôvodnil konkrétnymi skutočnosťami mediálneho charakteru. Trestné stíhania boli začaté a vo vzťahu k mediálnym informáciám zo strany advokáta k dnešnému dňu nemám žiadne informácie, akým spôsobom sa tento podnet vybavuje. Aj advokát má podľa zákona o advokácii povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone advokácie. Zároveň som svoje právo využil aj vo vzťahu k vydavateľom konkrétnych denníkov, kde som žiadal o opravu konkrétnych nepravdivých skutkových tvrdení. Ani v jednom prípade mi nebolo odpovedané a oprava nebola vykonaná.

Súvisí trestné oznámenie s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom, ktorý zverejnil časť prepisu SMS správ. Mal ich podľa vás od Kvasnicu?

Nebudem menovať žiadneho politika, pretože tí si sami robia svoju mediálnu prezentáciu. V trestnom oznámení som označil konkrétnu osobu, pretože si myslím, že je podozrivá z troch konkrétnych skutkov a trestných činov. Ide o trestné činy krivého obvinenia, ohovárania, ohrozenia telekomunikačného tajomstva, zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalšie trestné činy. Neviem, odkiaľ mali osoby, ktoré sa o mne vyjadrovali, tieto informácie. Je úlohou orgánov činných v trestnom konaní, aby zistili, či ich tieto osoby získali zákonným, alebo nezákonným spôsobom a od koho. Mojím právom ako oznamovateľa, a zároveň poškodeného je, aby som efektívne využíval všetky svoje zákonné oprávnenia.

Zároveň ste dali preskúmať aj postup polície pri vyšetrovaní úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V čom mala pochybiť?

V tejto súvislosti bola poskytnutá neúplná mediálna informácia, že som podal trestné oznámenie na šéfa vyšetrovacieho tímu. Nie je to pravda. Požiadal som prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, aby preskúmal postup orgánov činných v trestnom konaní pri zaobstarávaní dôkazných prostriedkov a ich hodnotení v trestnom konaní z hľadiska ich legitimity. V prípade komunikácie medzi Marianom K. a mnou tvrdím od samého začiatku, že tá komunikácia mala trvať od 22. januára 2017 do 2. júla 2017. To znamená, že bola skončená takmer sedem mesiacov pred spáchaním skutku vraždy. Mám právo namietať, že táto komunikácia žiadnym spôsobom nesúvisí so spáchaným skutkom, ktorý sa mal stať 21. februára 2018.

Kočner je v jednom prípade obžalovaný, v ďalších štyroch alebo piatich bol obvinený. Sú známe jeho snahy o ovplyvňovanie vyšetrovania cez spriaznené osoby na polícii a prokuratúre. Prečo ste si s ním vôbec písali?

V čase, kedy som bol ním kontaktovaný, nebol z ničoho obvinený. Prvýkrát mu bolo vznesené obvinenie 8. augusta 2017, teda šesť týždňov po tom, ako sa skončila naša komunikácia. Jej obsahom neboli žiadne skutočnosti, ktoré sa týkajú výkonu funkcie prokurátora. Boli to všeobecné spoločenské informácie, resp. dotazy Mariana K., na ktoré som odpovedal iba slušne a profesionálne. S funkciou prokurátora je spojená povinnosť s každou osobou komunikovať na slušnej a profesionálnej úrovni, pretože prokurátor je tu pre ľudí. Vo funkcii prvého námestníka sa na mňa denne obracali desiatky ľudí, anonymne, neanonymne, obyčajní ľudia, ústavní činitelia, dokonca osoby odsúdené na doživotné tresty. Nemôžem tieto osoby diskriminovať len preto, že som vedel, ako sa volajú, za čo sú odsúdení, alebo za akú politickú stranu vystupujú, alebo sú jej členmi. Ako štátny úradník som povinný vykonávať funkciu pre ľudí. Táto osoba kontaktovala mňa, ja som odpovedal na jeho dotazy.

Už v januári tohto roka sa vás novinári pýtali, či ste udržiavali kontakt s Kočnerom. Vtedy ste správy nepotvrdili.

Keď som v januári 2019 urobil prvý brífing, bolo to na základe otázok novinárky jedného denníka, ktorá sa pýtala, či som bol s Marianom K. na jachte v Chorvátsku. Nie, nikdy som tam s ním nebol. Prečo sa ma to pýta, mi nepovedala, ale predpokladal som, že je to informácia, ktorá môže mať neverejný charakter. Vzájomnou komunikáciou som už v tom čase nedisponoval. Nepovažoval som ju za dôležitú, preto som ju vymazal. Vedel som, že nemám čo skrývať. V januári 2019 som médiám 50 minút vysvetľoval, aký je náš vzťah, a na tom stále trvám. Nie je ani priateľský, ani nepriateľský, ani majetkový, finančný, ani rodinný, ani iný – ide o neutrálny vzťah. O čom bola komunikácia, som sa dozvedel až 25. marca, ako poškodený v prípade prípravy mojej vraždy, keď som požiadal o nazretie do vyšetrovacieho spisu. Od začiatku som tvrdil, že táto komunikácia by mala byť ako listinný dôkaz v tomto prípade, pretože môže s ním súvisieť.

Malo ísť o až 430 správ. Tvrdíte, že ste si také množstvo textoviek s človekom pochybného podnikania nepamätali?

Vy si pamätáte komunikáciu spred dvoch rokov? Ja mám veľmi dobrú pamäť, a nepamätal som si to. Keď som v marci 2019 tú komunikáciu získal, bol som v jednej televízii, kde som poskytol ďalšie informácie. Za dôležité považujem zdôrazniť, že to nebolo 430 esemesiek, ako to bolo mediálne podsúvané širokej verejnosti, pretože sme nekomunikovali formou SMS správ. Jednalo sa o dátový prenos informácií, bol to chat. Od 22. januára 2017 do 2. júla 2017 som bol Marianom K. oslovený deväťkrát. Pri chatovaní môžete odpovedať aj jednoslovne, môžete v rámci jedného chatu debatovať napríklad aj desať minút a napíšete si niekoľko správ. Je to radikálny rozdiel voči tomu, ako to bolo interpretované.

Neboli ste teda jeho človekom na prokuratúre?

Všetky veci, ktoré som robil a týkali sa Mariana K., som urobil v súlade so zákonom v jeho neprospech. Táto dôležitá skutočnosť bola zo strany médií ignorovaná. Bol som činný v 23 trestných veciach, kde v 11 prípadoch som rozhodol v neprospech jeho a jemu spriaznených osôb. Vo vzťahu k tejto osobe za mňa hovoria výsledky práce. Mám svoju profesionálnu integritu. Vždy som rozhodol zákonne, v neprospech tejto osoby, o čom existujú dôkazy, ktoré médiá nezaujímajú. Poskytol som ich orgánom činným v trestnom konaní. V roku 2016 som dal napríklad preveriť činnosť jeho dvoch právnických osôb na základe medializovaných informácií.

Nemyslíte si, že zverejnenie vašej komunikácie s hlavným podozrivým z Kuciakovej vraždy by bolo vo verejnom záujme?

Rešpektujem verejný záujem aj vo vzťahu k mojej osobe. Súhlasím, že médiá majú právo informovať o týchto veciach, ale zároveň by pri získavaní informácií mali rešpektovať zákonnosť a rešpektovať, že niektoré informácie a spôsob nakladania s nimi majú osobitný režim – môžu to byť utajované skutočnosti alebo skutočnosti obchodného, bankového, poštového, daňového alebo telekomunikačného tajomstva. Takýto právny stav musia rešpektovať všetci, nielen policajti, prokurátori, páchatelia, ale aj novinári. Aj na nich sa táto zákonná povinnosť vzťahuje. Ak budú v tomto štáte všetci rešpektovať právny poriadok, budeme úspešná krajina.

Sľúbili ste sprístupnenie prepisov médiám, ktoré oň požiadajú. Nakoniec ste to nesplnili, prečo?

Verejne som povedal, že nemám problém prepisy poskytnúť. Zdôraznil som, že dávam súhlas na takýto postup za predpokladu, že druhá komunikujúca osoba nebude mať s udelením súhlasu problém. 29. marca som kontaktoval jedného z obhajcov Mariana K. a požiadal ho o získanie súhlasu na zverejnenie komunikácie. K dnešnému dňu som na môj list odpoveď nedostal. Až následne, asi o tri týždne, som sa z médií dozvedel vyjadrenie obhajcu, že jeho klient súhlas nedáva. Keby som komunikáciu zverejnil, porušil by som zákon. Jednej televízii som poskytol iba ilustračné zábery mojich odpovedí ako napríklad „tri bodky, prepáč, nepamätám si“. Keby v tej komunikácii bolo niečo toxické, boli by proti mne prijaté zákonné opatrenia zo strany vedenia prokuratúry alebo zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Nemám čo skrývať. Keby bola komunikácia zverejnená celá, možno by mi to pomohlo, lebo by sa zistilo, že som bol kontaktovaný iba ja ním a že tie kontakty mali tejto osobe pomôcť získať pocit dôležitosti.

Spomínali ste, že aj vďaka vám je Kočner za mrežami, prípad falšovaných televíznych zmeniek ale vedie Úrad špeciálnej prokuratúry. V čom teda spočívala vaša úloha na Kočnerovom väzobnom stíhaní?

V roku 2018 v letných mesiacoch ma oslovil prokurátor ÚŠP, požiadal ma o koordináciu postupu v súvislosti so zabezpečovaním dôkazov na obmedzenie osobnej slobody tejto osoby. Mal som prehľad o veciach, ktoré sa týkali najmä jeho možnej násilnej trestnej činnosti vo vzťahu k ďalším novinárom. Tým, že tento aspekt mohol mať významný moment pre obmedzenie osobnej slobody a ďalšie držanie osoby vo väzbe, bol som požiadaný, aby som vo vzťahu k podriadeným prokurátorom vykonal všetky zákonné úkony, aby situácia z hľadiska zákonnosti obmedzenia osobnej slobody bola čo najsilnejšia. Súčinnosť som kolegovi bez problémov prisľúbil. V rokoch 2017 až 2019 sa na mňa opakovane obrátili novinári, ktorí mali pocit ohrozenia seba a svojich rodín. V súčinnosti s Policajným zborom som bez ohľadu na nejaké vzájomné sympatie poskytol súčinnosť pri zabezpečení ochrany. Od týchto osôb som neočakával žiadnu mediálnu zhovievavosť, len to, aby sa každý správal pravdivo a čestne.

Nastal vo vyšetrovaní prípravy vašej vraždy posun?

Trestné stíhanie bolo začaté 2. októbra 2018, bol som dvakrát vypočutý ako poškodený. V primeranom rozsahu komunikujem s dozorovým prokurátorom, opakovane som nazrel do vyšetrovacieho spisu a musím povedať, že vyšetrovateľ koná profesionálne a zákonne. Nechcem povedať viac, pretože by som zmaril jeho prácu. O žiadnych termínoch rozhodnutia vo veci neviem, ale principiálne verím polícii, tak, ako by mal každý.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #Generálna prokuratúra #Marian Kočner #Peter Šufliarsky