ÚS SR potvrdil rozhodnutie o pokute pre poslankyňu Štasselovú

23.06.2019 15:59
Lucia Štasselová / Ružinov / Bratislava /
Vľavo poslankyňa bratislavského Ružinova a zástupkyňa primátora Lucia Štasselová. Autor: ,

Ústavný súd (ÚS) SR potvrdil pokutu takmer 1500 eur pre miestnu poslankyňu bratislavského Ružinova a zástupkyňu primátora Bratislavy Luciu Štasselovú. Pokutu vo výške trojmesačného platu poslanca jej schválilo miestne zastupiteľstvo vlani v januári pre nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na podanie majetkového priznania, a to so všetkými potrebnými náležitosťami.

„Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2018 uznesením potvrdil rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov z 26. januára 2018. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19. februára 2019,“ uviedla Martina Ferencová, riaditeľka tlačového a informačného odboru Kancelárie ÚS SR.

Súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že nenašiel ústavne relevantný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia miestneho poslaneckého zboru.

„Je zrejmé, že napadnuté rozhodnutie bolo po formálnej stránke vydané v súlade so zákonom o obecnom zriadení a v súlade s rokovacím poriadkom,“ uvádza ÚS SR. Proti jeho rozhodnutiu nebolo možné podať opravný prostriedok.

Podať včas kompletné majetkové priznanie je povinnosťou každého poslanca. V minulosti sa uzatvorené obálky poslancov na ružinovskom miestnom úrade neotvárali, po schválení nových pravidiel sa v súčasnosti obálky otvárajú a prísne sa kontroluje, či poslanci priznania podávajú načas a so všetkými prílohami. Poslankyňa si bola od začiatku porušenia zákona vedomá.

„Za chyby sa platí, aj za tie nevedomé. Pokutu akceptujem,“ povedala v minulosti Štasselová s tým, že voči rozhodnutiu sa odvolávať nebude. Nakoniec sa predsa len rozhodla odvolať a vec sa dostala na ÚS SR. Ten rozhodoval na neverejnom zasadnutí príslušného senátu na základe listinných dôkazov.

#pokuta #Ústavný súd SR #Lucia Štasselová
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku