Časť tínedžerov má voči 'iným' ľuďom predsudky

U tínedžerov existuje podhubie pre xenofóbiu, rasizmus alebo homofóbiu, ukázal to prieskum Inštitútu pre verejné otázky. "Na prvý pohľad je veľmi nádejné zistenie, že tínedžeri sa v prieskume vo vysokej miere dištancujú od politických extrémistov. Takéto označenie vníma väčšina mladých ako negatívnu nálepku. Pri hlbšom pohľade však vidíme, že odmietanie politických extrémistov sa u niektorých tínedžerov kombinuje s predsudkami voči skupinám, proti ktorým sa vymedzujú práve extrémisti," konštatovala jedna z autoriek prieskumu Zora Bútorová.

03.09.2019 09:00
tínedžer Foto:
Ilustračné foto
debata (13)

Aký bol dôvod zrealizovať toto opytovanie?

Zisťovanie sociálneho dištancu bolo súčasťou širšie založeného výskumu. Ten mapoval mentálnu pripravenosť tínedžerov vo veku od 15 do 19 rokov na spolužitie založené na vyznávaní demokratických hodnôt a tolerancii. Výskum je súčasťou projektu, ktorý zahŕňa aj diskusie s mladými ľuďmi na tieto témy.

Koho mladí ľudia odmietajú najviac?

V našom výskume sme zisťovali sociálny dištanc voči deviatim skupinám. Väčšina opýtaných deklarovala, že by im v susedstve prekážali politickí extrémisti, Rómovia a moslimovia. Takmer polovici by prekážali aj utečenci z krajín zasiahnutých vojnou a hladom. Viac ako štvrtina a menej ako tretina uviedla dištanc voči dlhodobo nezamestnaným ľuďom, cudzincom pracujúcim na Slovensku a ľuďom inej sexuálnej orientácie.

Možno považovať názory mládeže za alarmujúce?

Každé z týchto zistení treba hodnotiť samostatne. Napríklad sociálny dištanc od moslimov a utečencov z krajín zasiahnutých vojnou a hladom, ktorých výskyt je v našej spoločnosti ojedinelý, ukazuje, ako sa táto iba potenciálne prítomná nová menšina pod vplyvom protimoslimskej a protiutečeneckej propagandy stala strašiakom aj pre veľkú časť tínedžerov. Sociálny dištanc tínedžerov od Rómov je zas potvrdením, že negatívne stereotypy Rómov prenikajú do vedomia ľudí už v detstve a v mladosti. Zaujímavé však je, že tínedžeri si zároveň uvedomujú, že ide o znevýhodnenú skupinu, kým väčšina dospelých ľudí to uznať odmieta. Naopak, na prvý pohľad je veľmi nádejné zistenie, že tínedžeri sa v prieskume vo vysokej miere dištancujú od politických extrémistov. Takéto označenie vníma väčšina mladých ako negatívnu nálepku. Pri hlbšom pohľade však vidíme, že odmietanie politických extrémistov sa u niektorých tínedžerov kombinuje s predsudkami voči skupinám, proti ktorým sa vymedzujú práve extrémisti, teda voči Rómom, moslimom, utečencom aj cudzincom z okolitých krajín, ktorí pracujú na Slovensku, aj voči ľuďom inej sexuálnej orientácie. Práve to nám naznačuje, že nemalá časť tínedžerov môže byť oslovená rétorikou znevažujúcou tieto menšiny, rétorikou vyvolávajúcou nevraživosť voči nim. Pritom si tínedžeri nemusia vôbec uvedomovať, že sú ovplyvňovaní hlásateľmi politického extrémizmu.

Takže vyrastá netolerantná generácia?

Časť mladých ľudí pristupuje k ľuďom, ktorí sú „iní“ s obavami a s predsudkami. Musíme však rozlišovať, či je to iba výraz istej ostražitosti a obáv z neznámeho a iného, alebo či sa podliehanie negatívnym stereotypom kombinuje aj s nevraživosťou, nenávisťou a agresivitou. V druhom prípade by sa už dalo hovoriť o xenofóbii, rasizme alebo homofóbii. Ako ukazuje náš výskum, podhubie pre výskyt týchto negatívnych sociálnych javov medzi mladými ľuďmi existuje.

V prieskume ste oslovili mladých v rámci maďarskej menšiny. Tí deklarovali výraznejší dištanc od zmienených skupín ako Slováci. Čím to je?

Náš výskum na vzorke 402 respondentov ukázal, že maďarskí tínedžeri deklarovali väčší dištanc od moslimov, utečencov z krajín zasiahnutých vojnou a hladom, ako od cudzincov z okolitých krajín pracujúcich na Slovensku. Skutočnosť, že oni sami patria k menšine, ktorú vníma väčšina z nich ako znevýhodnenú, v nich vyvoláva skôr zvýšenú ostražitosť voči iným menšinám – či už reálne prítomným, alebo skôr imaginárnym. Príslušnosť k etnickej menšine teda neprináša automaticky väčšiu náklonnosť k akceptovaniu iných menšín či k akejsi menšinovej solidarite. Toto zistenie nás však neoprávňuje k zovšeobecneniu, že Maďari sú menej tolerantní ako Slováci.

Koľko slovenských a maďarských tínedžerov sa zúčastnilo opytovania?

Tínedžeri maďarskej národnosti predstavovali deväť percent výskumnej vzorky, ktorá zahŕňala 402 respondentov. V absolútnych číslach ich bolo 37.

Predstavte si, že by sa do vášho susedstva nasťahovala osoba patriaca do niektorej z týchto skupín. Aká by bola vaša reakcia? Pri každej z nich, prosím, povedzte, či by vám prekážali vo vašom susedstve.

Výsledky prieskumu prekážali by (v%) neprekážali by (v%)
Dlhodobo nezamestnaní ľudia 32,3 67,7
Ľudia inej farby pleti 13,9 86,1
Ľudia inej sexuálnej orientácie 27,8 72,2
Politickí extrémisti 75,3 24,7
Utečenci z krajín zasiahnutých vojnou a hladom 45,3 54,7
Rómovia 60,8 39,2
Židia 17,3 82,7
Moslimovia 58,5 41,5
Cudzinci z okolitých krajín zamestnaní na Slovensku (napríklad Srbi, Rumuni, Ukrajinci) 27,8 72,2

Zdroj: Prieskum IVO, s finančnou podporou ministerstva spravodlivosti

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #prieskum