Populačný rast v rómskych komunitách sa spomaľuje a znižuje, povedal Ábel Ravasz

Medziročný prírastok v rómskych komunitách sa znižuje. Medzi rokmi 2013 a 2019 sa ku komunite hlásilo priemerne 7300 ľudí. Čísla pochádzajú z dát Atlasu rómskych komunít, ktorý v stredu na tlačovej konferencii predstavil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).

04.09.2019 11:45
Ábel Ravasz Foto: ,
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).
debata (4)

Medzi rokmi 2004 a 2013 sa k rómskej komunite hlásilo v priemere 8300 ľudí, za posledných šesť rokov to bolo o 1000 ľudí menej, čo je podľa Ravasza pozitívny trend. Z dát vidíme, že populačný rast Rómov na Slovensku sa postupne spomaľuje a že čoraz väčšia časť z nich žije v normálnych podmienkach. Populačná krivka sa rýchle vyrovnáva, uviedol.

Ravasz hovorí, že jedinou možnosťou, ako stabilizovať komunity, je zvyšovať ich životnú úroveň. V čím horších podmienkach rodina žije, tým je viac detí. Tak to, bohužiaľ, je. Nefunguje rodinné ani finančné plánovanie. To, že ich ubúda, mi hovorí, že životná úroveň ide hore, vysvetlil.

Pri zbere dát do Atlasu rómskych komunít oslovili 1177 obcí. Početnejšia rómska komunita žije v 804 obciach a mestách, ktoré sa dostali priamo do atlasu. Prieskum zachytil aj menšie skupiny Rómov v 373 obciach. Celkový počet Rómov sa na Slovensku odhaduje na 440.000, povedal Ravasz.

Zber dát do atlasu sa uskutočňoval v regiónoch od decembra 2018 do marca 2019 vo viacerých fázach. V prvom kole boli oslovené všetky obce na Slovensku s otázkou, či na svojom území evidujú prítomnosť koncentrovane žijúcich rómskych komunít, povedal analytik národného projektu Monitorovanie a hodnotenie Ľuboš Kovács. Neskôr boli zozbierané informácie o infraštruktúre, obydliach a občianskej vybavenosti. Získané informácie boli potom overované terénnymi pracovníkmi z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Pred vydaním atlasu náš úrad ponúkol odbornej verejnosti priestor na pripomienkovanie údajov a spoločne sme sa postarali o doplnenie a odstránenie možných nepresností, ozrejmil Kovács.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Ábel Ravasz #rómske komunity