Bezpečnostný systém Slovenska nedokáže reagovať na aktuálne hrozby, tvrdí Globsec

Bezpečnostný systém SR nie je pripravený reagovať na vnútorné a vonkajšie bezpečnostné hrozby súčasnosti. Krízové situácie dokáže riešiť až potom, čo nastanú. Tvrdí to organizácia Globsec, ktorá vypracovala audit bezpečnostného systému SR v kontexte hybridných hrozieb.

24.09.2019 11:00
debata (11)

Za hlavný nedostatok bezpečnostného systému označili autori auditu chýbajúci koordinačný prvok jednotlivých štruktúr. Navrhujú preto zriadiť funkciu podpredsedu vlády SR ako koordinátora riešenia otázok bezpečnosti ako celku. Odporúčajú tiež vypracovať dokument Koncepcia bezpečnostného systému SR pod hlavičkou predsedu vlády SR, ktorý má odrážať aktuálne zmeny v bezpečnostnom systéme na Slovensku a vo svete.

Audit vychádza z analýzy právnych predpisov SR, zaoberajúcich sa bezpečnostným systémom, ale aj z rozhovorov a dotazníkov, ktorých respondentmi boli zamestnanci vybraných okresných úradov, samosprávnych krajov a orgánov štátnej správy. Rozhovory a distribúcia dotazníkov sa uskutočnili vo februári až apríli 2019. Súčasťou štúdie sú aj odpovede 190 zamestnancov verejnej správy na dotazník, ktorý distribuoval Globsec v lete 2018. Dotazník bol zameraný na všeobecné povedomie zamestnancov verejnej správy o problematike hybridných hrozieb.

11 debata chyba
Viac na túto tému: #bezpečnosť #GLOBSEC