Ombudsmanka Patakyová: Rozdielne poplatky za škôlky nie sú diskriminačné

Konštatovala to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová po tom, ako preskúmala podnet rodičov detí, ktoré navštevujú materské školy v mestskej časti Bratislava - Petržalka.

26.09.2019 10:54
debata (2)

Dospela k záveru, že kritérium trvalého pobytu dieťaťa pre určenie výšky poplatku za materskú školu nemá charakter zakázanej diskriminácie podľa Ústavy Slovenskej republiky. O diskrimináciu a porušenie práva na prístup k vzdelávaniu by išlo v prípade, že trvalý pobyt dieťaťa by bol kritériom jeho prijatia do materskej školy. Informovala o tom Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Aj keď ombudsmanka neskonštatovala po preskúmaní podnetu porušenie práv, zdôraznila, že poplatok nemôže nikdy presiahnuť to, čo v konkrétnych obciach alebo mestách predstavuje „čiastočnú úhradu“ nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole. Pokiaľ by samosprávy od rodičov žiadali zjavne neprimerané poplatky, mohlo by dochádzať k porušeniu práva maloletých detí na prístup k vzdelaniu. „Problém, ktorý som pri preskúmavaní podnetu identifikovala, je v nejasne stanovených podmienkach získania zľavy z poplatku, ktoré v právnych predpisoch skúmanej samosprávy nie sú presne zadefinované,“ podotkla Patakyová. Vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu zhodnotila, že právna úprava, ktorá ani príkladom neupravuje podmienky a situácie, keď môže dôjsť k priznaniu zľavy, je nepredvídateľná a poskytuje príliš veľký priestor na potenciálne zneužitie. V tejto časti podala mestskej časti Bratislava – Petržalka aj návrh na zmenu príslušných právnych predpisov.

Závery verejnej ochrankyne práv majú len dočasnú platnosť, keďže v dôsledku zmeny právnej úpravy iniciovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bude od 1. januára 2021 zákonom znemožnené rozlišovanie detí podľa trvalého pobytu pri určovaní výšky poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole. „Zavedenie jednotného poplatku považujem za pozitívny krok štátu v rámci zabezpečenia rovnakého prístupu k vzdelávaciemu procesu všetkých detí,“ uzavrela verejná ochrankyňa práv.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #škôlky #ombudsmanka #Mária Patakyová