Univerzita ocenila absolventov aj po 50 rokoch

Pred polstoročím získali titul magistra. V pondelok im študentská hymna Gaudeamus igitur zaznela opäť. Deviatim absolventom numerickej matematiky z roku 1969 Univerzita Komenského v Bratislave udelila počas Zlatej promócie titul magister senior.

01.10.2019 12:00
debata (1)
VIDEO: Pozrite si, ako deviatim absolventom numerickej matematiky z roku 1969 Univerzita Komenského v Bratislave udelila počas Zlatej promócie titul magister senior.
Video

Počítala statiku bratislavského Mosta SNP a matematika ju sprevádzala celým životom. Matematička Mária Križanová (73) absolvovala štúdium matematiky na Univerzite Komenského presne pred 50 rokmi. „V tom čase išlo o prírodovedeckú fakultu, ktorú sme ukončili rok po normalizácii, ktorá zasiahla najmä náš ďalší profesijný život,“ spomína Križanová, jedna z účastníčok Zlatej promócie. Prvé dva roky študovali dvanásti, neskôr desiati študenti všeobecnú matematiku a fyziku. V treťom ročníku sa začali špecializovať. „Zvolila som si numerickú matematiku ako vedecký smer, ktorý bol zameraný aj na počítačové programovanie,“ spresňuje Križanová.

Motiváciou sa jej stal otec, učiteľ matematiky a hudobnej výchovy na základnej škole v Brezne. „On mal prvotnú zásluhu na tom, že sa matematika stala mojím povolaním. Riešili sme spolu matematické olympiády, on ma učil, ako na to. Podarilo sa mi vďaka tomu vyhrať matematickú olympiádu v Žiline,“ vysvetľuje pani Križanová výber študijného odboru.

Práve matematická olympiáda znamenala veľký krok bližšie k vednému odboru. Úspešní riešitelia dostali možnosť študovať v prvej matematickej triede pre celé Slovensko, ktorú otvorili na strednej škole na Novohradskej ulici v Bratislave (v súčasnosti Gymnázium Jura Hronca). „Absolvovala som tam maturitu a odtiaľ som pokračovala na Prírodovedeckú fakultu UK,“ dodala Križanová.

Výučba prebiehala podobne ako dnes, keď sa študuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK – študenti mali semináre a prednášky. Výpočtová technika však bola na konci 60. rokov 20. storočia úplne na začiatku. „Učili sme sa ešte strojový kód a prvotné programovacie jazyky. Počítač vedel sčítať, odčítať, násobiť, deliť. Keď boli komplikované výpočty, museli sme to preložiť do algoritmu, jazyka počítača, aby vedel vypočítať aj diferenciálnu rovnicu,“ približuje matematička. Prvé programovania tak absolvovala na počítačoch, ktoré zaberali dve miestnosti. „Mnohé algoritmy sme vyrábali doslova na kolene,“ priblížila Križanová.

Mária Križanová si pamätá na začiatky... Foto: Pravda, Robert Hüttner
UK, univerzita komenského, Mária Križanová Mária Križanová si pamätá na začiatky programovania počítačov.

Z predmetov si rada spomína najmä na matematickú analýzu a programovanie. „Jeho podstatou je to, že počítač neoklamete, ak spravíte chybu v programe, počítač váš príkaz nedokáže spraviť,“ konštatuje Križanová. Učiteľ preto dal možnosť, že v prípade, ak počítač na prvýkrát spraví to, čo študent zadá, študent okamžite dostane jednotku. „Podarilo sa mi to, program mi prešiel hneď a dostala som jednotku skôr ako nastalo skúšobné obdobie,“ smeje sa matematička.

Študenti si diplomy prebrali v lete 1969. Príchod vojsk Varšavskej zmluvy ovplyvnil ich budúcnosť. Križanová to pocítila už na svojom prvom pracovisku, na Elektrotechnickej fakulte SVŠT, dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. „Počas vypracovávania dizertačnej práce som sa musela podrobiť previerkam, moja práca bola pod kontrolou. Celkovo politická situácia vedeckú prácu veľmi ovplyvňovala, často však nemali o našej práci ani šajnu, len si predstavovali, že postláčame nejaké gombíky a všetko pôjde,“ pripomína odborníčka. Jej práca však bola náročná – pomáhala zlepšovať funkčnosť a presnosť encefalografu, predchodcu súčasného CT vyšetrenia mozgu. „Rozširovala som jeho algoritmus na viac desatinných miest, aby lekári vedeli presnejšie identifikovať nádory,“ dodáva Križanová.

Počas 40-ročnej praxe prešla Mária Križanová viacerými pracoviskami vrátane výpočtového strediska na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. „Počítala som napríklad statiku Mosta SNP, ktorú som naprogramovala do počítača,“ spomína. Kariéru zavŕšila na Výskumnom ústave inžinierskych stavieb. „Končila som s počítačom, ktorý bol veľký ako jedálenský stôl. Bol to pokrok oproti dvom miestnostiam,“ smeje sa matematička, ktorá si dnes užíva dôchodok. „Začiatkom 70. rokov bol na Slovensku prednášať jeden profesor zo Sovietskeho zväzu. Už vtedy tvrdil, že znalosť počítačov a informatika sa stanú druhou gramotnosťou. Prišlo nám to vtedy absurdné, a dnes to žijeme,“ uzavrela.

Sľub, že budú aj po štúdiu robiť česť svojmu titulu a univerzite, si včera po 50 rokoch pripomenulo aj deväť absolventov odboru numerickej matematiky, a to aj za prítomnosti niektorých svojich niekdajších vyučujúcich. Modré tubusy previazané zlatou stužkou si prevzali z rúk dekana fakulty Daniela Ševčoviča. „O kvalite ich práce svedčia dosiahnuté akademické tituly, spoločenský status a prínos a tiež ohlasy na ich prácu z domova aj zo zahraničia,“ skonštatoval tesne pred udelením titulov dekan. Zdôraznil, že fakulta sa snaží držať krok so stále modernejšou aplikáciou matematiky v praxi. „Verím, že ste si počas svojho pracovného života overili kvalitu vzdelania a reputáciu univerzity. Tá silnela aj vďaka vašim úspechom a môžeme sa hrdo hlásiť k vám,“ doplnil Ševčovič.

Počas slávnostnej ceremónie dekan odovzdal aj pamätné medaily pedagógom, ktorí učili absolventov z roku 1969.

V tradícii Zlatých promócií – prvá sa konala na Lekárskej fakulte UK – chce rektor Marek Števček pokračovať. „Ide o znak toho, že univerzita na svojich absolventov nezabúda,“ uzavrel rektor.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #senior #Univerzita Komenského v Bratislave