Slovensko sa zlepšuje vo vzdelávaní detí v ranom detstve, vyplýva to z monitoru eurokomisie

Slovensko sa postupne zlepšuje vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve a prijíma strategickejší prístup k celoživotnému vzdelávaniu. Vyplynulo to z Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2019, ktorý uverejnila Európska komisia (EK).

01.10.2019 15:38
debata (3)

Zlepšovanie vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom detstve je podľa EK pozitívne hlavne pre deti zo znevýhodnených rodín. Národná rada SR schválila 27. júna novelu školského zákona, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti. „Jedným zo silných argumentov tejto právnej úpravy je to, že zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky je aj potreba riešiť čo najskoršie vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom najmä na deti z marginalizovaných rómskych komunít,“ uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

EK kladne hodnotí aj prijímanie strategickejšieho prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, zvyšovaniu zručností a rekvalifikácii. Pomocou Európskeho kvalifikačného rámca si môžu občania porovnať národné kvalifikačné rámce s kvalifikáciami ostatných členských štátov EÚ, pripomína rezort školstva. „Kvalifikácie sa zvyčajne priznávajú vo forme osvedčení a diplomov udelených po ukončení štúdia, odbornej prípravy, vzdelávania a na základe pracovných skúseností v špecifických prípadoch. Obsah a úroveň kvalifikácií, ktoré sú súčasťou národného kvalifikačného rámca s garantovanou kvalitou, sú dôveryhodným zdrojom informácií. Pôsobia ako určitá hodnota, ktorú jednotlivci môžu použiť na účely zamestnania alebo aj ďalšieho vzdelávania,“ vysvetľuje.

EK pri príležitosti 2. európskeho samitu o vzdelávaní uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019. Vyplýva z neho, že sa dosiahol ďalší pokrok pri plnení cieľov Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Tohtoročné ôsme vydanie monitoru sa zameriava na učiteľov.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #Eurokomisia