Za spoluprácu môže byť dohoda o nižšom treste

Pred rokom vzal Špecializovaný trestný súd do väzby štyri osoby, ktoré sú podozrivé z dvojnásobnej úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prokuratúra chce v priebehu niekoľkých týždňov podať obžalobu, v súčasnosti sa procesné strany oboznamujú so spisom. Tomáš Strémy z Právnickej fakulty UK v Bratislave nechce hodnotiť orgány činné v trestnom konaní, pripúšťa však, že Zoltán Andruskó môže za spoluprácu s políciou dostať od prokurátora dohodu o vine a treste.

02.10.2019 14:00

Aký vývoj v tejto veci môžeme očakávať po podaní obžaloby?

Po podaní obžaloby si súd naštuduje spis, predseda senátu podanú obžalobu preskúma a následne posúdi podľa jej obsahu a obsahu spisu, či je potrebné ju predbežne prejednať na zasadnutí senátu, alebo či o nej môže nariadiť hlavné pojednávanie.

Kedy môžeme čakať prvé pojednávanie? Koľko času sudca na prípravu takéhoto prípadu zvyčajne potrebuje?

Je to od prípadu k prípadu.

Napriek podaniu obžaloby 27. novembra aj tak vyprší väzobná lehota. Myslíte, že prokurátor podá návrh na súdnu väzbu, aká je dlhá jej lehota?

Prokurátor je povinný podať návrh na predĺženie lehoty väzby 20 pracovných dní pred uplynutím lehoty väzby alebo podať obžalobu. Pri obzvlášť závažnom zločine je celková lehota väzby 48 mesiacov, s tým, že 25 mesiacov pripadá na prípravné konanie. V prípade obzvlášť závažného zločinu, za ktorý je možné uložiť 25 rokov alebo doživotie, je maximálna lehota väzby 60 mesiacov. Základná lehota väzby je 7 mesiacov s tým, že 20 pracovných dní pred uplynutím musí byť podaný návrh na predĺženie lehoty väzby.

S akým návrhom trestov príde obžaloba?

K návrhu trestov sa nebudem vyjadrovať. V prípade úkladnej vraždy dvoch osôb sú naplnené znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty (paragraf 144 ods. 2 písm. b), pričom trestná sadzba je 25 rokov alebo doživotie.

Marček a Andruskó vypovedali proti svojim spoluobvineným a prokuratúra sa bude zväčša opierať o ich svedectvá, ktoré podporí ďalšími dôkazmi. Polícia disponuje aj viacerými materiálnymi dôkazmi, ako je časť vražednej zbrane, ktorú jej pomohol nájsť jeden z obvinených, záznamy z kamier a telefónov. Aké dôležité sú materiálne dôkazy pre súd?

Žiadny dôkaz nemá predpísanú hodnotu, všetky zákonné dôkazy musia byť vykonané a zhodnotené samostatne aj vo vzájomných súvislostiach.

Jeden z obvinených Zoltán Andruskó, ktorý od svojho zadržania s políciou najväčšmi spolupracoval, bol vyčlenený na samostatné konanie. Čo to znamená?

Podľa paragrafu 21 Trestného poriadku je možné vylúčiť niektorého obvineného na samostatné konanie buď na urýchlenie konania, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Bolo by jeho svedectvo ako obvineného pred súdom menej relevantné?

Podľa môjho názoru by nebolo menej relevantné, a to s poukazom na zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Každý dôkaz je hodnotený samostatne aj vo vzájomných súvislostiach.

Môže byť stíhanie Andruskóa ukončené dohodou o vine a treste, alebo je možné, že u neho ani nebude podaná obžaloba?

To závisí od prokurátora, ako sa vo veci rozhodne. Prokurátor má vo všeobecnosti možnosť meritórne rozhodnúť v prípravnom konaní a ak tak neurobí, môže podať obžalobu na súd alebo predložiť súdu na schválenie dohodu o vine a treste.

Partia zo Žitného ostrova je stíhaná nielen za dvojnásobnú vraždu novinára a jeho snúbenice, ale aj za prípravu vrážd dvoch prokurátorov a exministra. Najatí vykonávatelia novinárovej vraždy Tomáš Szabó a Miroslav Marček majú byť zodpovední aj za vraždu podnikateľa z Kolárova a Alena Zsuzsová bola obvinená aj z vraždy bývalého primátora Hurbanova. Dá sa už podľa vás dnes hovoriť o organizovanej skupine, alebo na to chýba pevnejšia štruktúra skupiny?

V zmysle paragrafu 129 ods. 2 Trestného zákona sa organizovanou skupinou rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #vražda novinára Jána Kuciaka