Parlament ešte viac vzdialil Slovensko od Istanbulského dohovoru

Národná rada (NR) SR nesúhlasí s tým, aby SR bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom. Nesúhlasí tiež s tým, aby EÚ pristúpila k tomuto dohovoru bez akýchkoľvek obmedzení. Vyplýva to z uznesenia, ktoré vo štvrtok prijal parlament na návrh poslancov za SNS.

28.11.2019 11:57 , aktualizované: 16:43
debata (149)

NR SR tiež žiada vládu, aby postupovala voči inštitúciám EÚ a Rady Európy v súlade s týmto uznesením „s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dosahom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku“ a vyplývajú z Istanbulského dohovoru na právny poriadok SR.

Vláda má tiež podľa poslancov bezodkladne informovať európske inštitúcie o tomto uznesení.

V marci tohto roka prijal parlament uznesenie, ktorým sa SR nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

Podľa poslancov je teda potrebné zabezpečiť, aby sa Slovensko nestalo viazané týmto dohovorom ani prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ.

Europarlament vyzval členské krajiny EÚ na ratifikáciu dohovoru

Národná rada SR prijala uznesenie, aby SR nebola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazaná Istanbulským dohovorom v ten istý deň, ako Európsky parlament (EP) opäť vyzval členské štáty Európskej únie (EÚ) na jeho urýchlenú ratifikáciu.

Za nelegislatívne uznesenie hlasovalo 500 poslancov, 91 bolo proti a 50 sa zdržalo hlasovania. Poslanci 751-členného Parlamentu vyzvali Radu EÚ (ministrov členských krajín), aby táto inštitúcia v mene celej EÚ urýchlene dokončila ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

Poslanci EP v tejto súvislosti požiadali sedem členských štátov EÚ, ktoré dohovor podpísali, ale neratifikovali, aby tak urobili čo najskôr. Ide o Bulharsko, Českú republiku, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo. Európski zákonodarcovia zároveň odsúdili útoky a kampane proti Istanbulskému dohovoru, ktoré sú založené na zámerne skreslenom výklade a nepravdivej prezentácii jeho obsahu verejnosti.

Europarlament požiadal Európsku komisiu, aby boj proti rodovo motivovanému násiliu zaradila ako prioritu do budúcej európskej stratégie pre rodovú rovnosť. Nová exekutíva EÚ by sa právne mala zaoberať aj všetkými formami rodovo motivovaného násilia vrátane obťažovania v on-line priestore a kybernetického násilia a mala by zaradiť násilie páchané na ženách do zoznamu trestných činov na úrovni celej EÚ.

Schválené uznesenie vyzýva členské štáty EÚ, aby zabezpečili riadne vykonávanie a uplatňovanie Istanbulského dohovoru a pridelili primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu a boj proti rodovo motivovanému násiliu. Podľa europoslancov je veľmi dôležitá odborná príprava osôb, ktoré sa zaoberajú problematikou násilia na ženách, napríklad sudcov, lekárov či policajtov.

Parlament opätovne potvrdil svoj súhlas s vyčlenením sumy 193,6 milióna eur, ktorá by sa v rokoch 2021 – 2027 mala využiť na opatrenia zamerané na prevenciu a boj proti všetkým formám rodovo motivovaného násilia.

149 debata chyba
Viac na túto tému: #Istanbulský dohovor #uznesenie NR SR