Pravda pred 30 rokmi: Priestor zdravým prúdom

29.11.2019 12:00

Prečítajte si, čo písal denník Pravda pred 30 rokmi, 29. novembra 1989.

  • Na spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov vypustili z ústavy ustanovenie článku 4 o vedúcej úlohe KSČ.
  • Premiér Ladislav Adamec v televíznom vystúpení vyzval na urýchlené začatie rokovania s vládou ZSSR o prehodnotení dohody o dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR.
  • Vláda SSR rozhodla vytvoriť zo Štátneho ústavu národného zdravia diagnosticko-liečebný a výučbový ústav so zameraním na srdcovo-cievne choroby.

Priestor zdravým prúdom

„Generálny štrajk organizovali ľudia na čele strany 20 rokov,“ povedal nám na besede s chlapmi z bratislavskej dimitrovky mladý majster Jozef Tomčufčík. Majster ml pravdu. Súčasnú situáciu zapríčinila strana na čele s nekompetentným vedením. To bolo takpovediac v ilegalite, ukryté za múrmi straníckych budov, v skutočnosti skryté pred ľudom. Preto toľko ľudí teraz štrajkovalo. Štrajk však bol za niečo. Za zmeny v prístupoch, za aktivitu, za nových ľudí, skutočných odborníkov vo vedení…

Museli nám doširoka otvoriť oči študenti. Tí zorganizovaním pokojnej revolty dodali odvahu aj zdravým prúdom v strane a my máme povinnosť sa im za to odvďačiť. To nie je názor autora tohto úvodníka, ale viacerých redaktorov, s ktorými sme o tom diskutovali… Atmosféru, v ktorej sa hrá s emóciami a psychózou, však treba čo najskôr ukončiť, a to splnením opodstatnených požiadaviek ľudí. Vášne nikam nevedú a pokiaľ vieme, študenti, ktorí s hnutím začali, o ne ani nestáli a nestoja. Oni a spolu s nimi väčšina verejnosti, našu redakciu nevynímajúc, žiadali konečne začať s politickým dialógom na kultúrnej úrovni, a ten sa začal. Máme už i jeho prvé výsledky…

Spontánne hovoríme, strana už nemá na ústavne zaručenú vedúcu úlohu v spoločnosti morálne právo. Jej vedúci predstavitelia ho uplatňovaním monopolu pravdy a moci sami zrušili. Strana však má právo o vedúcu pozíciu v spoločnosti súťažiť, a to prácou pre blaho našich ľudí a aj účasťou v slobodných voľbách. Sme presvedčení, že zrušenie privilegovaného postavenia v spoločnosti prospeje aj strane samej. Doterajšia prax v kádrovej práci bola taká, že kto mal členskú legitimáciu KSČ, mal prvý a často najdôležitejší predpoklad na vykonávanie funkcie. S ňou prichádzal aj slušný plat, teplo kancelárie a rôzne oficiálne, no najmä neoficiálne výhody. Takže sa nám do strany len tak hrnuli spolu s morálne pevnými súdruhmi aj vypočítavci, karieristi, nádejní mocipáni. S tým je teraz tiež koniec. Stranícka legitimácia a funkcia nesmú viac znamenať výhody.

V strane mnohí sklamali. Ale máme ešte dosť múdrych, rozhľadených a principiálnych ľudí, ktorí vedia, čo a ako treba robiť… Na manifestácie ľudia chodia s heslami: Ďakujeme vám, deti, že ste nám pomohli. Sme presvedčení o tom, že teraz je rad na nás. Že „deti“ potrebujú našu čestnú pomoc.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#copisalaPravda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku