Penzistom príde dvojnásobné vianočné

Tohtoročný vianočný príspevok prešiel zásadnými zmenami. Dostane ho viac penzistov, až 1,3 milióna, ktorým v decembri príde dvojnásobná suma. Vlani mali naň nárok tí, ktorých súčet všetkých dôchodkov neprekročil 572,40 eura, tento rok je hranica na úrovni 658,50 eura. V budúcnosti by vianočný príspevok mohol nahradiť trinásty dôchodok.

28.11.2019 16:09
debata (68)
VIDEO: Tohtoročný vianočný príspevok dostane viac dôchodcov
Video

„Našou dlhodobou ambíciou je postupne prejsť z tohto príspevku na trinásty dôchodok, teda naďalej aj týmto nástrojom zlepšovať finančnú situáciu a kvalitu života seniorov. Mojím záujmom je priblížiť sa v budúcnosti k tomu, aby dôchodcovia pravidelne poberali 13. dôchodok, a to v plnej výške svojho mesačného dôchodku. Tohtoročné zdvojnásobenie je už výrazným krokom k postupnej transformácii vianočného príspevku,“ povedal v tejto súvislosti minister práce Ján Richter.

Nárok na maximálny, 200-eurový vianočný príspevok majú dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov neprekročil životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu, v tomto roku je to 210,20 eura. Minulý rok bol maximálny príspevok o polovicu nižší, čiže 100 eur. Okrem dvojnásobného nárastu vianočného rozširuje sa aj okruh poberateľov, asi o 120-tisíc. Stojí za tým zvýšenie hranice príjmu, ktorá určuje, či má penzista na príspevok nárok. Pôvodný limit bol na úrovni 60 % z priemernej mzdy, t. j. 607,80 eura, teraz platí 65¤% z priemernej mzdy, čiže 658,50.

„Vianočný príspevok patrí dôchodcom, ktorí majú dôchodok alebo súhrn dôchodkov do 658,50 eura, a to pri penzii nižšej ako 210,21 eura je jeho suma 200 eur. Pri výške dôchodku v rozpätí od 210,21 eura do 420,40 eura sa pohybuje od 200,00 do 124,33 eura. Pri výške dôchodku v rozpätí od 420,41 do 658,50 eura je výška vianočného príspevku od 98,85 do 13,14 eura,“ vysvetlila vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne Ľudmila Grauzelová.

Pri vyplácaní vianočného príspevku sa prihliada aj na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ale aj penzie z druhého piliera. Zarátavajú sa tiež dôchodky vyplácané z iných štátov.

Ak penzista dostáva viac dôchodkov, ich sumy sa spočítajú. Jeden dôchodca má nárok iba na jeden vianočný príspevok. Napríklad penzista poberá starobný dôchodok 428,10 eura a vdovecký dôchodok 134,20, spolu dostáva 562,30 eura. Jeho vianočný príspevok tak bude 44,77 eura.

„O výplatu príspevku netreba žiadať, poisťovňa koná z vlastnej iniciatívy. Vianočný príspevok patrí tomu, kto má nárok na výplatu dôchodku za december 2019, má bydlisko na Slovensku a suma jeho dôchodku alebo dôchodkov za december 2019 je najviac 658,50 eura,“ dodala Grauzelová.

Tohtoročný vianočný príspevok

  • Počet poberateľov
  • 1 179 494 pobe­rateľov dôchodku dostalo vianočný príspevok v rok 2018
  • 1 302 000 je predpokladaný počet poberateľov vianočného príspevku tento rok

Príklady súm vianočného príspevku

Dôchodok (v eurách) Vianočný príspevok (v eurách)
145,50 200,00
198,10 200,00
210,20 200,00
220,10 196,44
420,40 124,33
460,40 84,45
600,00 34,20
658,50 13,14
658,51 0

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac si o vianočnom príspevku prečítate v zajtrajšej Užitočnej Pravde.

© Autorské práva vyhradené

68 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vianočný príspevok