Lex Žitný ostrov má chrániť najvzácnejšie zásobárne vody

Lex Žitný ostrov je reakciou na situáciu v roku 2017, keď bol vo viacerých obciach na južnom Slovensku zaznamenaný výskyt pesticídu v pitnej vode.

29.11.2019 12:58
debata (3)

Ochrana najvzácnejších zásobární vody v chránených vodohospodárskych oblastiach je účelom nového „Lex Žitný ostrov“ z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Ako ďalej informovalo komunikačné oddelenie ministerstva, zákon je reakciou na situáciu v roku 2017, keď bol vo viacerých obciach na južnom Slovensku zaznamenaný výskyt pesticídu v pitnej vode.

Zákon má podľa MŽP SR sprísniť sankcie, zvýšiť informovanosť obyvateľov a jasne určiť, čo je a čo nie je možné v chránených vodohospodárskych oblastiach vykonávať. „Lex Žitný ostrov“ okrem iného zakazuje výstavbu priemyselných zdrojov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú znečisťujúce látky. Zamedzuje budovaniu spracovateľských zariadení na uhynuté zvieratá či skládok na nebezpečný odpad.

Zakázaná je aj ťažba nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom, a to vrátane štrku. Nová legislatíva zároveň zvyšuje informovanosť verejnosti. Obce majú povinnosť informovať o tom, keď bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrady verejného zdravotníctva majú zase poskytovať informácie o prekročení limitov vo vodách.

Významným rizikom pre zásoby podzemnej vody porovnateľnými s agrochémiou sú podľa ministerstva aj odpadové vody. „Preto sme z Environmentálneho fondu podporili za posledné štyri roky len v troch okresoch zasahujúcich do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov 58 projektov na ochranu a využívanie vody za viac ako 34 miliónov eur,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Pre porovnanie, v období medzi rokmi 2013 až 2016 bolo z Environmentálneho fondu podporených 16 projektov na ochranu vody v širšom regióne Žitného ostrova za štyri milióny eur.

Ministerstvo pripomína, že v súčasnosti je otvorená výzva v hodnote 28,5 miliónov eur pre obce do 2000 obyvateľov v chránených vodohospodárskych oblastiach. Finančné prostriedky v rámci tejto výzvy je možné čerpať na výstavbu, respektíve dobudovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd. Taktiež v rámci Environmentálneho fondu je už vyhlásená výzva pre menšie obce a mestá, ktoré sa môžu uchádzať o dotáciu na budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete. Maximálna výška dotácie je päť miliónov eur.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo životného prostredia #Lex Žitný ostrov