Pravda pred 30 rokmi: Neskoro, ale predsa...

05.12.2019 12:00

Prečítajte si, čo písal denník Pravda pred tridsiatimi rokmi, 5. decembra 1989.

  • Predsedníctvo Českej národnej rady prijalo demisiu členov vlády ČSR a vzápätí vymenovalo nových. Predsedom ostáva František Pitra.
  • Predstavitelia OF vzniesli na prezidenta Gustáva Husáka požiadavku, aby okamžite, najneskôr do 10. 12. rozhodol o amnestii všetkých osôb odsúdených za politické delikty.
  • Po rokovaniach na Národnom výbore hlavného mesta SSR dostala VPN ďalších 9 miestností Mozartovho domu. O priestory v centre Bratislavy sa uchádzajú i ďalšie politické strany.

Neskoro, ale predsa…

Akademik Andrej Sacharov v auguste 1968 verejne odsúdil vojenskú akciu piatich štátov Varšavskej zmluvy. Včera mi povedal: „Pozorne som prečítal obe vyhlásenia (predstaviteľov Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR, ako aj sovietskej vlády k vstupu vojsk do ČSSR – pozn. red.) a už sám fakt ich zverejnenia je veľmi pozitívny. Samozrejme, tragické na v celej veci ostáva, že sa tak udialo až 21 rokov po invázii. Vo vyhlásení sovietskej vlády nachádzam aj niekoľko nepresných formulácií a pokus o akési sebaospravedlnenie. To tam nemalo byť. Žiadalo sa rozhodnejšie odsúdenie politiky bývalého vedenia našej krajiny.“ Akademika Sacharova som sa ešte opýtal, či má pocit zadosťučinenia z terajšieho vývoja udalostí v ČSSR a okolo neho. „Na takéto pocity má dnes oprávnenie predovšetkým čs. ľud, ale aj všetci ľudia dobrej vôle na celom svete, ktorí úprimne vítajú úspechy vášho demokratizačného hnutia. Sú to mimoriadne významné udalosti. Ak pred 21 rokmi ZSSR prekazil váš obrodný proces, teraz vy poháňate sovietsku perestrojku a ste pre nás príkladom. Udivuje najmä tempo premien v ČSSR, ale podľa mňa je to jediný správny postup.“

„Prirodzene, i ja cítim určitú satisfakciu,“ dodal na záver nášho rozhovoru, „a spolu s ďalšími sovietskymi ľuďmi, hŕstkou mladých odvážlivcov, ktorí v šesťdesiatom ôsmom vyšli prejaviť svoj protest na Červené námestie, prežívam veľkú úľavu.“

Profesor Viačeslav Dašičev, známy politológ, sa v júli 1989 na stránkach časopisu Meždunarodnaja žizň vyjadril za prehodnotenie udalostí roku 1968… „Je to dlhoočakávaný akt,“ začal bez okolkov, „mal prísť oveľa skôr. Okrem iného aj preto, lebo všetko, čo sa u vás dialo v auguste 1968, malo priamy, veľmi negatívny dosah aj na život v Sovietskom zväze. Konzervovalo to stalinský model socializmu u nás. Treba vedieť, že Brežnevovo vedenie násilným prerušením Pražskej jari zachraňovalo stalinizmus a likvidovalo reformné hnutie vo všetkých európskych socialistických krajinách.“

Čo si myslí o súčasnom dianí v ČSSR? „Som nadšený tým, čo sa dnes odohráva vo vašej vlasti. A verím, že čs. ľud, ktorý dosiahol vyššiu kultúrnu úroveň ako mnohé naše národy, dokáže úspešne vyjsť z krízy, do ktorej ho dostal administratívny systém. Dôkazom toho sú aj posledné udalosti, ktoré možno označiť za bleskurýchlu revolúciu.“

Aký ďalší vývoj udalostí možno predpokladať? „Otvára sa vám cesta k odstráneniu deformácií socializmu a prekonaniu umelej izolácie ČSSR od západnej i východnej Európy. Predvídam zintenzívnenie vašich vzťahov so Západom a postupný návrat Československa do lona európskej civilizácie. To len prospeje výstavbe spoločného európskeho domu na obnovených zdravých základoch, domu, v ktorom každý národ bude žiť slobodne a bez pocitu blížiacej sa jadrovej či inej apokalypsy.“

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#copisalaPravda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku