Rezort buduje špeciálne miestnosti na vypočúvanie detí

Budú slúžiť aj pre vypočúvanie takzvaných zraniteľných obetí trestných činov, teda seniorov, osôb so zdravotným postihnutím, obetí sexuálne motivovaných trestných činov či týrania.

09.01.2020 13:25
debata

Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Drobovej na ministerstve realizujú projekt Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany a posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán.

„V ňom okrem zriadenia špecializovaných výsluchových miestností tiež vytvárajú metodiku na vypočutie názoru dieťaťa a metodiku na vypočúvanie zraniteľných obetí a odovzdávajú si skúsenosti z vypočúvania týchto obetí,“ doplnila pre TASR Drobová.

]Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová tvrdí, že postavenie dieťaťa počas trestného konania stále nie je brané s dostatočnou váhou a vypočúvanie preňho môže mať traumatizujúce následky. „Preto je dôležité, aby bolo čo najviac citlivé a aby sa konalo v špeciálnej výsluchovej miestnosti,“ hovorí Patakyová. Podľa údajov Rady Európy zažilo násilie v rôznych formách každé piate dieťa, čo je v prípade Slovenska až 200.000 detí. Ombudsmanka upozornila, že treba predchádzať sekundárnej viktimizácii týchto detí.

Špeciálne výsluchové miestnosti sú vzhľadom a vybavením prispôsobené a vytvorené tak, aby sa v nich výsluch realizoval spôsobom primeraným veku dieťaťa. Na Slovensku sú podľa ombudsmanky v súčasnosti iba štyri takéto miestnosti vybudované mimovládnymi organizáciami a jedna školiaca, ktorá patrí štátu. Ombudsmanka už v minulosti navrhla, aby sa v nich výsluchy konali povinne, ak tomu nebránia objektívne dôvody. V súvislosti s povinným využívaním miestností sa konajú aj diskusie s predstaviteľmi Policajného zboru (PZ). Súčasťou projektu MS SR je podľa Drobovej tiež mediálna kampaň a vytvorenie vzdelávacieho programu pre sudcov o zaobchádzaní s deťmi a zraniteľnými obeťami.

Verejná ochrankyňa práv tiež požaduje, aby orgány činné v trestnom konaní efektívnejšie komunikovali s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). Podľa riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Jany Lukáčovej ústredie v novembri požiadalo Prezídium PZ, aby polícia oznamovala orgánom SPODaSK akékoľvek zistené informácie o porušovaní práv dieťaťa. „Ak sa policajt pri výkone svojej činnosti oboznámi so skutočnosťami, ktoré naznačujú, že dieťa môže byť v ohrození, mal by oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny porušenie práv dieťaťa,“ uviedla Lukáčová.

V oznámení musí byť uvedená identifikácia dieťaťa, teda jeho meno, bydlisko, informácia o rodičoch a podobne a typ jeho ohrozenia, napríklad fyzickým násilím, sexuálnym zneužívaním, zanedbávaním a podobne. Tiež by malo obsahovať informáciu o tom, kto dieťa ohrozuje. Po prijatí podnetu musí orgán SPODaSK preveriť a zhodnotiť situáciu dieťaťa a vykonať potrebné opatrenia. ÚPSVaR v súvislosti s prípadmi násilia na deťoch a porušovania ich práv zaslalo usmernenie týkajúce sa spolupráce orgánov SPODaSK s orgánmi PZ aj jednotlivým úradom práce, sociálnych vecí.

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #MS #vypočúvanie #Mária Patakyová