MŽP predložilo návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030

Návrh s výhľadom do roku 2050 predložilo MŽP do medzirezortného pripomienkového konania.

10.01.2020 10:50
debata

„Slovenská republika si plne uvedomuje závažnosť a rozsah hrozby menom zmena klímy. Aj z tohto dôvodu sa Slovensko, ako aj celá Európska únia a desiatky iných štátov na celom svete zaviazalo dosiahnuť klimatickú neutralitu už v roku 2050,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Nízkouhlíková stratégia si dáva za cieľ vybrať a analyzovať opatrenia nákladovo efektívnym spôsobom. Na realizáciu je podľa MŽP nevyhnutná podpora zo strany ostatných relevantných rezortov a orgánov štátnej a verejnej správy. „Je dôležité, aby boli tieto politiky a iné nesúvisiace politiky vzájomne prierezovo prepojené a konzistentné, či už medzi jednotlivými rezortmi, ale aj v rámci jednotlivých rezortov,“ píše sa v materiáli.

V stratégii navrhuje envirorezort aj ďalšie dodatočné opatrenia, ktoré by mali Slovensko posunúť bližšie k dosiahnutiu klimatickej neutrality. „Tieto dodatočné opatrenia nie sú v stratégii ešte podrobne analyzované, avšak v rámci jej aktualizácie o päť rokov bude prínosné, ak sa zahrnú do modelov,“ hovorí MŽP.

Pripomína tiež, že do roku 2050 bude potrebné, aby sa „vo všetkých sektoroch začali implementovať všetky ďalšie dodatočné opatrenia“.

debata chyba
Viac na túto tému: #stratégia #MŽP #nízkouhlíková