Trest pre Marčeka? Možno aj menej ako 25 rokov

Senát Špecializovaného trestného súdu uvažuje, že strelca Miroslava Marčeka vylúči na samostatné konanie. Profesor trestného práva Jozef Záhora sa nazdáva, že cieľom je, aby mohol v hlavnom pojednávaní vystupovať ako svedok proti ostatným trom obžalovaným.

23.01.2020 09:00
sud, kuciak, marcek Foto:
Miroslava Marčeka súd zrejme vyčlení na samostatné konanie.
debata (41)

Súd s Marčekom teda môže byť rýchly a scenár, v ktorom môže dostať menší trest ako 25 rokov za úkladnú vraždu, podľa právnika nie je vylúčený.

Je v trestných veciach bežné vylúčenie jedného z obžalovaných na samostatné konanie?

Môžem odpovedať iba vo všeobecnej rovine. Zákonné podmienky na vylúčenie obvineného, respektíve obžalovaného na samostatné konanie sú upravené v § 21 Trestného poriadku. Ako prioritný dôvod uvádza urýchlenie konania, ale pripúšťa aj „iné dôležité dôvody“ na vylúčenie niektorého obvineného zo spoločného konania.

Obžalovaný Marček na hlavnom pojednávaní priznal vinu vo veci vraždy a súvisiacich činov a súd takéto vyhlásenie prijal. Tu prichádza do úvahy situácia, že sa z neho môže stať tzv. korunný svedok, respektíve spolupracujúci obžalovaný. Ak ho súd vyčlení na samostatné konanie, môže v pôvodnom konaní proti doterajším spoluobžalovaným vystupovať ako svedok.

Čiže Marček môže ďalej svedčiť proti trom zostávajúcim obžalovaným?

Skutočnosť, že osoba bola pôvodne spoluobžalovaná a toto procesné postavenie zaniklo napríklad v dôsledku právoplatného rozsudku, prípadne vylúčením veci zo spoločného konania, nebráni tomu, aby bola táto osoba vo veci proti bývalému spoluobžalovanému vypočutá ako svedok.

Ak sa však svedok, ktorý bol pôvodne spoluobžalovaným, materiálne zúčastnil na trestnom čine obžalovaného, proti ktorému vypovedá, respektíve má vypovedať, má vždy právo odmietnuť výpoveď podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku – a to aj vtedy, keď sa trestné stíhanie proti nemu už právoplatne skončilo.

Ako môže súd postupovať?

Do úvahy v zásade prichádzajú dva postupy. Prvý prípad bude, že súd voči obžalovanému Marčekovi bude viesť samostatné konanie, ktoré sa urýchlene skončí a po právoplatnosti rozsudku môže táto odsúdená osoba voči pôvodným spoluobžalovaným vystupovať v pozícii svedka. Druhou možnosťou je, že súd môže v jeho veci prerušiť trestné stíhanie ako spolupracujúceho obžalovaného.

Zákon však stanovuje podmienku, že prerušiť trestné stíhanie sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľa. Po prerušení trestného stíhania môže Marček, už nie ako obžalovaný, ale ako svedok, vypovedať proti pôvodným spoluobžalovaným a usvedčiť ich zo spáchania trestného činu.

Súd teda chce v jeho prípade čo najrýchlejšie rozhodnúť o treste a uzavrieť túto časť prípadu?

Môže to byť jeden z dôvodov, nepredpokladám však, že to bude hlavný dôvod.

Ak by v prípade Marčeka prevážili poľahčujúce okolnosti, mohol by dostať nižší trest ako na 25 rokov odňatia slobody?

Ak bude obžalovaný Marček spolupracovať a vypovedať proti pôvodným spoluobžalovaným, súd môže dospieť k záveru, že sa zvlášť významnou mierou podieľal na objasnení obzvlášť závažného zločinu spáchaného organizovanou skupinou a usvedčení jeho páchateľov tým, že poskytol v trestnom konaní dôkazy o takom čine, súd môže mimoriadne znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby.

Podľa toho, ako bude obžalovaný Marček vypovedať proti pôvodným spoluobžalovaným a aké dôkazy poskytne, ja osobne vidím priestor aj na nižší trest ako 20 rokov odňatia slobody. No ak by sa z neho nestal „korunný svedok“ a nevypovedal by proti pôvodným spoluobžalovaným, ale pred súdom už uznal vinu a súd ju prijal, v zmysle stanoviska Najvyššieho súdu by sa naňho mohli, po zohľadnení ďalších okolností prípadu, analogicky aplikovať ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu podobne, ako je to pri schválení dohody o vine a treste. Tu tiež vidím priestor na nižší trest odňatia slobody ako 25 rokov.

© Autorské práva vyhradené

41 debata chyba
Viac na túto tému: #megaproces s Kuciakovými vrahmi #Miroslav Marček