Strelca Marčeka budú súdiť samostatne

V pondelok pokračoval siedmy deň megaprocesu s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súd boli predvolané dve znalkyne z odboru antropológie a traja znalci na balistiku.

03.02.2020 08:45 , aktualizované: 17:42
debata (100)

17.27 Predsedníčka odročila hlavné pojednávanie. Pokračovať bude opäť v utorok o 9.00 ráno. Obžalovaný Kočner sa ho nezúčastní.

17.25 Kvasnica navrhol, aby bolo vydané ďalšie rozhodnutie o zaistení Kočnerovho majetku. K návrhu sa pripojil aj Lipšic.

17.20 Splnomoc­nenej rodiny Kušnírovcov Roman Kvasnica sa vrátil ku Kočnerovým zmenkám voči spoločnosti finančnej skupiny Penta v hodnote zhruba 12 miliónov eur. Ak keď mali byť prokuratúrou od leta zaistené spolu s celým Kočnerovým majetkom, podľa Kvasnicu sa ale mohlo stať, že s nimi Kočner v čase väzobného stíhania napriek tomu nakladal.

17.10 Predsed­níčka senátu avizovala, že na utorok pripravuje výsluchy znalcov z oblasti psychológie a psychiatrie. Zsuzsovej obhajca Neszméry súd ale požiadal, aby z prejednávania zdravotného stavu obžalovaných bola vylúčená verejnosť.

16.52 Dozorujúci prokurátor Vladimír Turan oboznamuje súd so závermi rekonštrukcie vraždy. Bol na nej osobne prítomný aj Miroslav Marček, ktorý sa ku skutkuk priznal.

16.49 Výpoveď znalca bola ukončená.

16.45 Znalec potvrdil, že súhlasí so závermi posudku, ktorý vypracoval znalec Roman Čulen.

16.30 Sudkyňa prečítala zápisnice vyhotovenú počas rekonštrukcie vraždy vo Veľkej Mači.

16.20 Po prestávke pokračuje výsluch znalca Miroslava Šimoniča.

15.55 Výsluch posledného prítomného znalca ešte nebol ukončený.

15.52 „Tento znalecký posudok do značnej mierky verifikuje aj výpoveď obžalovaného Marčeka,“ povedal na konci výsluchu Lipšic.

„Nebolo vyvrátené, že jedna strela v tele Jána Kuciaka mohla byť vystrelená z inej zbrane,“ zhodnotil naopak výpoveď znalca Neszméry.

15.37 „Pri takomto druhu nábojov tam bolo málo pušného prachu. To značí, že náboje boli upravované, aby dosiahli rýchlosť nižšiu ako rýchlosť zvuku a tlmič mohol byť účinný,“ vysvetlil znalec prokurátorovi.

Video: Marian Kočner odchádza zo súdu v Pezinku, požiadal o konanie bez jeho prítomnosti.

Video

15.32 „Môžete konštatovať, že boli použité dve zbrane?“ opýtal sa znalca Neszméry. Splnomocnenec rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic túto otázku namietal a sudkyňa mu vyhovela. Lipšic zakrátko opäť namietal podobnú otázku druhej Zsuzsovej obhajkyne Vestenickej.

15.16 Neszméry opäť číta znalecký posudok, aj tentokrát z oblasti balistiky.

15.07 Na znalca Mihályho nemala žiadna zo strán veľa otázok a tak ho už na mieste pre svedka vystriedal Miroslav Šimonič, ktorý sa špecializuje na balistiku.

15.00 K výsluchu prichádza druhý poobedňajší znalec Peter Mihály. Jeho špecializáciou sú textilné vlákna.

14.47 „Nedá sa na základe týchto výsledkov konštatovať, že na mieste činu boli použité dve zbrane. Všetko čo ste nazvali nezrovnalosťami sa dá vysvetliť chemickou reakciou,“ odpovedal znalec Zsuzsovej advokátke Júlii Vestenickej.

14.39 Neszméry kladie znalcovi sériu komplikovaných otázok k teórii balistického skúmania.

14.35 „Ide o komplexný znalecký posudok z dvoch odvetví, z textilnej časti a balistiky,“ uviedol po prečítaní posudku znalec, ktorý ho vypracoval.

14.27 Keďže na čítaní posudkov a vypočutí znalcov trval obhajca Aleny Zsuzsovej, číta obsiahle dokumenty on.

14.15 Poobedňaj­šie výsluchy začína znalec kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru v oblasti chémie a balistiky Róbert Varga.

13.40 Predsed­níčka senátu číta výsledky pitevných správ Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Obsahujú detailné podrobnosti zranení spôsobených výstrelmi.

„Smrteľná rada bola vypálená minimálne zo vzdialenosti 30 cm, pravdepodobne mohla byť táto vzdialenosť ešte väčšia,“ uvádza pitevná správa.

13:30 Zsuzsovej obhajca Štefan Neszméry na vypočutí znalcov trvá.

13.26 Trojicu znalcov už prokurátor vypočúvať nechce. „Znalci majú vypovedať o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli z miesta činu. Tam bol ale Miroslav Marček sám a priznal sa k tomu. Bol vyčlenený na samostatné konanie preto na ich vypočutie nevidím dôvod,“ dal do pozornosti súdu prokurátor.

13.19 V súdnej sieni sú už pripravení ďalší traja znalci. Na pokyn súdu zložili sľub mlčanlivosti.

13.12 Hlavné pojednávanie pokračuje, už však bez Mariana Kočnera, ktorý súd požiadal o konanie v neprítomnosti. Rovnako odišli aj rodiny zavraždených.

12.11 Pojedná­vanie bolo prerušené do 13.10 hod.

12.10 Súd Kočnerovi neúčasť na zvyšku dnešného a na zajtrajšom pojednávaní povolil.

12.09 Ešte pred obedovou prestávkou požiadal prostredníctvom svojho obhajcu Marian Kočner o konania bez jeho prítomnosti. Vrátiť sa chce na súd až vo štvrtok.

12.08 Dnešný výsluch znalkyne bol ukončený.

12.01 „Osoba na kamerových záznamoch napĺňa typovo zhodné znaky rovnako ako osoba na predloženom porovnávacom materiáli. Osobu na porovnávacom materiáli nemožno vylúčiť, pravdepodobne je to zobrazená rovnaká osoba,“ zhodnotila antropologička.

11.50 Prokurátor prešiel k druhému zo štvorice posudkov od znalkyne.

11.43 „Skúmaním bolo zistené, že detail tváre a hlavy je na skúmanie nedostatočný a preto bolo treba pristúpiť k identifikácii osoby prostredníctvom typologických znakov tela,“ vysvetľuje znalkyňa.

11.35 „Materiál nebol postačujúci a preto som požiadala o nový materiál. K ďalšiemu skúmaniu ale nedošlo,“ priznala znalkyňa. Odpovedala pritom na otázku obhajkyne Aleny Zsuzsovej Júlie Vestenickej.

Video: Príchod obžalovaných na súd v prípade vraždy novinára Kuciaka.

Video

11.30 Prokurátor ani obhajcovia obžalovaných nemajú na znalkyňu žiadne otázky.

11.24 „Vyhodnotením skúmaného záznamu je možné rozoznanie charakteristických čŕt osoby. Výška osoby, váha, pohlavie, dĺžka kroku a podobne. Limitujúcim faktorom je kvalita záznamu,“ približuje posudok.

Posudok potvrdzuje, že 15. a 16. februára 2018, rovnako ako 19. a 21. februára bola na kamerových záznamoch zachytená rovnaká osoba.

11.19 „Na našom pracovisku je táto metóda akreditovaná,“ potvrdila znalkyňa o antropologicko-somatoskopickej metóde.

11:16 Z predložených záznamov z februára 2018 znalkyňa vyhodnotila, že ide o rovnakú osobu. „Zobrazujú typovú zhodu,“ uviedla znalkyňa vo svojom posudku.

11.11 Prokurátor začal čítať celý posudok, ktorý je zameraný na možnosť identifikácie osôb na kamerových záznamoch. Podľa obžaloby by mali zachytávať Tomáša Szabóa.

11.09 Znalkyňa sa odvolala na písomného vypracovanie znaleckých posudkov, ktoré sa budú teraz čítať. Petrusová je znalkyňou v odbore antropológie na Kriminalisticko-expertíznom ústave.

11.04 Po prestávke súd pokračuje výsluchom znalkyne Oľgy Petrusovej.

10.45 Pojedná­vanie bolo prerušené kvôli krátkej prestávke. Pokračovať bude o 11.00 hod.

10.14 Súd opäť vykonáva listinné dôkazy. Čítajú sa zápisnice z prehliadky zadržaných stôp a hmotných dôkazov.

Medzi nimi sú aj autá, ktoré používali páchatelia na dopravu do Veľkej Mači, Kočnerovo Bentley, mobilné telefóny, pamäťové zariadenia.

Sudkyňa spomenula aj Kočnerovu šperkovnicu, ktorú mu mal Peter Tóth podľa svojej výpovede nechať prerobiť na umiestnenie skrytej kamery.

10.10 Výsluch prvej znalkyne sa skončil.

10.07 „Mohol sa ešte po vzniku prvého poranenia brániť?“ pýta sa prokurátor. „Už po prvom strelnom poranení pravdepodobne upadla obeť do bezvedomia. Aktívne brániť sa už mohla len ťažko,“ odpovedala znalkyňa.

10.00 Závery znaleckého posudku číta prokurátor. „Smrť Petra Molnára nastala bezprostredne po vzniku strelného poranenia,“ konštatuje rozsudok. Z tela neboli zistené žiadne toxické látky, prítomnosť alkoholu ani nič, čo by mohlo mať vplyv na smrť. „Išlo o dve strelné poranenia hlavy – priestrely,“ číta prokurátor.

09.57 Znalkyňa sa odvoláva na svoj znalecký posudok ku smrti Petra Molnára a trvá na ňom.

09.53 Na lavicu pre svedkov, ktorou je v dnešnom prípade modrá kancelárska stolička, si sadá znalkyňa Michaela Rendeková. Druhá znalkyňa je rovnako pripravená v pojednávacej si­eni.

Znaleckým odborom Michaely Rendekovej je zdravotníctvo a farmácia.

09.45 Sudkyňa číta jednotlivé listinné dôkazy. Začala so zápisnicou z obhliadky miesta, kde našli mŕtve telo zavraždeného Molnára.

09.33 Ešte pred výsluchom znalkýň chce súd vykonať listinné dôkazy týkajúce sa vraždy kolárovského podnikateľa Petra Molnára. Medzi nimi zápisnica z obhliadky miesta činu, list z obhliadky tela a ďalšie rôzne zápisnice.

09.28 Obe znalkyne boli poučené o svojich právach a povinnostiach.

09.26 Marčekov obhajca po vyzvaní súdom už opúšťa pojednávaciu miestnosť.

09.19 Súd oznámil, že vyčleňuje Miroslava Marčeka na samostatné konanie. Keďže obžalovaný Marček sa k vine priznal, súd v samostatnom konaní už rozhodne len o jeho vine.

„Obžalovaný Marček na hlavnom pojednávaní uznal vinu vo všetkých bodoch obžaloby. Súd priznanie prijal a dokazovanie nevykoná,“ odôvodňuje predsedníčka Sabová.

Predsedníčka senátu predpokladá, že Marčekovo samostatné konanie si vyžiada len dva pojednávacie dni.

09.15 Predpolud­ním by si mal súd vypočuť svedectvo znalkýň Oľgy Petrusovej a Michaely Rendekovej.

09.06 Predsed­níčka senátu skontrolovala účasť obžalovaných, pozostalých a ich právnych zástupcov.

09.01 Predsed­níčka senátu Ružena Sabová otvorila dnešné hlavné pojednávanie.

08.57 Z obžalo­vaných príslušníci Zväzu väzenskej a justičnej stráže priviedli zo Žiliny Tomáša Szabóa a z Bratislavy Mariana Kočnera. Alena Zsuzsová požiadala o konanie v neprítomnosti.

08.52 Novinári a verejnosť boli vpustení do pojednávacej miestnosti. Súdu sa z pozostalých zúčastňujú obaja rodičia Jána Kuciaka a matka Martiny Kušnírovej.

Hovoriť sa bude aj o Threeme

Znalkyne z odboru antropológie mali skúmať v prípravnom konaní kamerové záznamy z Veľkej Mače z dňa vraždy (21. februára 2018) a z dní pred ňou, keď si podľa obžaloby páchatelia miesto činu obhliadali. Znalkyne by na súde mali uviesť, či a s akou pravdepodobnosťou sa im podarilo stotožniť osoby z kamerových záznamov s obžalovanými Miroslavom Marčekom a Tomášom Szabóom.

Prokurátor už 22. januára uviedol, že už nechce predvolať ďalších svedkov. Na súde by sa preto mali čítať listinné a vecné dôkazy, aj komunikácia cez šifrovanú aplikáciu Threema.

Právni zástupcovia oboch strán sa na poslednom pojednávaní zhodli, že ďalších svedkov netreba predvolať a bude stačiť, keď sa ich výpovede prečítajú. Rovnako by sa mali prečítať aj niektoré znalecké posudky.

Dva týždne dokazovania

Najsledovanejší súdny proces v histórii Slovenska má za sebou prvých šesť pojednávacích dní na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Predsedníčkou senátu, ktorý pojednáva o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, vražde kolárovského podnikateľa Petra Molnára a nedovolenom ozbrojovaní na hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku je Ružena Sabová. Má povesť nebojácnej sudkyne. Ďalšími dvoma členmi senátu v ostro sledovanom procese sú Ivan Matela a Rastislav Stieranka.

Vypovedali dvaja korunní svedkovia: Peter Tóth, bývalý šéf kontrarozviedky, mal pod palcom sledovacie Kočnerovo komando, Zoltán Andruskó zasa posunul objednávku vraždy od Aleny Zsuzsovej k Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi. Keďže Andruskó už od začiatku spolupracoval s políciou, uzavrel dohodu o vine a treste a odpykáva si 15-ročný trest.

Strelec sa priznal, ostatní všetko popierajú

Vypovedali aj všetci štyria obžalovaní. Strelec Miroslav Marček sa k vražde priznal. Detailne popísal všetky okolnosti vraždy Kuciaka, Kušníkovej aj Molnára. Predsedníčka senátu Ružena Sabová zvažuje vyčleniť strelca na samostatné konanie.

Jeho bratranec Tomáš Szabó sa k ničomu nepriznal a všetky obvinenia odmieta.

Priznala kontakty na politikov

Zsuzsová vypovedať odmietla, chcela tak urobiť až po výpovedi Andruskóa. Počas najbližších troch dní by vypovedať nemala, na súde však vyhlásila, že hovoriť až na ďalšom pokračovaní hlavného pojednávania, ktoré však ešte nie je vytýčené. Boli prečítané však jej výpovede zo zápisníc, v ktorých priznala kontakty na vplyvných politikov – predsedu parlamentu Andreja Danka, lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, bývalého podpredsedu parlamentu Martina Glváča ale na advokáta Daniela Lipšica, ktorý v tejto veci zastupuje rodinu zavraždeného novinára.

Kočner sa priznal len k nedovolenému ozbrojovaniu, ktoré ospravedlnil s tým, že z čias vojenčiny mu zostali náboje, ktoré zabudol vrátiť. S obžalobou nesúhlasí a odmieta sa k nej vyjadrovať.

Na súde v Pezinku vypovedal aj šéf Penty Jaroslav Haščák, ktorý vysvetľoval správu „od..banie č..áka“. Pochybnosti o pravosti výpovede vzbudil nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý poprel všetky skutočnosti známe z komunikácie z Threemy a možnosť, že by Kočnerovi pomáhal a finančne prispieval do lustrovania novinárov.

Prokurátor predvolal aj ďalších svedkov. Vypovedali kolegovia zavraždeného novinára z portálu aktuality.sk, ktorí sa zhodli na tom, že Marian Kočner skutočne mal motív dať zavraždiť ich kolegu, pretože svojimi článkami ho priamo ohrozoval i jeho majetok. Emotívne vypovedali rodičia oboch zavraždených – Jozef Kuciak a Jana Kuciaková, matka zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová. Pred súdom vypovedalo aj Kočnerovo sledovacie komando – Miroslav Kriak a Štefan Mlynarčík.

Threema ako dôkaz

Pravosť Threemy dokazovali privolaní svedkovia, ktorí potvrdzovali, že si s Kočnerom správy vymieňali. Takými bol napríklad Peter Tóth či Haščák. Predsedníčka senátu Ružena Sabová vyhlásila, že senát po porade nemá pochybnosti o zákonnosti získania správ z Threemy. Skonštatovala však, že nateraz súd komunikáciu z Kočnerovho telefónu nevykoná ako dôkaz.

Z vraždy Jána Kuciaka sú obvinení Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szaó a Miroslav Marček. Podľa obžaloby si mal Kočner objednať vraždu novinára u Aleny Zsuzsovej ako pomstu za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. Tá objednávku posunula Zoltánovi Andruskóovi, ktorý ju podľa obžaloby zadal vykonávateľom Szabóovi a Marčekovi.

Okrem vraždy novinára a jeho snúbenice stojí obžaloba aj na vražde podnikateľa z Kolárova Petra Molnára, ktorého mali zavraždiť bratranci Marček a Szabó v roku 2016. Okrem Zsuzsovej sú ostatní obžalovaní aj z nedovoleného ozbrojovania.

© Autorské práva vyhradené

100 debata chyba
Viac na túto tému: #vražda novinára Jána Kuciaka #megaproces s Kuciakovými vrahmi