Kočner sa musí podrobiť psychologickému vyšetreniu

Počas deviateho dňa hlavného pojednávania vypovedali znalci z Europolu a policajného zboru. Počas ich výpovedí vylúčili verejnosť. Predsedníčka senátu vyzvala obžalovaného Kočnera, aby sa podrobil vyšetreniu z odboru psychológie a psychiatrie. Kočner súhlasil, no vo svojej požiadavke, kde sa nepodrobí takémuto vyšetreniu, vylúčil jediné psychologické ústavy na Slovensku, ktoré umožňujú vyšetrenie potrebné pre forenzné posudky. Hlavné pojednávanie sa odročilo a pokračovať bude v dňoch 18. a 19. marca, 15., 16., 29. a 30. apríla vždy o 9, 00 hodine.

06.02.2020 08:45 , aktualizované: 17:57
debata (88)

18:48 Skončilo sa hlavné pojednávanie. Pokračovať sa bude v marci.

18:44 Predsedníčka Ružena Sabová odročila hlavné pojednávanie.

Ďalšie termíny určil senát na 18. a 19. marca, 15., 16., 29. a 30. apríla vždy o 9, 00 hodine.

Bude sa pokračovať v znaleckých posudkoch a ďalších prípadných návrhoch k dokazovaniu, ktoré sa na súd doručia.

Prítomní budú všetci traja obžalovaní – Kočner, Szabó aj Zsuzsová.

Marčeka, ktorý sa ku všetkému priznal predsedníčka senátu už nespomína. Bližšie informácie k nemu však neposkytla.

18:40 Súd pokračuje v hlavnom pojednávaní.

„Nemám problém podrobiť sa psychologickému a spychiatrickému skúmaniu,“ uviedol Kočner s tým, že sa nechá vyšetriť u hocikoho, okrem doktora Heretika a všetkých jeho spolupracovníkov zo znaleckého ústavu, okrem všetkých spolupracovníkov Forensic-u a doktora Kešického.

Advokát Lipšic reagoval a upozornil senát, že Kočner vylúčil jediné psychologické ústavy na Slovensku, ktoré umožňujú vyšetrenie potrebné pre forenzné posudky.

18:21 Predsedníčka udelila prestávku 10 minút, aby sa Kočner dohodol so svojím obhajcom. Presné mená chce mať dnes. Kočner ich súdu chcel doručiť do pondelka, no predsedníčka súdu trvala na tom, že ich chce mať dnes.

18:18 „Súd dospel k záveru, že znalecké posudzovanie považuje za nedostatočné,“ predsedníčka senátu avizovala, že nepovažuje za dostatočné znalecké posudky z odboru psychológie a psychiatrie u obžalovaného Kočnera. Vyzvala ho, aby uviedol, či je ochotný sa podrobiť takémuto vyšetreniu a u ktorých znalcov sa nechce tomuto znaleckému posudku podrobiť.

18:12 Výsluch Ostera sa skončil.

Daniel Lipšic navrhol prečítať správy z Threemy medzi obžalovanými Kočnerom a Zsuzsovou. Rovnako navrhol, že chce prečítať správy medzi Kočnerom a Tóthom. Zsuzsová mala prezývku Dušan Keményi a Tóth Peter Agent Woland.

Predsedníčka súdu povedala, že súd vykoná dokazovanie, ak predloží záznam a prepis.

18:09 Oster prokurátorovi Turanovi vysvetlil, že výsledky analýzy Europolu ohľadom telefónov nevidel.

18:01 Svedka navrhol vypočuť obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para. Práve on mu kladie otázky. Oster predsedníčke senátu povedal, že svoj odborný posudok nechce doplniť, obsahuje všetko, čo má.

Slovo si vypýtal aj obžalovaný Marian Kočner. „Ako ste spustili v telefóne aplikáciu Threema?“ pýta sa svedka.

„Spustením,“ odpovedal mu Oster s tým, že nevie presne, či bola zakódovaná a všetky inštrukcie dostal priamo na mieste, keď mu odovzdaný telefón. Informuje, že hneď ako dostal telefón ho zapol, bol predtým v letovom režime.

Oster uvádza, že 13. mája extrahoval mobily a trvalo to okolo troch hodín. Telefóny boli vybité, trebalo ich nabiť. Oster Kočnerovi vysvetľuje, že heslá mu niekto dal, no nevedel presne určiť, kto to bol.

17:58 V pojednávacej miestnosti sedí pred senátom svedok.

Za ním je natiahnuté plátno a zapnutý dataprojektor.

Jaroslav Oster je znalec z odboru elektrotechnika, odvetvie riadiaca technika, výpočtová technika a počítačové programy. Jeho výpoveď je, na rozdiel od predošlých štyroch, verejná.

17:56 Výsluch dvoch policajtov z policajného prezídia sa ukončil.

Novinári boli vpustení do pojednávacej miestnosti.

Pokračuje sa vypočúvaním znalca Jaroslava Ostera.

15:21 Teraz vypovedajú dvaja policajti z policajného prezídia, taktiež k tomu, ako sa dostali ku Kočnerovej Threeme. Aj počas ich svedectiev zostáva verejnosť pred dverami. Ich výsluchy sú neverejné.

15:17 Experti z Europolu nevychádzali cez pojednávaciu miestnosť, aby ich novinári nenasnímali.

Po skončení ich výsluchu Daniel Lipšic povedal, že ich výpovede boli zaujímavé s názornou prezentáciou. Využívali aj dataprojektor a vysvetľovali technické veci.

Matka zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová povedala, že Kočner kládol veľa otázok a bol aktívny.

Nikto sa nevyjadroval k výpovedi expertov, keďže išlo o neverejné výpovede.

15:08 Kukláči priviezli oboch obžalovaných do pojednávacej miestnosti.

14:33 Eskorta odviedla Tomáša Szabóa a Mariana Kočnera na obedovú prestávku.

Skončila sa výpoveď dvoch expertov z Europolu. Podľa slov Daniela Lipšica bola zdĺhavá aj kvôli potrebe prekladu. Bližšie detaily však uvádzať nechcel.

Predsedníčka senátu vyhlásila obedovú prestávku do 15,10.

13:52 Za zatvorenými dverami ešte stále vypovedajú experti z Europolu a policajného zboru.

Novinári sa zdržiavajú v spoločnej miestnosti vedľa pojednávacej miestnosti. Poväčšine pracujú alebo sa rozprávajú. Senát zatiaľ nemal obedovú prestávku, idú bez prestávky už takmer dve hodiny.

11:49 Hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková potvrdila, že práve sa začalo vypočúvanie svedkov. Predsedníčka senátu ich poučila a očakáva sa, že výpovede budú trvať dlho.

11:11 Po vypočutí svedkov bez verejnosti by mal vypovedať ďalší svedok znalec Juraj Oster. Táto časť by mala byť už verejná.

Video: Daniel Lipšic vysvetľuje spracovanie komunikácie Threema.

Video

Hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková potvrdila, že výpovede expertov by mohli trvať približne štyri hodiny.

Obžalovaní Marian Kočner a Tomáš Szabó pri vypočúvaní budú, pretože obžalovaných nie je možné vylúčiť.

10:43 Predsedníčka senátu pred vypočutím svedkov udelila prestávku 20 minút.

Požiadala novinárov, aby opustili pojednávaciu miestnosť. Po prestávke bude pojednávanie pokračovať bez prítomnosti verejnosti.

10:38 Predsedníčka senátu Sabová uviedla, že 5. a 6. januára mal senát poradu o návrhu vylúčenia verejnosti počas dnešných výpovedí.

Súd vylúčil verejnosť na čas, kedy budú vypovedať svedkovia z Europolu i Prezídia policajného zboru v Bratislave. Odôvodnila to tým, že by to ohrozilo fungovanie medzinárodnej spolupráce. Budú vypočúvaní k špecifickým úkonom a budú opisovať svoju činnosť.

Predsedníčka uvádza, že by mohlo dôjsť k mareniu zisťovania a dokazovania, keby bolo známe, ako postupujú zložky pri vyšetrovaní a boli by odhalené ich špeciálne techniky.

10:33 Predsedníčka senátu číta mobily, ktoré sú súčasťou dokazovania. Prokurátor Turan ich vyberá z obalov a ukazuje obžalovaným a ich právnym zástupcom.

10:02 Digitálna forenzná správa, ktorá súvisí s činnosťou Europolu, bude taktiež zahrnutá do dokazovania. O návrhu prokurátora Turana senát rozhodol bez prerušenia.

Správu spracoval jeden zo svedkov, ktorý je prítomný na dnešnom pojednávaní.

9:53 Na súde sú prítomní rodičia zavraždeného páru – Kuciakovci a Zlatica Kušnírová.

9:42 Prokurátor Vladimír Turan predkladá senátu návrhy na dokazovanie. Predsedníčka senátu ho upozornila, že má tieto návrhy predkladať včas. On sa ospravedlnil, že asi sa zle vyjadril – má ísť o správy o zaistení mobilných telefónov a má ísť o dôkazy, že to bolo všetko vykonané zákonne.

9:28 Čítať sa bude zápisnica z domovej prehliadku u Aleny Zsuzsovej, dohoda o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu, prečíta sa samotná listina, digitálno-forenzná správa. Podľa slov predsedníčky senátu táto správa nie je znaleckým posudkom.

Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára... Foto: TASR (Jakub Kotian)
Pezinok / Kuciak / vražda / súd / pojednávanie / Tomáš Szabó / Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, 6. februára 2020. Na snímke obžalovaný Tomáš Szabó pred pojednávaním.

9:26 Predsedníčka senátu po poradách rozhodla, že pripúšťa vecné dôkazy, vrátane správ zo zaistených mobilných telefónov obžalovaného Mariana Kočnera.

Zatiaľ nebolo vyhovené návrhu prokurátora Vladimíra Turana pripustiť ako vecný dôkaz jeden mobilný telefón. Predsedníčka to odôvodnila tým, že nie je evidovaný vo vecných dôkazoch.

9:15 Na pokyn predsedníčky senátu do pojednávacej miestnosti vošli dvaja príslušníci Europolu. Bola je im pridelená tlmočníčka, ktorá im bude prekladať.

Fotograficky neboli zachytení, na pojednávanie prišli zo zadnej miestnosti, odkiaľ chodí aj senát – novinári tam nemajú prístup.

9:10 Na pokračovaní hlavného pojednávania sú v pojednávacej miestnosti opäť predlžovacie káble.

V miestnosti je aj dataprojektor a plátno, pripravený je i notebook. Je zrejmé, že znalci budú využívať túto techniku pri svojich výpovediach.

9:04 Predsedníčka senátu Ružena Sabová pokračuje v hlavnom pojednávaní.

Predsedníčka senátu zakázala snímať zúčastnených a celkový priebeh hlavného pojednávania. Zákaz platí aj počas prestávok.

9:03 Kukláči priviedli do pojednávacej miestnosti obžalovaného Tomáša Szabóa a Mariana Kočnera.

8:45 Miestnosť pre novinárov je zaplnená. Každý čaká na pokračovanie hlavného pojednávania. Oficiálne by sa malo začať o 9:00.

Novinári sa rozprávajú o aktuálnych pokynoch. Najviac im prekáža, že z pojednávacej miestnosti zobrali predlžovacie káble a tak si nemajú kde nabíjať svoje notebooky a mobilné telefóny.

Marián Kočner.
+3Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára...

Kvôli Zsuzsovej rovnako vylúčili verejnosť

Ôsmy deň pokračoval na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v napätej atmosfére. Predsedníčka súdu Ružena Sabová zakázala zhotovovanie fotografií a kamerových záznamov počas celého dňa pojednávania. Ako dôvod uviedla, že každý má právo na prestávku bez toho, aby bol rušený.

V pojednávacej miestnosti chýbali aj predlžovacie káble, novinári si tak nevedia nabíjať notebooky ani mobily. Predsedníčka senátu upozornila, že informovanie v štýle minúta po minúte nie je v súlade s nariadením súdu. Podľa nej môže byť za takýto postup uložená poriadková pokuta.

Počas tohto týždňa vypovedajú najmä znalci z rôznych odborov. V utorok pred súd predstúpil známy súdny znalec a forenzný psychológ Anton Heretik. Pri najzaujímavejšom posudku, v ktorom sa rozoberal psychický stav obžalovanej Aleny Zsuzsovej, bola verejnosť z pojednávacej miestnosti vylúčená. Senát tak vyhovel požiadavke Štefana Neszméryho, právneho obhajcu obžalovanej. Neszméry sa odvolával na GDPR, predsedníčka senátu mu dala za pravdu.

Všetci zo štvorice obžalovaných sa zúčastnili psychologického a psychiatrického vyšetrenia, až na podnikateľa Mariana Kočnera. Ten sa nedal posudzovať, námietky mal voči osobe Heretika. Tvrdil, že súdny znalec a forenzný psychológ je dobrý kamarát s Petrom Tóthom a teda je zaujatý. Druhého mu doteraz nepridelili. Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic naznačuje, že to urobil preto, aby mu nemohli dať doživotie.

Vypovedali aj znalci Ivan Závodný a Rastislav Rozboril, ktorí robili obhliadku a pitvu tela Jána Kuciaka.

Na hlavnom pojednávaní je z obžalovaných prítomný už len šofér Tomáš Szabó.

88 debata chyba
Viac na túto tému: #vražda novinára Jána Kuciaka #megaproces s Kuciakovými vrahmi