Župy lekárom vyrubili mastné pokuty

Neoprávnené poplatky, nedodržiavanie ordinačných hodín, dlhé čakacie lehoty či zle vedená zdravotná dokumentácia.

, , , 10.02.2020 14:00
ambulancia, zdravotníctvo, lekár, nemocnica,... Foto: ,
Najčastejšie podnety od pacientov sa týkali poplatkov.
debata (33)

Kontroly v zdravotníckych zariadeniach v jednotlivých krajoch priniesli župám tisíce eur v pokutách, dokonca aj konania na zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Denník Pravda sa na podnety pacientov opýtal priamo samosprávnych krajov.

Najčastejšie podnety od pacientov sa týkali poplatkov – označovali ich za neoprávnené či „divoké“. „Kreativita lekárov, a najmä ich právnikov, pri poplatkoch je veľká – za objednanie pacienta na vyšetrenie, registráciu, RTG vyšetrenie a podobne. Často sa vyberajú rôzne manipulačné poplatky a poplatky za manažment pacienta, ktorými poskytovatelia prenášajú nimi prezentované nedofinancovanie zo strany zdravotných poisťovní na pacienta,“ konkretizovala Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kra­ja.

Časté je podľa nej aj nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie a nakladanie s ňou, nedodržiavanie ordinačných hodín a čoraz častejšie sa objavuje aj nedostatočné personálne zabezpečenie ambulancie. „Župa ročne prešetrí stovky podnetov občanov a vykoná desiatky dozorov priamo u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo v lekárňach,“ uviedla Forman. V roku 2019 bolo 29 podnetov ukončených správnym konaním. Kraj zatiaľ uložil pokuty v 13 prípadoch, v celkovej sume 3 950 eur.

Aj košická župa eviduje pribúdajúce podnety od pacientov. „Najviac sa ich týkalo nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie, nedodržiavania ordinačných hodín či odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sťažovali sa aj na neoprávnený výber poplatkov, nedodržiavanie materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia či nedodržiavanie hlásenia neprítomnosti v ambulanciách,“ vymenovala obsah podnetov za minulý rok hovorkyňa župy Anna Terezková. Samospráva tak minulý rok udelila pokuty piatim poskytovateľom, a to celkovo vo výške 2 000 eur. "Vlani tiež bolo začaté správne konanie na zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia u jedného poskytovateľa,“ dodala Terezková.

Počas epidémie osýpok na východe Slovenska v roku 2018 navyše došlo k podozreniu, že dvaja lekári zo Zemplína v rámci povinného očkovania nezaočkovali deti, ale do ich zdravotnej dokumentácie uviedli, že tak urobili. Podľa Terezkovej zistenia postupne finalizujú a potom ich budú analyzovať.

Najčastejšie podnety pacientov podľa krajov

  • neoprávnené poplatky za vyšetrenie
  • nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie a nakladanie s ňou
  • nedodržiavanie ordinačných hodín
  • nedostatočne personálne zabezpečené ambulancie
  • dlhé čakacie lehoty na vyšetrenie
  • nedostatky v zdravotnej dokumentácii
  • nedostupnosť lekárov
  • neadekvátne správanie lekárov
  • nedovolené nakladanie s liekmi
  • nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie

Župy nešetrili tisícovými pokutami

Podnety nespokojných obyvateľov doručované na Žilinský samosprávny kraj končia v centrálnej evidencii sťažností. „Každú sťažnosť preverujeme a v niektorých prípadoch vykonávame aj komplexnejšie kontroly,“ povedala hovorkyňa župy Martina Remencová. Kraj eviduje aj podnety týkajúce sa najmä nedostatku lekárov špecialistov a s tým súvisiaci problém s objednávaním.

Pacientov v trenčianskej župe trápi nedostupnosť lekárov, ich správanie a vyberania poplatkov.

V prešovskej župe sa pacienti v 63 písomných podnetoch sťažovali aj na správanie lekárov a sestier či nedovolené nakladanie s liekmi. V deviatich prípadoch už bolo začaté správne konanie vo veci uloženia sankcie. Pri už preskúmaných sa výška uloženej pokuty odvíjala od závažnosti konkrétneho porušenia a pohybovala sa od 200 až do 3 500 eur. Župa sa však stretla aj s netradičnou situáciou. „Zaznamenali sme odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo strany lekárky pre neprístojné správanie pacienta,“ prezradila Daša Jeleňová, hovorkyňa kraja.

Medzi rekordmanov v udeľovaní pokút patrila trnavská župa. Tá minulý rok riešila celkovo 25 správnych konaní, v rámci ktorých boli uložené pokuty v celkovej výške 28 030 eur. "V prípade, ak sa poskytovateľ nedopustil závažných chýb, bol na nedostatky upozornený a prijal opatrenia na ich odstránenie,“ uviedla Lucia Šmidovičová, riaditeľku odboru zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Doplnila, že odbor zdravotníctva je oprávnený, v prípade opakovaného závažného porušovania povinností, zrušiť povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Chyby v chýbajúcich zákonoch

Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth upozornil, že za mnohými pochybeniami zdravotníkov stojí nejasná či chýbajúca legislatíva. V roku 2015 bola zrušená vyhláška, ktorá upravovala doplatky a poplatky. „Dnes je chaos v tom, čo je a čo nie je poplatok, ako ich vyberať a za čo. Okolo doplatkov, poplatkov a objednávania vznikla veľmi živná pôda na to, aby sa mohlo vyberanie pripísať na vrub poskytovateľov. Pomohli by jasné pravidlá,“ zdôraznil Šóth. Zákon tiež jasne nestanovuje, čo sa v zdravotnej starostlivosti pokladá za štandard a čo je už nadštandard. „Od toho sa odvíja situácia, že pacient prichádza s tým, že má mať nárok úplne na všetko,“ priblížil.

Dlhé čakanie pacientov spôsobuje nedostatok lekárov, podľa Šótha nie sú ani jasné pravidlá, čo je neodkladná a odkladná zdravotná starostlivosť. „Napriek tomu musím zdôrazniť, že máme veľmi dobrú zdravotnú starostlivosť, najmä tú akútnu. Každý, kto to potrebuje, dostane pomoc aj lieky,“ dodal lekár. O zmenách a povinnostiach v rámci vedenia zdravotnej starostlivosti pravidelne svojich členov informujú.

Šóth zároveň pripomína, že medzi ordinačným a ambulantným časom je rozdiel, čo mnohí pacienti nevedia. „Treba si spraviť poriadok v termínoch, lebo potom si pacienti myslia, že počas celej ordinačnej doby prijíma lekár pacientov, čo nie je pravda,“ vysvetlil odborník. Len ambulantný čas je vyhradený práve na prijímanie chorých do ambulancie. Zvyšný ordinačný čas venuje lekár ďalším povinnostiam – vystavuje kúpeľné návrhy, vypracováva posudky pre Sociálnu poisťovňu a úrady práce, hodnotí laboratórne výsledky. „Aj vtedy je lekár v práci a poskytuje zdravotnú starostlivosť, aj keď tam nie je pacient prítomný,“ doložil Šóth.

Poisťovne lekárske prešľapy vidia

Zdravotné poisťovne si podnety na župách všímajú. „V rámci svojich zákonných oprávnení z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetov iných subjektov vrátane našich poistencov kontrolujeme plnenie zmluvných povinností poskytovateľov,“ potvrdil Matej Neumann, hovorca poisťovne Union. Ak sa lekár dopustí chyby, poisťovňa sa ho snaží vzdelávať, usmerniť, prípade vyrubí zmluvnú pokutu.

Výsledky prieskumu Pravdy poisťovne neprekvapili. „Problémy, s ktorými sa stretávajú pacienti, nie sú v našom zdravotníctve ničím novým,“ skonštatoval Matej Štepianský z poisťovne Dôvera. Svojich lekárov sa snažia preto motivovať najmä pozitívne. „Zaujímame sa o spokojnosť poistencov so zazmluvnenými lekármi. Preto zavádzame odmeňovanie lekárov aj na základe výsledkov spokojnosti pacientov,“ vysvetlil Štepianský.

Slávka Gáborová, hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), vysvetľuje, že riešenie neoprávneného výberu poplatkov je v kompetencii samosprávneho kraja, rovnako ako aj dodržiavanie ordinačných hodín. „My však našimi kontrolami tiež sledujeme dodržiavanie ordinačných hodín,“ priblížila Gáborová. Poisťovňa si všíma aj správnosť vedenia zdravotnej dokumentácie. „Sledujeme ju v rámci revízno-lekárskych kontrol, nedostatky sa riešia operatívne, najskôr upozorneniami, v prípade, ak nie sú účinné, aj sankciami,“ uviedla hovorkyňa.

Nedostatok lekárov, dlhé čakacie lehoty, problém s objednávaním sa podľa poisťovne dajú vyriešiť iba zvýšením počtu študentov lekárskych fakúlt, zatraktívnením odboru všeobecného lekárstva a zabezpečením kvalitného vzdelávania lekárov. Dôležité je tiež odbremeniť lekárov rozvojom elektronizácie zdravotníctva. „Pri akútnom nedostatku lekárov môže poisťovňa zvyšovať dostupnosť starostlivosti iba čiastkovými opatreniami. Medzi také patrí napríklad bezlimitné prostredie v ambulanciách zmluvných špecialistov a zvýšenie kompetencií všeobecných lekárov,“ uzavrela Gáborová.

33 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #samosprávne kraje
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy