Kotleba spochybnil znalca v kauze sporných šekov, proces bol odročený

Súdny proces s lídrom ĽS NS Marianom Kotlebom sa začal už koncom januára. Kotleba, obžalovaný pre darovanie sporných šekov na sumu 1488 eur, na pojednávaní vo štvrtok spochybnil znalca a jeho posudok o tom, že toto číslo je notoricky známa neonacistická šifra. Po jeho vyjadrení a rozhodovaní o dôkazných návrhoch Špecializovaný trestný súd proces odročil. Dianie sme sledovali online.

05.03.2020 08:34 , aktualizované: 18:22
Marian Kotleba Foto:
Zľava: Advokát obžalovaného Tomáš Rosina a predseda strany ĽSNS Marian Kotleba na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, 5. marca 2020
debata (123)

17:30 Súd odročili na 9. apríla a 15. marca.

16:27 Kotleba napadol znalcov posudok. Podľa neho nezložil sľub znalca v súlade so zákonom, nevyšetudoval politológiu a aj napriek tejto skutočnosti sa vyjadruje k politickým otázkam. Kotleba upozornil, že Uhlíř bol až tretí znalec v poradí, keďže dvaja slovenskí odmietli dať svoj odborný znalecký posudok.

Kotleba pred súdom povedal, že je presvedčený o tom, že sa znalec dopustil krivej výpovede pod prísahou a odôvodnil to tým, že sa prvá a druhá verzia posudku majú rovnaký dátum ale odlišujú sa v jednej vete.


VIDEO: Kotleba pred súdom stále žul žuvačku.
Video

16:07 Znalec na pokyn samosudkyne postupne vysvetlil význam skratiek 14 a 88 a ich symboliku. Uhlíř povedal, že ak sa niekto prezentuje číslovkou 14 v kontexte extrémistickej scény, ide o jasné odvolanie sa na rasistický podtext.

Pri číslovke 88 zopakoval, že ide o poradie písmena H v abecede. Zdvojená osmička je tak symbolom pre nacistický pozdrav Heil Hitler.

Podľa neho tieto symboly používajú neonacisti a každý,, kto je členom podobnej skupiny a každý prívrženec vie, čo tieto symboly znamenajú a slúži ako poznávacie znamenie medzi členmi a prívržencami.

15:42 Prokurátor opäť prečítal ďalší posudok, tentokrát svedka Jana Uhlířa. V ňom Uhlíř hovoril o kombinácii 1488 a o možnom vzťahu ĽSNS k pravicovému extrémizmu. Z posudku vyplýva, že na základe rôznych indícií možno konštatovať, že ĽSNS v nepriamych náznakoch evidentne odkazuje na Tretiu ríšu Adolfa Hitlera a priamo i na vojnovú Slovenskú republiku.

Po prečítaní posudku prokurátorom Tomášom Honzom Uhlíř trval na jeho znení v plnom rozsahu.

Kotlebovho obhajcu Rosina zaujímalo, kde znalec skladal sľub pre napísanie posudku, či nejak manipuloval s posudkom a či môže očíslovať slová vety známeho amerického rasistu Davida Lanea o budúcnosti bielych detí.

Uhlíř povedal, že číslo posledného slova v tejto vete je 14 a ak sa mýli, nech ho opravia. Vyvsetlil, že spojka „and” sa pri počítaní vypúšťa. Nikto ho neopravil.

Kotleba sa opýtal, prečo znalec používa email s iným menom, ako so svojím. Uhliř odpovedal, že preto, lebo je to jeho rozhodnutie.

15:01 Výpoveď Vrtela sa skončila, opustil pojednávaciu miestnosť. Súd pokračuje výpoveďou znalca Jana Uhlířa.

15:00 Prokurátor skoro hodinu čítal znalecký posudok o rovnoramennom dvojkríži, ktorý mala kedysi v znaku ĽSNS. Posudok vypracoval znalec Ladislav Vrtel.

Svedok Vrtel povedal, že privlastňovanie si štátnej symboliky konkrétnou politickou stranou nepovažuje za korektné.

Kotleba napadol čítanie prokurátora a uviedol, že si podľa neho do posudku vkladal vety a úvahy, ktoré neboli jeho súčasťou. V reakcii na prečítaný posudok obžalovaný taktiež tvrdí, že napojenie na totalitné ideológie dokázané nebolo.

14:06 Výpoveď Gettinga sa skončila. Nasleduje znalec Ladislav Vrtel, ktorý spolupracoval pri návrhu slovenského štátneho znaku.

14:00 Gettingova výpoveď sa netýka podujatia, ktoré je predmetom obžaloby, ale skôr jeho minulosti. Getting opisoval obchodovanie Mariana Kotlebu s jeho dvoma bratmi s oblečením, ktoré nosili fašisti. Okrem iného spomenul, ako podpultovo predávali hákové kríže a rôzne CD nosiče so zakázaným obsahom. Pripomenul, že polícia zlyhala pri preverovaní tejto veci, pretože aj napriek raziám v obchodoch sa vec ututlala.

Vypovedá, že ako novinár písal o číselnej kombinácii 1488 už pred 15 rokmi. Spomína aj značku oblečenia Eighty eight (88) a fotografiu, na ktorej v tomto oblečení pózuje aj bývalý kandidát ĽSNS Rastislav Rogel.

Peter Getting sa nikdy nestretol osobne s obžalovaným Marianom Kotlebom. Getting na otázky Kotlebovho obhajcu Rosinu opisoval aké články písal o jeho klientovi. O samotnom podujatí sa podľa vlastných slov dozvedel z médií a sám k tomu uverejnil komentár.

Obžalovaný Kotleba sa opýtal, či sa svedok nejako podieľal alebo podieľal na tvorbe Plus sedem dní. „Som humanista a antifašista,“ odpovedal na Kotlebovu otázku, akého je politického vyznania. Na to, akého je vierovyznania neodpovedal.

Obhajca Kotlebu upozornil samosudkyňu Sabovú, že ju vôbec nepočuť. „Rozhodli sme sa do tejto pojednávacej miestnosti presunúť toto pojednávanie z dôvodu, že si myslíme, že by o ňom mala byť verejnosť dostatočne informovaná,“ vysvetlila Sabová s tým, že akustika je v tejto pojednávacej miestnosti problémová.

„Túto výpoveď pokladám za nezákonnú, nielen vzhľadom na to, že súd neprihliadal na námietku mojej obhajoby ale aj k faktografickým skutočnostiam. Pokladám ho za maximálne zaujatého,“ KOtleba reagoval na výpoveď Gettinga. Kotleba uviedol, že sa dostal do osobného konfliktu s otcom svedka ešte keď bol županom. Mal sa naňho obracať, aby mu pomohol Kotleba zlepšiť životné podmienky. Kotleba poukazuje na to, že vníma výpoveď ako účelovú.

13:25 Hlavné pojednávanie pokračuje.

Prokurátor chcel predložiť spis Mareka Kotlebu, brata obžalovaného Mariana Kotlebu, ktorý bol už v minulosti odsúdený. Sudkyňa bude spis akceptovať, len ak predloží overenú fotokópiu.

Prvým svedkom po prestávke bude publicista Peter Getting, publicista, ktorý aktuálne pracuje v denníku SME.

12:20 Manželka svedka, ktorý vypovedal opisuje udalosti ako aj jej manžel.

Tiež uviedla, že jej manžel recituje a na akcii zarecitoval báseň. „O matke, alebo o vlasti, nepamätám si už presne,“ uviedla že na podujatí sa venovala trom synom a nemala čas si všímať ostatné veci, ani výzdobu, počet ľudí a podobne. Po tom, ako jej manžel dorecitoval, jej neznámy pán sa postavil a vytiahol 300 eur, ktoré rozdal medzi obdarované rodiny.

Jej manžel uviedol, že sa postavil poslanec strany ĽSNS a za recitáciu mu dal 200 eur. Ich výpovede sa v tejto skutočnosti rozchádzajú.

„Som vďačná, samozrejme. Strane som vďačná za tie peniaze,“ uviedla svedkyňa na otázku prokurátora, či je rada, že dostala finančný dar.

Po ukončení výsluchu svedkyne samosudkyňa Sabová vyhlásila obednú prestávku do 13, 15 hodiny.

12:00 Samosudkyňu Sabovú zaujíma koľko ľudí bolo na akcii, ako bola aula vyzdobená a ako akcia prebiehala.

Svedok predložil darovaciu zmluvu, ktorú dostal na akcii. Bola mu dodatočne doručená na podpis kvôli potvrdeniu a prevzatí finančného daru. Samosudkyňa tento listinný dôkaz pripustila k dokazovaniu.

„Aj tento dôkaz hovorí o tom, že šlo o reálne peniaze, nešlo o žiadne symboly na ktoré sa to snaží hrať pán prokurátor,“ reagoval Kotleba na listinu.

Svedok požiadal samosudkyňu, aby mu vrátili originál listiny, keďže patrí jemu. Sabová uviedla, že si súd urobí fotokópiu a originál sa odovzdá svedkovi.

Kotleba sa vyjadril k výpovedi svedka. „V prvom rade vyplynula skutočnosž, že som sa žiadneho trestného činu nedopustil. Až na útvare NAKA sa mal dozvedieť o nejakej možnej symbolike sumy. Celá akcia bola skutočne ladená ako charitatívna akcia, ktorá mala pomôcť slušným chudobným rodinám. Podstatná vec je, že svedok potvrdil, že dostal reálnych 1 488 eur, je to relatívne vysoká suma v jeho pomeroch a bol rád, že ju dostal,“ zhodnotil výpoveď svedka obžalovaný Kotleba.

Výpoveď svedka sa skončila. Ďalšou svedkyňou je Jana Demianová, manželka predchádzajúceho svedka.

11:43 Svedok Peter Demian bol v čase akcie v roku 2017 nezamestnaný a keďže má 5 detí, hľadal si robotu. Oslovil ho kňaz Jozef Kempa, že sa hľadajú slušné rodiny, ktoré potrebujú pomoc. V rámci akcie mal byť s rodinou súčasťou Kotlebovej akcie za finančnú odmenu. Zobrali ho spolu s troma synmi na dodávke aj s manželkou. „Prišiel vtedy Ján Mora, s ktorým som bol v telefonickom kontakte a povedal mi, že dostaneme príspevok,“ opisuje program Demian s tým, že všetko bolo slušné a na akcii sa aj modlilo. Boli tam rodiny s postihnutými deťmi a mnohopočetné rodiny. „Dostali sme šeky, som sa poďakoval a zarecitoval som, skladám totiž básne,“ opisoval akciu svedok.

„Kotleba povedal, že sa vyzbierala istá suma a keď sa rozdelila medzi rodiny rovnakým počtom, tak vyšlo číslo aké vyšlo,“ svedok nevedel, že by to mohlo mať nejaký skrytý význam, on sa zameriaval len na to, že dostal peniaze pre rodinu. Ako svedok uviedol, bolo mu povedané, že suma s vyzbierala medzi poslancami ĽSNS

„Na akcii sa spomínalo všeobecne vznik slovenského štátu, ale ja sa nepamätám presne od slova do slova. Spomínal to pán Kotleba a bol aj medzi ocenenými pán, ktorý sa narodil presne v deň osláv republiky“ odpovedal na otázku prokurátora svedok s tým, že sa až z médií dozvedel, že 14. marec je spájaný so vznikom vojnového Slovenského štátu. Jeden starší pán mal byť vyznamenaný za to, že sa na dátum vzniku vojnového štátu narodil. Na bližšie detaily si však svedok nespomenul.

Demian uviedol, že sa na akcii hovorilo hlavne o sociálnych skupinách a o tom, že sociálne slabšie rodiny nie sú podporované. Podľa jeho slov sa tam hovorilo o jedna rodine, ktorá bola napadnutá skupinou Rómov a rozhorčovali sa na akcii nad tým, že skutok bol preklasifikovaný a Rómovia sa vyhli trestu, pričom nakoniec žena, ktorú napadli označili, že im ublížila.

Svedok Demian nikoho spomedzi tých, ktorí dostali finančný šek predtým nepoznal.

Prokurátor vytlačil zo stránky naseslovensko.net fotku rodiny, ktorá obdržala auto na inej akcii a mala byť obdarovaná aj na Kotlebovej akcii. Prokurátor navrhol ukázať fotografiu aj svedkovy. Tento materiál obstaral prokurátor sám tak, že ho vytlačil z webu. Prokurátor má aj potvrdenie od operatívcov z NAKA o získaní dôkazu. Obhajcovia Kotlebu namietajú dôkaz. Argumentujú, že nepoznajú zdroj dôkazu a nevedia ho overiť.

Samosudkyňa dôkaz zamietla.

11:16 Šlosárovej výpoveď skončila. Pred samosudkyňu predstúpil svedok Peter Demian.

11:15 Svedkyňa uvádza, že zmluva o prenájme vyhotovená nebola. „Pre svojho predsedu sme nevyhotovovali zmluvu. Neuplatnili sme si ani náhradu nájomného,“ uviedla Šlosarová s tým, že si nenárokovali ani náhradu prevádzkových nákladov. Samosudkyňa sa pýta, či poskytovali v tom období aj iným prenájom auly. Svedkyňa uviedla, že tam boli rôzni športovci a hocikto, kto si o to požiadal písomnou formou. Všetko má na starosti ekonómka, ktorá stanoví prevádzkové náklady, písomnou formou sa uzatvára zmluva. „Ekonómka každému vystavovala faktúry,“ spresnila svedkyňa.

„Chcela by som vypovedať len k danej veci. Bola som predvolaná, aby som vypovedala k akcii pána Kotlebu a nie k inému," povedala svedkyňa samosudkyni.

Svedkyňa ešte raz vysvetlila, že Kotleba škole pomáhal a preto nežiadali od neho žiadne peniaze za prenájom auly.

Počas vypočúvania svedkyne prišli dvaja ľudia do pojednávacej miestnosti. Samosudkyňa Sabová ich vykázala a upozornila príslušníkov Zväzu justičnej stráže, aby dbali na jej pokyny a počas pojednávania nikoho nepúšťali dnu.

Strana obžalovaného nemala žiadne otázky na svedkyňu. Sudkyňu zaujímali náklady na aulu, spôsob vykurovania a kapacitu. Sudkyňa sa zameriava na náklady spojené s prenájmom auly.

10:52 „Bolo to v utorok, 14.marca, to sú musím pamätať,“ odpovedá svedkyňa na otázky prokurátora s tým, že v čase Kotlebovej akcie prebiehali maturity a keďže ona objednávala aulu, ktorá patrí škole, pamätá si ako si miestnosť objednal Kotleba.

„Ja som len správca školy, tá patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Keď je voľná, automaticky ju poskytneme,“ spresňuje Šlosarová s tým, že vždy je správcom budovy riaditeľ školy, ktorej aula patrí.

Prokurátor sa pýta svedkyne, či vie niečo povedať v súvislosti s obžalovaným a jeho vzťahu k neonacizmu. „K tomuto sa nechcem vyjadrovať,“ nesmelo povedala svedkyňa.

Šlosarová uviedla, že ohľadom organizácie akcie komunikovala aj s Jánom Morom – bývalým poslancom ĽSNS.

„Nemala som s ním žiadne problémy. Ako zriaďovateľ BSSK bol vždy ústretový,“ hovorí svedkyňa o obžalovanom, avšak veľmi nesmelo. Podľa jej slov je chorá a ťažko sa jej hovorí, no jej prejav je nesmelý a opatrný.

10:42 Svedkyňa bola v čase akcie, na ktorej Kotleba odovzdal sporný šek, bola riaditeľkou Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.

10:40 Ako prvá predstúpila pred samosudkyňu svedkyňa Darina Šlosarová.

Ružena Sabová poučila svedkov a pred výpoveďou Šlosarovej ostatných poslala von z pojednávacej miestnosti.

Svedkyňa zložila prísahu.

10:35 Vzhľadom na zákaz sudkyne zverejňovať minútu po minúte budeme informácie z pojednávacej miestnosti prinášať s oneskorením a prepisy nebudú doslovné.

10:34 V miestnosti nastal drobný rozruch medzi verejnosťou. Najprv z miestnosti odišla staršia pani, neskôr sudkyňa vykázala aj staršieho pána, ktorý sedel vedľa nej.

Vrátiť sa môžu až po prerušení hlavného pojednávania.

10:32 Bola predvolaná svedkyňa Darina Šlosarová. Dostaviť by sa mal svedok spisovateľ a redaktor denníka Sme Peter Getting.

Sudkyňa pristúpila k vykonávaniu dôkazov. Na úvod požiadala trojicu svedkov, aby dočasne opustili pojednávaciu miestnosť. Následne oslovila verejnosť, či bol niekto z prítomných vypočutý vo veci, pre ktorú dnes Kotleba stojí pred súdom.

Prihlásil sa Miroslav Potančok, ktorý vo veci vypovedal v roku 2017.

10:25 Predsedu extrémistickej ĽSNS Mariana Kotlebu zastupuje trio obhajcov: Tomáš Rosina, Peter Kubka a Ondrej Mularčík.

„Som nevinný“ pred senátom povedal obžalovaný Marian Kotleba.

Samosudkyňa sa opýtala obžalovaného na jeho povolenia, na čo jej Kotleba odpovedal, že je poslancom Národnej rady. „Ešte ste ale nezložili sľub,“ reagovala s úsmevom na perách samosudkyňa. Sabová spresnila, že k výpovedi obžalovaného súd pristúpi až po vypočutí všetkých svedkov.

„Vážim si včerajšie odročenie a ospravedlňujem sa za žuvačku. Mám zápal horných dýchacích ciest a bez žuvačky neviem povedať ani jednu súvislú vetu. Dnes si uplatňujem právo nevypovedať, vypovedať budem nabudúce,“ uviedol Kotleba.

Prokurátor navrhol, aby sa nečítali ani výsluchy z prípravného konania. Kotlebu chce taktiež vypočuť potom.

Navrhnutý bol aj svedok Jakub Drábik, historik z Historického ústavu SAV. Do dokazovania bola zahrnutá aj jeho kniha Fašizmus. Obhajoba Kotlebu však nesúhlasí s výsluchom svedka, pretože by sa chceli na jeho výpoveď pripraviť. Samosudkyňa svedka Jakuba Drábika na hlavnom pojednávaní nevypočuje.

Samosudkyňa Ružena Sabová pripustila do rozsahu dokazovania výsluch historika Jakuba Drábika a aj jeho knihu Fašizmus. Ten je autorom knihy Fašizmus, ktorý vo svojich rozhovoroch za fašistov označuje aj Kotlebu a jeho ĽSNS.

9:20 Samosudkyňa Sabová poučila prítomných, ozrejmila, kto príde dnes vypovedať v pozícii svedka.

Okrem zákazu zvukového prenosu, samosudkyňa informovala, že zakazuje aj online prenos – minúta po minúte. Hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková nám nevedela bližšie poveď, čo znamenajú tieto opatrenia.

Vzhľadom k tejto skutočnosti, ukončujeme nás online prenos.

9:12 Ružena Sabová upozornila Kotlebu, aby nabudúce v prípade potreby doručil súdu včas ospravedlnenie. Hlavné pojednávanie malo pokračovať už 4. marca, no Kotleba sa ospravedlnil kvôli inému súdu v Banskej Bystrici.

9:06 Samosudkyňa Sabová zakázala zvukový prenos z hlavného pojednávania.

Ružena Sabová zakázala vyhotovovanie fotografií aj videí počas celého pojednávacieho dňa, aj počas prestávok. Upozornila, že chce ticho a kľud v pojednávacej miestnosti.

9:03 Samosudkyňa Ružena Sabová pokračuje v odročenom pojednávaní s obžalovaným Marianom Kotlebom.

8:58 Do pojednávacej miestnosti prišiel Marian Kotleba. Pri jeho príchode ho jeho obdivovatelia a členovia jeho strany vítali potleskom.

8:57 Kotlebu do Pezinka prišlo podporiť viacero prívržencov. Medzi nimi aj poslanci ĽSNS Milan Mazurek, Martin Beluský, Stanislav Mizík.

Do pojednávacej miestnosti najprv pustili novinárov, ktorí sa museli usadiť napravo. Potom vpustili verejnosť – podporovateľov Mariana Kotlebu. Tí sú usadení vľavo.

8:42 Pojednávať vo veci bude samosudkyňa Ružena Sabová.

Sabová je aj predsedníčka senátu, ktorý pojednáva vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sabová bude rozhodovať, aké tresty dostanú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorý je vyčlenený na samostatné konanie.

8:33 Novinári sa pomaly schádzajú na Špecializovanom trestnom súde.

Mariana Kotlebu prišli podporiť jeho prívrženci. Novinárov označili za „špiny“.

Najväčší rozruch vyvolal príchod Rudolfa Vaského – kamerou si natáčal novinárov, rozprával sa s nimi a chcel sa s nimi fotiť. „Ako dobre je na slobode,“ nahlas hovoril pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku bolo naplánované pojednávanie v prípade obžalovaného predsedu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu na 4. a 5. marca. Stredajšie pojednávanie bolo zrušené pretože sa Kotleba z termínu ospravedlnil a trvá na pojednávaní s jeho účasťou. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Problémové šeky so zvláštnym odkazom?

Kotleba v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur. Podľa sudkyne možno tento skutok kvalifikovať aj ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

Číslo 14 totiž podľa orgánov činných v trestnom konaní predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Symbolika extrémistov

Prokurátor Tomáš Honz označil na začiatku januárového pojednávania číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora. Kotleba v minulosti už pre odovzdávanie šeku čelil obžalobe, Špecializovaný trestný súd ju však odmietol.

© Autorské práva vyhradené

123 debata chyba
Viac na túto tému: #súd #Marian Kotleba #ĽSNS