Posunutie termínu písomných maturít ovplyvní termín ústnej časti

Potvrdil to odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca do 3. apríla.

12.03.2020 18:00
debata (1)

Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní, alebo boli v karanténe, sa presúva na obdobie od 15. apríla do 20. apríla. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

„V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín internej časti maturitnej skúšky, teda ústne maturity a presúvajú sa na obdobie od 1. júna do 19. júna,“ uviedol rezort školstva. V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca do 30. apríla. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia odbory školstva okresných úradov, odbory v spolupráci s riaditeľmi škôl.

„Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, teda 1. apríla a 2. apríla,“ uviedol rezort školstva.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr, po zrušení mimoriadnych opatrení.

Vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca je prerušené. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami ško­ly.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #termín #maturitné skúšky